"Царство България", Федерация

Федерация "Царство България" /ФЦБ/ води своето начало от Комитета "Трето българско царство", основан от Христо Куртев в София.

На 13 юли 1991 г. той влиза в състава на образуваната Конфедерация "Царство България" заедно с други независими дружества, клубове и съюзи като: дружество "Просветление" - София, с председател д-р Димитър Иванов, Клуб "Св. Йоан Рилски" - с председател Христо Дерменджиев, Русенски съюз "Царство България" с председател Георги Бакърджиев, Съюз "Симеон Велики - Ловеч, Съюз "Надежда" - Добрич и др.

Целта на Конфедерация "Царство България" е възстановяването на Търновската конституция и легитимните права на цар Симеон Втори, превръщането на България в стабилна демократична и правова държава с постоянно повишаващ се жизнен стандарт на населението на базата на пазарната икономика, модерното развито селско стопанство и интегриране в европейската икономическа система. Девизът на Конфедерацията е "Един бог, един цар, един народ!".

На 9 септември 1993 г. по Закона за политическите партии е регистрирана коалицията "Федерация царство България" под названието "Съединение на патриотичните сили". Национален секретар и представляващ коалицията е Христо Куртев, който е и президент на Царския автомобилен клуб.

В коалицията "Федерация царство България" се включват 16 организации от регионален мащаб. Повечето от тях са имали регистрация по Закона за лицата и семейството. Затова в Централната избирателна комисия за изборите от 1994 г. са регистрирани само онези от тях, които са регистрирани по Закона за политическите партии.

Това са:

  1. Федерация царство България - регистрирана на 27 май 1994 г. по ЗПП с председател Христо Куртев.
  2. Българската демократ-конституционна партия с председател Иван Амбарев, регистрирана на 18 април 1990 г.
  3. Демократично движение за конституционна монархия, учредено на 10 февруари 1990 г. и регистрирано на 1 октомври 1990 г. Ръководи се от съпредседателите Божана Милушева, Константин Халачев и Милкана Мушанова.

Коалицията ФЦБ се явява на изборите от 18 декември 1994 г. и печели 73,205 гласа или 1,41%, с които не успява да влезе в парламента.

На изборите от 19 април 1997 г. партията ФЦБ с председател Христо Куртев се явява в състава на коалицията Обединение за национално спасение, което влиза в парламента.

През май 1993 г. Хр. Куртев официално декларира, че във ФЦБ членуват 55,000 члена, от които 26,000 са на Царския автомобилен клуб. През април 1993 г. излиза първият брой на списание "Царски вести" с политически директор Христо Куртев. В 38-то народно събрание, въпреки че е в състава на коалицията ОНС, ФЦБ няма свои представители в парламента.

На местните избори през октомври 1999 г. ФЦБ печели в изборите за кмет на община - самостоятелно 7162 гласа, 0 места, 0,13%. В коалиция - 111 687 гласа, 3 места - 1,99%. За кмет на кметство  в коалиция печели 21 151 гласа, 14 места - 1,22%.

За общински съветници - самостоятелно печели 33 995 гласа, 19 места - 1,05%. В коалиция печели  89 032 гласа, 93 места  - 2,74%.

април 2000 г.