Съюз на демократичните сили, организации-учредителки