ДГИ - хронология до 1990 г.

На 25 ноември в Южния парк се състои учредително събрание от 1500 души на Движение за народна инициатива, което по-късно стана известно с името Движение за гражданска инициатива. (Движението беше отдавна замислено от Любомир Собаджиев.) На събранието се разискват основните положения, които по-късно са развити в платформа. Като учредители се записват 724 души. Претенцията на движението до учредяването на СДС беше - да бъде общобългарски национален фронт за демокрация, а официално обявената му цел – „със или без компартията да осъществи преустройство“.

В ръководството на движението тогава влизат: Атанас Драчев, преподавател в СУ; Борис Карадимчев, композитор; Владимир Левчев, литератор; Добри Добрев, техник; Дженю Дженев, студент – координатор; Александър Каменов, инженер; Екатерина Атанасова, студентка; Едвин Сугарев, литератор; Емил Кошлуков, студент; Емил Стумбов, юрист; Любомир Собаджиев, работник; Искра Баева, преподавател; Любомир Кръстев; Тодор Андрейков – координатор; Радой Ралин; отец Георги Гелеменов; Людмил Станчев, преподавател – координатор; Павел Стефанов – координатор; Николай Генов – координатор; Стелиян Стойчев, студент; Славомир Цанков.
Председател и основател на ДГИ е Любомир Собаджиев. Виждането на Собаджиев беше, че всички неформални организации трябва да се разпуснат и да се влеят в една организация, т.е. Движение "Гражданска инициатива".

Движението участваше в делегацията на СДС на Кръглата маса. Негови представители бяха активни фигури във всички акции на улицата през 1989-91 година. При разцеплението през 1991 година ДГИ беше единствената организация-учредител на СДС, която остана на Раковски 134.  Те напуснаха по-късно....

При учредяването на ДГИ се беше създало впечатлението, че това е трансформация на Комитет 273, като вече се поставя нова цел: да се обединят всички опозиционери. 

В края на юли 1990 година обаче Славомир Цанков, който беше напуснал ДГИ и развиваше дейността на ЕРА-3, обяви, че Комитет 273 съществува.

Структурите на ДГИ, които имаха по-ярки изяви, бяха в София, Варна, Русе...

 


Как разказват за себе си от ДГИ през 1991 г. вижте тук.