ОМО Илинден - ПИРИН

Обединената македонска организация /ОМО/ "Илинден - ПИРИН" е крило на нелегитимната организация ОМО "Илинден" и е регистрирано на 12 февруари 1999 г. като политическа партия със седалище Благоевград.

ОМО "Илинден" /Обединена македонска организация/ е създадена през 1990 г. като наследник на образуваното през 1989 г. независимо сдружение "Илинден". Крайна цел на сдружението е образуването на независима македонска държава, чрез откъсване на Пиринска Македония от България. Общо 5 са фракциите в ОМО - в София, Благоевград, Гоце Делчев и две в Сандански.

Регистрираната от съда организация с лидер Иван Сингартийски от с. Мусомище, община Гоце Делчев е умерено крило на ОМО "Илинден". За него е известно, че не е за силово отцепване на Пиринския край, но приветства признаването на македонския език, а членовете му се определят не като българи, а като македонци. Според лидерите на ОМО "Илинден" - ПИРИН  това е либерална формация, стояща около центъра.

"Според устава ние сме национална партия, отворена за всеки български гражданин", заявява Сингартийски.
Учредители са 51 души от всички градове на Пиринско, но имало и от Долни Дъбник, Плевенско, както и от Шуменско.

Програмните цели и задачи на формацията, записани в устава й са:

  • да работи за присъединяването на България към международните договори по правата на човека;
  • за превръщането на България в равноправен член на ЕС;
  • да насърчава толерантността, уважението към етническите и религиозните различия и спазването на човешките права;
  • за добросъседски отношения на Балканите и в Европа.

Според устава ОМО "Илинден" - ПИРИН извършва  политическа дейност в името на духовното обединяване и запазване на народните традиции, обичаи и фолклор на населението от Пиринска Македония и бежанците от Егейска Македония;да работи за изравняване на жизнения стандарт на Пиринска Македония с този на останалата част на България. За постигане на тези цели организацията обявява, че "действа на основата на Конституцията и законите на България,Международната харта за правата на човека и др. международни документи,по които България е страна.

Според чл. 5 от устава си ОМО "Илинден" - ПИРИН участва в избори за местни и централни органи на властта в съответствие с действащото законодателство в България. Членовете й са лоялни граждани на България и са против всякаква форма на насилие и сепаратизъм, гласи чл. 7 от устава.

Преди няколко месеца Окръжният съд в Благоевград отказа регистрация на екстремисткото крило на ОМО-Илинден с водач Йордан Костадинов.


На 25 август 1999 г.  Централната комисия за местни избори не регистрира ОМО "Илинден" - ПИРИН за участие на местните избори през октомври. Говорителката на комисията Ралица Негенцова обясни, че ЦКМИ нито е отказала регистрацията, нито я е извършила, защото са гласували по-малко от 2/3 от присъстващите членове на комисията. На заседанието са били 20от 25-те души в комисията. От тях 13 са гласували "за", а 7 "против". За да се вземе положително или отрицателно решение е трябвало да гласува още1 член на комисията.

На 30 август Върховният административен съд разгледа жалбата на ОМО "Илинден" - ПИРИН за това, че партията не получи регистрация за участиев местните избори.  Тричленен състав с председател Светла Петкова отмени отказа на ЦКМИ от 25 август т.г. да я регистрира.

На дебюта си на местните избори през октомври 1999 г. ОМО "Илинден" - ПИРИН спечели две селски кметства в Гоцеделчевско.

На 29 февруари 2000 г. Конституционният съд реши, че Партия за икономическо развитие и прогрес /ОМО "Илинден" - ПИРИН/ е заплаха за териториалната цялост на България и няма право на съществуване и за първи път обяви партия извън закона. Заседанието бе открито.

Девет от съдиите гласуваха "за" това становище, трима - Маргарита Златарева, Стефанка Стоянова и Александър Арабаджиев, бяха на "особено мнение". Според тях обвиненията срещу ОМО не са доказани.

Решението на КС бе обявено от председателя на съда проф. Живко Сталев, а мотивите бяха обяснени от докладчика по делото Цанко Хаджистойчев.

Предстои  ОМО "Илинден" да  бъде заличена от регистъра на партиите от Софийски градски съд.

Лидерът на ОМО "Илинден" - ПИРИН обяви, че ще обжалва решението на КС, което според него е противоконституционно, пред международния съд в Брюксел.
март 2000 г.

Едно интервю с Борис Ячев, публикувано на 15 септември 2006 г. от агенция "Фокус", хвърля допълнителна светлина върху развитието на проблема.

През декември 2006 г. ОМО "Илинден" - ПИРИН отново влиза в полезрението на медиите:


* Из архива на Омда:

26 ноември 1999 г. - Конституционният съд гледа по същество вчера делото за заличаването на ОМО "Илинден"-ПИРИН като партия. То бе образувано, след като 61 депутати от всички парламентарни групи поискаха обявяването й за противоконституционна. "От 10 години партията действа против единството на българската нация, суверенитета и териториалната цялост", заяви Любен Корнезов (БСП) от името на депутатите.

ОМО "Илинден" имала три неуспешни опита за регистриране по Закона за лицата и семействата и след промяна на устава е узаконена като партия от Софийски градски съд.

В устава й пише, че "македонците живеят на македонска земя под българска окупация".

Вътрешният министър Бонев пратил до КС две писма с доказателства за противозаконната дейност на ОМО "Илинден" - вестникарски публикации и изказвания на нейни членове.

Нашата цел е интегриране на малцинствата в България, заявява председателят на ОМО Иван Сингартийски. "Желаем Пиринска Македония да придобие културна, политическа и икономическа автономия", се казва обаче в писмо на члена на ръководството на ОМО Кирил Иванов до фондация "Отворено общество" в Будапеща. То е разпространено на заседанието на КС предния ден.


От страните по делото само Българският център по правата на човека и Българският хелзинкски комитет се противопоставят на заличаването на ОМО. Предстои КС да вземе решение.