Медии и гражданско общество в България

МЕДИИ И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ (ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНОСТ)

 д-р Вяра Ганчева  - автор

© доцент д-р Тотка Монова - рецензент

© ст.н.с. д-р Стефан Николов- рецезент

© Кузман Цеков - оформление

© издателство Омда, 2008

ISBN 978-954-9719-09-3

>> към съдържанието