Биографична справка

Тодор Иванов Живков е роден в с. Митровци, обл. Монтана. През 1961 г. завършва специалност Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През периода 1961-1963 г. е учител в Смядово. През 1963 г. спечелва конкурс за научен сътрудник в Етнографския институт с музей. Защитава дисертация на тема "Българският антифашистки песенен фолклор" и получава степента "доктор" през 1971 г. През 1974 г. е избран за старши научен сътрудник.

пълна справка за него вижте тук