Изказване на лидера на Коалиция "За България" Сергей Станишев пред Висшия съвет на БСП - 29 юли 2005

По решение на Висшия съвет на БСП от 24 юли 2005 г. ръководството на БСП и на КБ внесоха предложение пред Президента на Републиката за възлагане на мандат за избор на министър-председател и за избор на МС. Предложението бе изградено въз основа на формираната коалиция с ДПС и на предложението за структура и състав на МС, потвърдени на заседанието на ВС.

Въз основа на издадения от Президента Указ за избор на министър-председател, в Народното събрание бяха проведени дебати и гласувания на съответните проекто-решения. Стигна се до гласуване “за” министър-председател и “против” състав и структура на правителството.

На 28 юли т.г. със съвместна декларация на КБ и ДПС бе огласено заключението, че в създадената ситуация мандатът на КБ за образуване на правителство е изчерпан.
Оценката на създалата се обстановка в страната и при изграждането на политическата позиция на БСП и КБ е необходимо да бъдат отчетени следните принципни съображения:

- в целия период след проведените парламентарни избори партията последователно се придържаше към принципната позиция вотът на избирателите да бъде основата, на която да се градят всички варианти и формули за институциите за управление на страната – правото на спечелилата изборите коалиция да получи и реализира първи мандат за формиране на правителство и да излъчи кандидат за министър-председател и проектосъстава на МС;

- едновременно с това активно бе работено за широка коалиция, създаваща сигурно мнозинство в парламента и стабилна основа за изпълнителната власт;

- в съответствие с тези принципни постановки бяха изградени преговорна позиция, проекти за коалиционни документи и предложения за състава на изпълнителната власт и местни органи, които последователно бяха одобрявани от ИБ на ВС на БСП, както и от Политическия консултативен съвет на коалицията.

Що се отнася до изпълнението на взетите решения следва да се направят няколко констатации:

- беше направено всичко, зависещо от БСП и КБ за формирането на широка управленска коалиция. Преговорите за съставяне на тристранна коалиция доведоха до съгласие по приоритетите в политиката и принципите на изграждане на изпълнителната власт;

- в последния момент НДСВ се оттегли от водените преговори. Както стана ясно, мотивите за това оттегляне са били личните и групови интереси на политическите лидери на движението. Нещо повече, че то е симулирало преговори, за да постави БСП в остър недостиг на време;

- наложи се в кратки срокове КБ да формира малка коалиция с ДПС;

- в изключително кратките срокове за завършване на проучвателния мандат излъченият кандидат за министър-председател Сергей Станишев съумя да предложи на Президента структура и състав на МС, които срещнаха широко одобрение в обществото и доказаха конструктивната позиция на КБ и ДПС.

В светлината на последвалите събития могат да се посочат и няколко слабости в изгражданата позиция и хода на реализация на мандата:

- в условията на брутален натиск върху народните представители, слабост се оказа заложеното очакване за подкрепа в Парламента от неявно заявилите такава подкрепа народни представители. Основателно такова очакване бе обосновано с конституционното право и задължение на всеки народен представител да действа по съвест и в съответствие със своите убеждения. Независимо от това обаче не бе преодоляно масираното внушение, че всъщност става дума за “купуване на гласове”;

- в хода на реализация на мандата оказваше определено влияние и присъстващото в средите на партията и коалицията съмнение, че е взето най-вярното решение, че е оправдано да се върви до края в реализацията му.

Развитието на политическия процес през последните седмици разкри по-ясно определящите характеристики на другите участници в парламентарния и политическия процес:

- НДСВ прояви непоследователност и безпринципност при преговорите, както и безотговорност в последния момент чрез оттеглянето си от коалицията. В хода на парламентарните дебати нейните представители заеха не просто дясна, но и открито конфронтационна позиция;

- ДСБ и ОДС доразвиха своята позиция на блокиране на управление на БСП и КБ и се върнаха на добре познатото от миналото чисто деструктивно поведение;

- изявите на коалиция “Атака” потвърдиха екстремисткия характер на нейния лидер и обкръжението му и същевременно наличието на различни тенденции в нейните среди, довело до отпадането на четирима от нейните депутати от парламентарната й група.

Поведението на БНС бе по-различно. Те отхвърлиха блокирането на парламентарния процес чрез процедурни и антипарламентарни действия, част от депутатите им потвърдиха и тайния вот като същевременно останаха на крайната си позиция за гласуване “против”.

В хода на дебатите по правителството поведението на десницата парализира нормалната работа на НС. Стигна се до безпрецедентен натиск върху народните представители, до безпрецедентно посегателство върху парламентаризма, до буквални опити за малтретиране на народни представители – в кулоарите и пленарната зала. Със силови действия на депутати от НДСВ, коалиция “Атака”, ДСБ и ОДС бе блокирана трибуната на НС, а впоследствие и достъпът на депутати до пленарната зала.

Всички тези действия на десницата и “Атака” се разиграваха пред погледите на лидерите на парламентарните групи и с мълчаливото одобрение от балкона на министър-председателя в оставка Симеон Сакскобургготски.

През цялото време на предварителни разговори и контакти след парламентарните избори, както и при възлагането на проучвателен и правителствен мандат Президентът на Републиката остана на принципната позиция на държавен глава, съдействащ за нормалното развитие на политическия процес, играейки важна конструктивна и стабилизираща роля.

 По възможностите за развитие на политическия процес

Предстои опит на НДСВ за реализация на втория мандат за съставяне на правителство съгласно Конституцията. Възможните очаквания за подхода на НДСВ към неговата реализация могат за се сведат до следните:

- покана към БСП и КБ за разговори с първоначален твърд вариант на позиция – министър-председател Симеон Сакскобургготски, което би поставило под въпрос участието на БСП и КБ в преговори.;

- кандидат за премиер, излъчен от НДСВ – компромисна фигура, както и програмен или експертен характер на кабинета. При подобен вариант би било възможно да се проведат изясняващи разговори за характера на предложението;

- съществува и вероятност НДСВ да излезе с максимално “благоприятна” за БСП позиция, която във възможно най-голяма степен да възпроизвежда съгласуваната политическа рамка и частично одобрената формула за правителство, като дори се даде възможност на БСП да излъчи кандидата за министър-председател. Такава позиция би поставила пред БСП сериозно въпроса за политическия отговор.

Независимо от вида на предлагания вариант позицията на БСП по реализацията на мандат на НДСВ следва да се гради на няколко принципни съображения:

- през изминалите дни след оттеглянето на НДСВ от широка коалиция движението ясно се придвижи в дясна посока и на практика зае нова позиция в политическото пространство на страната. То на практика се присъедини към позицията “провал на мандата на КБ на всяка цена”, в т.ч. и с брутални антипарламентарни действия и открито взаимодействие с крайно десните и екстремистки сили в Парламента; в предварителните консултации за втори мандат НДСВ участва заедно с лидерите на ОДС, ДСБ и ССД.;

- не е целесъобразно по принцип БСП да отклонява консултации и разговори с НДСВ по втория мандат. Същевременно обаче трябва да се избягват всякакви внушения и впечатлението, че този мандат всъщност е “втори мандат за БСП”, каквито внушения се разпространяват включително и в среди от левицата;

- разговорите с НДСВ следва да се водят така, че по никакъв начин да не възникват съмнения и евентуално недоверие у коалиционния партньор ДПС за двустранни договаряния извън контекста на коалиционните взаимоотношения.

От особена важност е при предстоящи контакти и разговори от страна на БСП и КБ ясно да бъдат заявявани определени очаквания и приоритети във връзка с такъв мандат:

- преди всичко необходимостта от експедитивно реализиране на мандата без всякакво протакане и опити за използване на времето за вземане на спорни решения на МС по важни икономически и политически въпроси;

- необходимостта от публичност и прозрачност, без опити за задкулисни сделки, в т.ч. и за сепаративни контакти с отделни представители на левицата;

- яснота, че по остро конфликтните въпроси, свързани с имотите на премиера, концесионните сделки и т.н. не може да има отказ от тяхното разглеждане и решаване в съответствие със законите и интересите на страната.

При всички случаи през цялото време на реализация на втория мандат е необходимо да бъде спазвано и утвърждавано единодействие както на равнище ръководства на БСП и коалиционните й партньори от КБ, така и във ВС и Парламентарната група на КБ. Едва ли има съмнение, че приоритетна цел на НДСВ ще бъде да постигне разединение и евентуално разцепление в средите на партията и левицата. Също така безусловно ясно е, че всякаква индикация за подобно развитие от наша страна е повече от недопустима.

Съгласно Конституцията реализацията на трети проучвателен мандат е свързана с по-активна роля на президента. Негово е правото да избере на коя от парламентарните групи да възложи трети опит за съставяне на правителство.

В тази връзка редно е позицията на партията и КБ да се основава на следните разбирания:

- на страната продължава да е необходима лявоцентристка коалиция, в която несъмнено участват КБ и ДПС;

- подобна коалиция следва да разполага с ясна и стабилна парламентарна подкрепа от повече от половината народни представители;

- желателно е коалицията да бъде разширена с участието на трета парламентарна сила, подкрепяща разбирането, че предсрочни парламентарни избори са нежелателни и че страната има нужда от работещо правителство, решаващо въпросите на европейската интеграция, икономическия растеж и социалните приоритети на гражданите и обществото.

 

По позициите и активността на партията и коалицията в парламента и обществото

Наред с въпросите на втория и третия проучвателен мандат е необходимо да се активизира работата в парламента и обществото за изясняване на политическите позиции и послания на БСП и левицата и за разширяване и утвърждаване на подкрепата за тях. В тази връзка:

- целесъобразно е в пълна степен да се оползотвори благоприятния отзвук от състава на проектокабинета;

- предстоящото честване на годишнината от създаването на БСП на връх Бузлуджа следва да се превърне в израз на волята на цялата партия и левицата до край да отстоят необходимостта от управление на страната, което е стабилно, което стъпва на необходимата приемственост, но което същевременно носи съществена промяна в социалната политика и живота на хората;

- през цялото време следва също ясно да се подчертава, че водещ приоритет остава постигането на членство в ЕС през януари 2007 г. с ясна защита и реализация на националните интереси на страната, както и недопускането на антиевропейски и антидемократични тенденции и формирования в политическия живот на България.

Нужно е също да се разяснява, че при блокиран парламент и политически процес предсрочните избори са единствен възможен и демократичен изход от такава ситуацията.

В светлината на горните констатации е оправдано да се заключи, че изчерпването на мандата за избор на министър-председател и на МС не означава нито връщане на мандата, нито провал. БСП и КБ успяха да отстоят правомерността на принципната си позиция в съответствие с вота на избирателя и в изпълнение на взетите от ВС решения, да защитят реализацията им с отговорно и прозрачно водене на преговорите с потенциалните партньори и с достойно и отговорно поведение в хода на дебатите и гласуването в НС.