Български бизнес блок /БББ/


Българският бизнес блок е създаден на 24 ноември 1990 г. по инициатива на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/ като Учредителният конгрес се провежда на 10 декември 1990 г. в София. На 22 януари 1991 г. се регистрира по Закона за политическите партии. На Втория конгрес на БББ, проведен на 23 февруари 1991 г., партията се разцепва. Част от ръководството оспорва избора на председателя Жорж Ганчев и легитимността на конгреса и се отделя,  образувайки Българска бизнес партия /ББП/.
Уставът на БББ определя партията като организация на свободните инициативни хора, вярващи в ценностите на либерализма, икономическата демокрация и технологичния прогрес.
Като основни ценности в публикуваната през януари 1993 г. програма "За гражданското общество, държавата и държавните институции" се изтъкват свободата, солидарността и справедливостта. БББ е за плуралистично общество, за парламентарен режим и републиканска форма на управление, пазарно стопанство, приватизация, свобода на аграрните сдружения, различни форми на собственост, нова данъчна политика, приоритетно развитие на печеливши отрасли на икономиката, насърчаване на родния бизнес, привличане на чужди инвестиции и др.
БББ разчита на подкрепата на хора, занимаващи се със собствен бизнес.
На изборите от 13 октомври 1991 г. БББ се явява самостоятелно, но не преодолява 4-процентовата бариера за влизане в парламента.
На изборите от 18 декември 1994 г.  БББ печели 4,73% и 13 депутатски места в парламента. Изявява се като партия от умерен центристки тип.
В края на 1995 г. Иво Трайков, Николай Кисьов и Орлин Драганов - депутати от БББ в 37-ото Народно събрание, напуснали Жорж Ганчев, учредяват  партия "Нова демокрация", отцепвайки част от Бизнес блока.
На изборите от 19 април 1997 г. Бизнес блокът печели 4,93% и 12 депутатски места. През лятото и особено през есента на 1997 г. в БББ и в нейното ръководство се появяват силни противоречия, включително и на личностна основа. Част от ръководството и от членовете на парламентарната група на БББ, начело с Христо Иванов - говорител на партията, започват да обвиняват лидера Жорж Ганчев в диктаторски стил на ръководство, във вземане на еднолични решения, без да се допитва до другите членове на ръководството, в сближаване с БСП и изостряне на отношенията със СДС. Разногласия започват да се появяват по всички въпроси и те прерастват в противоборство, вследствие на което настъпва и разривът.
На 2 ноември 1997 г. се провеждат два паралелни извънредни конгреса на двете части от БББ.  Останалите верни на Жорж Ганчев провеждат своя 4-и извънреден конгрес във Варна, на който за председател на партията е избран Жорж Ганчев. Другата част от БББ провежда своя конгрес в София и избира за свой председател Христо Иванов. Парламентарната група на БББ се разпада като пропадат и опитите да се създаде нова група с депутати от ОНС. Няколко от депутатите на БББ се обявяват за независими. През март 1998 г. двама от депутатите на БББ преминават в парламентарната група на Евролевицата. БББ на Христо Иванов очаква решението на съда за определяне на легитимността на неговата партия и правото да носи името БББ. Социологическите проучвания след разцепването на БББ показват значително спадане на нейния политически престиж и влияние сред обществото. На 2 април с. г.  БББ на Ж.Ганчев сключи споразумение за сътрудничество с БСП, а Хр. Иванов заяви, че ще сътрудничи на СДС.
Партиен празник е 10 декември, а печатен орган - в. "Бизнес блок"
Ръководни органи: Конгрес, Национален съвет, Изпълнителен съвет, Контролен съвет.
Председател на БББ от неговото създаване е Жорж Ганчев
 
През февруари  1999 г. Софийският апелативен съд обявява  за нелегитимен конгреса на БББ във Варна на 2 ноември 1997 г., на който  Жорж Ганчев е преизбран за лидер, тъй като на този форум са били представени само 2 от общо 28 региона.  В същото време Софийският районен съд  е оповестил, че няма спорни въпроси по документите на Христо Иванов, избран за председател на БББ на алтернативния конгрес в София. /Информацията е от Хр. Иванов, цитиран в пресата./
В началото на март 1999 г. кръгът около Жорж Ганчев обявява, че ще сформира нова бизнеспартия, нямаща нищ общо с името на БББ и с нов лидер на мястото на Ганчев.


март 1999

 

Поради неучастие в избори за повече от 5 г. и неподаване на годишни финансови отчети пред Сметната палата за 2 последователни години на 31 юли 2017 г. Софийската градска прокуратура (СГП) внася искова молба в Софийския градски съд за прекратяване (разпускане) на партията.

 

Още за БББ виж тук >>>

 

Линкове