Нов избор, Съюз

Съюзът "Нов избор" е създаден на 28 юли 1994 г. в София от партиите Център за нова политика и Сбор за демокрацията.

Според подписания учредителен договор съюзът ще се бори за: многопартийна система, основаваща се на конкуренция, а не на конфронтация; авторитетна власт; стабилност на държавните институции и ефективно разделение на властите; президентска институция, която да е гарант на демокрацията; публична администрация, изградена на базата на професионализма; смесена избирателна система със силен мажоритарен елемент; модерна икономическа политика, основана на ускорено преструктуриране на собствеността и ускорено интегриране в световната икономическа система; стимулиране на частния сектор и укрепване на средното съсловие; политика на социална сигурност; защита на българската култура; външна политика, съвременни въоръжени сили и отбранителна доктрина, гарантиращи националната сигурност и българщината.

Съпредседатели на "Нов избор" са Димитър Луджев и Иван Пушкаров

***

Сбор за демокрацията

Сбор за демокрацията/СД/ е учреден на 12 юни 1993 г. в София и е регистриран на 8 август по Закона за политическите партии. СД обявява, че ще съчетава идеите на неолиберализма с ценностите на социалдемокрацията и ще търси преход, възраждащ доверието към "синята идея" и привличащ широки слоеве на обществото. Председател на СД от създаването му е Иван Пушкаров.

 

Център за нова политика

Центърът за нова политика /ЦНП/ е учреден от Димитър Луджев и Асен Мичковски и е регистриран през 1992 г. по Закона за лицата и семействата като доброволно сдружение на граждани с нестопанска цел. Целта му е да изработва прогнози, програми и проекти за решения по политически, икономически, законодателни и други въпроси за конкретни нужди на организации, подкрепящи дейността на ЦНП и търсещи реална и прагматична алтернатива на общественото развитие.

През октомври 1992 г. ЦНП подготвя Меморандум, подписан от 12 депутати от парламентарната група на СДС, с който се настоява за нова политика, способна да върне изгубеното доверие на част от "синия електорат". Търси се широка подкрепа на реформата чрез диалог със синдикатите, защита на националното производство, политическо споразумение с ДПС и преодоляване на конфронтацията между институциите. Водещи принципи са: прагматизъм, приватизация, партньорство и почтеност. 

Меморандумът на ЦНП става повод за разрив с ръководството на СДС. Подписалите го депутати са изключени или напускат СДС и образуват самостоятелна четвърта парламентарна група в парламента. За да може да участвува в избори ЦНП е регистриран на 22 април 1994 г. по Закона за политическите партии. От септември 1994 г. ЦНП е член - наблюдател в Либералния интернационал. Председател от създаването му е Димитър Луджев.

На изборите на 18 декември 1994 г. съюз "Нов избор" се явява самостоятелно и печели 77,641 гласа, което е   1,49% от гласовете и остава извън парламента.

На изборите през април 1997 г. "Нов избор" се явява в състава на коалицията Обединение за национално спасение и Д.Луджев влиза в парламента.Той е един от съпредседателите на коалицията.

На местните избори през октомври 1999 г.  Либерален съюз "Нов избор"  успя да спечели 159 места за общински съветници", обяви Димитър Луджев.Според него за "Нов избор" са гласували 3,40% българи.

На местните избори през октомври 1999 г. Либерален съюз "Нов избор" печели: за кмет на община  - самостоятелно 13856 гласа, 1 място, 0,25%. В коалиция - 116 482 гласа, 8 места  - 2,08%.

Кмет на кметство - в коалиция  - 26053 гласа, 18 места, 1,50%.

За общински съветници: самостоятелно -  17 399 гласа, 31 места - 0,53%. В коалиция - 98 855 гласа, 137 места, - 3,04%. 

 

април 2000 г.