Пословици и поговорки

 

 
НЯКОЛКО ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ

ПО-ДОБРЕ гроб отколкото роб.

ЛЕСНО се галят момите, мъчно се дялкат гредите.
МЪРЗЕЛИВИЯТ два пъти работи, скъперникът два пъти плаща.
НЕ ВСЯКА калугерка става игуменка.
ЗА БРАДАТА на кьосето - бръснари колкото искаш.
ЛЕСНО е на готови деца баща да бъдеш.
МЪРДАТ му ръцете като на млада невеста нозете.
КЪДЕТО има много овчари, там овцете се губят.
ЛОШО време се оправя, лош човек - никога.
ЛОШИЯТ бирник ще ти продаде единия вол, добрият - и двата.
ЗАЩО ЛИ бабата (акушерката), дето ти е отрязала пъпа, не ти е отрязала главата?
СЛЪНЦЕТО огрява и калта, но не се окалва.
ВОДАТА изпира всичко освен позора.
КАЖИ на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди.
КУЧЕТО лае, за да опази не селото, а себе си.
АКО Господ слушаше гаргите, щеше да даде мор по конете.
КОЙТО се захваща с много работи, не свършва нито една.
КОЙТО хвърчи високо, пада ниско.
НА ГОРДЕЛИВИЯ носът му да падне на земята, няма да се наведе да си го вземе.
ДАЙ МИ пари да си купя кесия, та да си слагам в нея парите.
ТЕ НЕ ГО щат в селото, той пита за поповата къща.
СЛЯПАТА кокошка, като прогледне, иска да се качи и на петела.
ЗАХВАНАЛО пилето да учи кокошката как се снасят яйца.
КРОТКОТО агне от две майки суче.
ИМАХМЕ куче, помагаше на вълка.
КРЕПОСТТА се превзема отвътре.
ПРЕГЪРНИ змията - да те ухапе.
КОЙТО се ядосва, бързо остарява.
ЗАРАДИ бълхата изгориха юргана.
ГЪРБИЦАТА само гробът я изправя.
МАГАРЕТО и на Божи гроб да иде, пак ще се върне магаре.
ГОРЯТ на бедните свещите, броят на богаташите парите.
ОРАЛИ мухите рогата на вола.
КОЙТО има сокол, той има триста яребици.
КОЙТО много дава, скоро ще проси.
ТИ САМО стани овца, вълци ще се намерят.
КАТО се претегли на своя кантар, комарът 99 кила тежи.
ПО-ДОБРИТЕ плувци по-често се давят.
РАЗГРАДЕНА градина - заградена пустиня.
ПЪКЪЛЪТ - и той за хората е направен.
АЗ СЕ ОТКАЗАХ от цигарите, но те не се отказват от мене.
САМА РЪКА и на Дунава не може да се измие.
СКАРАЛИ се врабчетата за чуждото просо.
КОЕТО дяволът не може, вика жената да го направи.
ОТИШЪЛ за зайци, изяли го вълци.
МНОЗИНА си мият ръцете да ядат с владиката, малцина ще седнат на трапезата му.
КОЙТО е откраднал минарето, той ще намери и калъф да го скрие.
КОГАТО морето станало на мед, беднякът си изгубил лъжицата.
ВСЯКО дърво си има червей да го яде.
КОЙТО спи с куче, трябва да му търпи и бълхите.
НЯМА риба без кости.
КОЙТО лъже - на въже, който не - на две.
ЧОВЕК се учи докато е жив и пак умира глупак.
ГОЛЯМ е тъпанът, но празен.
ДАВАЛИ на циганина царство, а той питал: ами хляб?
ЗА СЛЕПИТЕ продавачи има слепи купувачи.
КОГАТО вървиш, напред гледай: ако не намериш нищо, поне няма да се препънеш.
ГОРИ ли къщата на съседа, бягай да гасиш своята.
ПРИ ЦАРЯ - като при огъня: нито близо, нито далеч.
НЕ СЛАГАЙ всички яйца в една кошница.
ВАДИ си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.
АКО ЩЕ СЕ давиш, не се мъчи в плитка вода.
КОЙТО КУПУВА, каквото не му трябва, продава онова, което му трябва.
КОЙТО не ще да храни котка, храни мишките.
ТРИСТА гарвани един камък ги разпръсва.
ЧОВЕКЪТ е от камъка по-здрав и от яйцето по-крехък.
АКО ЩЕ НАРУШАВАШ постите, по-добре го направи със свинско, а не с извара.
ЗА МАГАРЕТО тръните са по-сладки от сеното.
ЗАРАДИ Иван намрази и Свети Иван.
ОЧИТЕ виждат всичко, но не виждат себе си.
И ГРОБАРИТЕ имат своите гробари.
АКО МЛАДОСТТА знаеше, ако старостта можеше!
СТАРИЯ човек не го питат какво го боли, ами защо не го боли.
НА ДОБЪР СИН наследство не му трябва, на лош - съвсем.
КОЛКОТО по-стар се ожениш, толкова по-дълги са нощите ти.
ЖИВОТЪТ е стълба: едни се качват, други слизат.
СМЪРТТА е по-близо и от ризата.
КОЙТО вярва на сънищата, пасе ветровете.
БЛАГОСЛОВЕНО вино, проклето пиянство!
ПЪРВАТА чаша за здраве, втората - за радост, третата - за веселба, четвъртата - за лудост...
АКО СЕ попът напива, народът не изтрезнява.
НА БОГАТИЯ и петелът му снася яйца.
ПАРИТЕ подлъгват жената, а жената - мъжа.
ГЛАДЪТ е по-голям господар и от царя.
КОЙТО жали подковата, загубва коня.
КОЙТО си пази старите дрехи, спечелва и нови.
ИСКАШ ЛИ, монахо, да те оженим?
ТРЪГНАЛО морето в реката да се дави.
ПРЕВЪРЖИ си пръста и тръгни през село, че да видиш колко лекари ще срещнеш!
ДУМА дупка не прави, пощипване фуста не къса.
ГРЪМНАЛ слепият, та убил заек, а куцият припнал и го уловил.
ОТ ШЕГА деца се раждат.