Петър Дънов и Бялото братство

Младият Дънов
Младият Дънов
Дънов в молитва
Дънов в молитва
Дънов води молитвения танц
Дънов води молитвения танц
още в галерията...

 Изумителна личност.

 

Петър Константин Дънов е роден на 29 юни ст. стил 1864 г. на Петровден в с. Хадърча, днес с. Николаевка, Варненско.

Ражда се в семейството на видния възрожденски деец Константин Дъновски.

Средно образование завършва във Варна и Свищов.

През август 1888 г. заминава за САЩ, където следва богословие и медицина. В 1895 г. се завръща в България.

Годините 1895-1900 Дънов прекарва в уединение и самота, в размишление, в молитва и дълбока "вътрешна работа".

В 1898 г. Петър Дънов отправя послание към българския народ и славянството. През същата година влиза във връзка с първите свои ученици. Последователите на Дънов приемат, че той е изпратен на земята с мисия, която осъществява посредством Бялото братство, след като в 1897 г. на 33 години приема "силата" от небето.

Учителят тълкува, представя, съветва според хората, с които беседва, и същевременно и благ начин да ги запознае с волята на Великия Разумен свят. Има последователи в цял свят.

От 1901 г. започват ежегодните събори на Бялото братство, провеждани в Бургас, Варна, Велико Търново, София, Витоша, а от 1929 година до днес - на Седемте Рилски езера.