Сбор за демокрация /СД/

Сбор за демокрацията /СД/ е учреден на 12 юни 1993 г. в София и е регистриран на 8 август по Закона за политическите партии.

СД обявява, че ще съчетава идеите на неолиберализма с ценностите на социалдемокрацията и ще търси преход, възраждащ доверието към "синята идея" и привличащ широки слоеве на обществото.

Председател на СД от създаването му е Иван Пушкаров.

Заличена към 2008 г. поради неучастие в изборите.