Османското завладяване на България

Митичното надграждане върху исторически събития е характерно не само за Балканите. Всяка историография има своите романтични периоди и интерпретации, когато - в едни случаи - се наваксва героичност, в други се обясняват/оправдават травматични исторически последствия. Известни са напъните на “големите” нации да обосноват националната си значимост чрез “велики предци”: франките и бритите били потомци на троянците, немците - на митичните Тацитови германи. Всички - по един или друг начин - били свързани с най-великата империя - Римската. В същото време, именно срещу великата империя великите герои - Херман в Германия, Версенжеторикс във Франция, Вириат в Испания, Цивилий в Холандия, Боадицея в Англия - отстоявали народната (националната?) независимост... А Тюдорите поръчвали на Шекспир специални исторически драми...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>