„За да остане природа” - коалиция

„За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично.

За кампанията и началото

Въпреки сравнително малката си площ България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие на дива природа. У нас тя се съхранява в защитени територии, които обхващат едва 5% от страната. В момента се изгражда българската част от европейската екологична мрежа от специални защитени зони Натура 2000 и България има втори шанс да защити природата и правото на хората за чиста и здрава околна среда.

Природата обаче е заплашена от пълно унищожаване. Всеки ден най-ценните и красиви кътчета в България се подлагат на застрояване, изсичане, пресушаване, бракониерство…без мяра, ред и морал. Нарушенията на природозащитното законодателство се превръщат в ежедневие.

За това в края на 2006 г. ние обединихме усилията си в кампания "За да остане природа в България". Нашата цел е всички заедно да се борим за опазване на природата в България и устойчиво развитие на страната ни. Вярваме, че това може да се случи само с активно гражданско участие и ни се иска повече хора да осъзнаят, че всичко зависи от нас самите. Държим законите в България да бъдат спазвани и държавните институции да изпълняват задължението си да се грижат за това.

Към днешна дата кампанията „За да остане природа в България” се радва на все по-голяма популярност и вече обединява над 30 неправителствени организации и граждански групи. Освен това към нас се присъединиха медии и отделни хора в България и по света.

Какво се случи в последните 5 години:

-    Изпратихме много писма, сигнали и жалби по случаите, с които се занимаваме, и проведохме много срещи с представители на българските институции. Резултатите в тази насока са незадоволителни, но затова пък вече работим с европейските институции, които засега са много по-активни от българските.

-    Предизвикахме силно медийно присъствие и успяхме да привлечем широка обществена подкрепа: стотици хора са обединени в граждански групи и инициативи - за Иракли, Рила, Странджа, НАТУРА 2000, които сами организираха и организират акции, участват в кампанията и информират обществеността.

-    Гражданската кампания „Да спасим Иракли“ стана символ на българската природозащита и промени природозащитното движение и имиджа на гражданската активност. Те показаха и на нас самите, че за успеха на кампанията е изключително важно да бъдем всички заедно и че е нужно да сменим "научния" език, който използваме, с чисто човешки. През 2011 г. дойде един от дългоочакваните успехи на кампанията - Бургаският съд отмени разрешението на Регионалната инспекция по околна среда и води в Бургас да разреши изграждането на ваканционно селище на фирмата "Суис Пропъртис" вътре в зоната "Емине-Иракли" от Натура 2000.

-    През пролетта и лятото на 2007 г. се борихме за връщане на статута на Природен парк „Странджа”. Все още Странджа е природен парк - заради нашите усилия да информираме всички хора и заради всички граждани, които излязоха на улицата. Нещо повече - през 2011 г. Върховният административен съд на последна инстанция окончателно обяви строежът "Златна перла" край Варвара, заради който Странджа можеше да загуби статута си на природен парк (ако не бяха гражданите), за незаконен! Предстои избор на фирма подизпълнител, която да бутне това знаково здание.

-    През цялата 2007 г. защитавахме приемането на зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 в пълния им размер и постигнахме почти пълен успех - 34 % от територията на България са част от Натура 2000. Продължаваме да се борим за връщането в списъка на най-голямото изключение - зона "Рила-буфер" (която българското правителство премахна от списъка поради силните инвестиционни интереси там).

-    "Граждани за Рила", една от гражданските групи, членуваща в Коалицията, привлякоха огромна обществена подкрепа - над 180 000 подписа в защита на Национален парк "Рила" от незаконни строителни дейности, създадоха работни групи по градове и мотивираха стотици хора да мислят и действат за опазване на българската природа.

-    Разкрихме пред очите на всички наглите нарушения на фирмата "Юлен" (концесионер на ски зона Банско), която самосиндикално се опита да заграби 650 декара от Национален парк "Пирин" (обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО) отвъд дадената й от държавата концесия. Продължаваме да разкриваме наглите опити на фирмата "Витоша ски" (свързана чрез свързани лица с фирмата "Юлен", както и с Българската федерация по ски) да сложи ръка и върху Природен парк "Витоша". За момента плановете за нов ски курорт на Витоша са стопирани от министъра на околната среда и водите, защото противоречат на Плана за управление на парка.

Членове на коалицията:

 • UNECO - Студентски съвет на СУ 'Св. Кл. Охридски' . Член от: 01.05.2007 - http://uneco.info/
 • WWF Дунавско – Карпатска програма България. Член от: 01.09.2006 - http://www.panda.org/bg/
 • Асоциация на парковете в България (АПБ). Член от: 01.09.2006 - http://www.bg-parks.net/
 • Белият Бряг - Балчик. Член от: 24.03.2010 - http://forthenature.org
 • Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Член от: 01.09.2006 - http://www.baatbg.org/
 • Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА).Член от: 01.05.2009 - http://www.bfka.org/
 • Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ). Член от: 01.06.2006 - http://www.bbf.biodiversity.bg/
 • Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).Член от: 01.06.2006 - http://www.bspb.org/
 • Българското дружество по фитоценология – 2001.Член от: 01.09.2006.  - http://forthenature.org/
 • Граждани за Рила.Член от: 01.12.2007 - http://saverila.wordpress.com
 • Да спасим Иракли. Член от: 01.09.2006 - http://www.daspasimirakli.org
 • Екологично сдружение 'За Земята'.Член от: 01.06.2006 - http://www.zazemiata.org/
 • Зелени Балкани. Член от: 01.06.2006 - http://www.greenbalkans.org/
 • Информационен и учебен център по екология. Член от: 01.06.2006 - http://www.ceie.org/
 • Народно читалище «Бъдеще сега».Член от: 01.05.2009 - http://gudevica.org
 • Сдружение Агролинк.Член от: 01.06.2006 - http://www.agrolink.org/
 • Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ.Член от: 01.06.2006 - http://www.balkani.org/
 • Сдружение Природен фонд.Член от: 01.09.2006 - http://forthenature.org/
 • Сдружение “Еко Рила” – Самоков.Член от: 01.12.2007 - http://ekorila.hit.bg/
 • Сдружение „Природа назаем”.Член от: 01.06.2006 - http://bornat.org/
 • Софийско гражданско сдружение 'Щастливеца'. Член от: 01.05.2007 - http://shtastliveca.multiply.com

 

Коалиция "За да остане природа" е организатор на протестите на еколози и граждани против промените  в Закона за горите през юни  2012 г.

* * *

Още за протестите на страниците на Омда: