Гражданско обединение на демократичните организации /ГОДО/

На 28 май 2000 г. 270 делегати от 70 организации на граждански движения от цялата страна създават Движение ГОДО.

Инициатор на срещата е гражданското обединение "Св. Георги Софийски" начело с проф. Андрей Пантев, скулптора Вежди Рашидов, ексфинансовия министър Стоян Александров, бившия шеф на енергетиката Никита Шервашидзе, проф. Хачо Бояджиев, лидера на партията "Нов избор" Димитър Луджев и др.

ГОДО бе създадено, защото партиите са негодни за управление и в това отношение не бе направено изключение. Това бе и основният мотив за създаване на обединението. ГОДО е инструмент за промяна на политическия живот и начин на управление. Обединението е за нов обществен договор между управляващите и народа.

За символ на ГОДО след дискусия бе приета камбана, на която Св. Георги убива змея.

На учредителното събрание избухна скандал във връзка с членството на лидера на "Нов Избор" Димитър Луджев в ГОДО. Засега той остава в обединението, но недоразуменията около него ще продължат във връзка с приетия принцип за неучастие на партии.

Избрано бе председателство в състав: Андрей Пантев, Вежди Рашидов, Никита Шервашидзе, Стоян Александров, Огнян Сапарев, Димитър Луджев, Емил Хърсев, Борислав Ралчев и Бойко Бойков от Велико Търново. Председателството ще координира дейността на ГОДО до неговото официално учредяване през октомври 2000 г.

Присъства и експрезидентът Желю Желев, който заяви, че ГОДО може да стане трети политически център. Обединението декларира, че ще участва в следващите парламентарни избори, без да се регистрира като политическа партия. Различните граждански движения в ГОДО запазват напълно своята самостоятелност.

На форума не присъстваха от движението "Гергьовден".

 

юни 2000 г.