Желю Желев

Желев
Желев

 

Появиха се лица, които не бяха известни на широката публика.

На първо място ще спомена Желю Желев. Името му бяха чували четящите хора, интересуващи се от политика. Иначе беше познат само в кръга на артисти, хуманитаристи и обществоведи. Едни го ценяха, други се надсмиваха на неговото упорито свободомислие.

Когато излезе книгата му "Фашизмът" (1982), стана ясно, че при доминиращата мижавост в публичното пространство, той няма правото на грешка. Обществото имаше нужда от такива характери, които биха могли да олицетворят неговите надежди в трудно време. Той отлично съзнаваше това.

 

 

Желев оглави СДС и изигра важна роля за мирния преход у нас. Тази снимка е от първите заседания на Кръглата маса, където той е в цялото си великолепие със забележителните си бакенбарди.

Желю Желев е роден на 3 март 1935 г. в с. Веселиново, Шуменско. Завършва философия в СУ "Климент Охридски" през 1958 г. Работил е активно в Комсомола, а след това е бил и член на БКП. От 1961 до 1964 г. е редовен аспирант във Философския факултет на СУ. В дисертацията си атакува устоите на марксическата философия и остава без работа до 1972 г. През 1974 г. защитава дисертация и става кандидат на науките, а през 1975 г. започва работа като научен сътрудник в Института по култура. В периода 1977-1982 г. е завеждащ секция "Култура и личност" в института. Защитава докторска дисертация през 1988 г. През 1982 г. излиза книгата му "Фашизмът", която е спряна от разпространение, но преведена на 10 езика. През 1988 г. инициира създаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, който заедно с други подобни организации е едно от условията, съдействали за свалянето на Тодор Живков.

На 7 декември 1989 г. Желев е вече председател на новосъздадения Съюз на демократичните сили и като такъв влиза като депутат в 7-то велико народно събрание /ВНС/. Председателства делегацията на СДС на Кръглата маса. На 1 август 1990 г. е избран за председател-президент на Република България от ВНС.

В периода 1992-1997 г. Желю Желев е първият президент на България, избран след свободни избори. С дейността си като държавен глава Желев има безспорни заслуги за раздялата с тоталитаризма и налагането на демокрацията и пазарната икономика, както и за запазването на гражданския мир в страната в изключително трудни и опасни условия.

Неговата фондация издава серия от книги с документи за промените и прехода.

Ръководи Балканския политически клуб, в който членуват държавници от балканските страни.