БЗНС "Никола Петков" (1989)

 БЗНС "Никола Петков"* (1989)

Пророческите слова на Никола Петков се сбъднаха.

Народът поема в свои ръце съдбата си. Първоначално плахо, по-късно с нарастваща увереност, за да го видим вече с дързост да изгражда основите на бъдеща демократична България.

БЗНС ”Никола Петков” не изостава от общия ход на събитията. Нещо повече, той е начело на събитията. Продължител на 400000-на организация, разтурена през 1947 г., като по чудо съхранила се през политическите репресии, на които е подложена от тоталитаризма, той пръв изправя снага и заявява своето право на съществуване.

·    На 10.02.1989 г. четирима членове на БЗНС “Н. Петков”: Никодим Попов, д-р Сиво Чепаров, Михаил Михайлов и Железан Райков, в обръщение към министър-председателя Георги Атанасов искат реабилитация на организацията.

·     На 15.03.1989 г.  по “Свободна Европа” е прочетено обръщението на Тодор Кавалджиев до Г. Атанасов за обезсилване и премахване на Закона за разтурване на БЗНС ”Н. Петков”.

·     Реабилитиране на Никола Петков.

·     Амнистиране на българските граждани, осъдени по горния закон, намиращи се в затворите и в чужбина.

·     Обръщение на бивши членове на БЗНС “Н.Петков” към председателя на НС Станко Тодоров за отмяна на решението на VІ ВНС за разтурване на БЗНД “Н.Петков”.

·     На 25.11.1989 г. 38 души бивши членове на БЗНС “Н. Петков”, събрани в София, се провъзгласяват за временен инициативен комитет със задачата да работи за:

·     Отмяна на закона за разтурване на БЗНС ”Н.Петков”;

·     Съдебна и политическа реабилитация на Н.Петков;

·     Избиране на временно оперативно ръководство за постигане на горните цели;

·     Решение за възстановяване на в. “Народно Земеделско Знаме;

·     Решение за избор на отговорници по окръзи;

·    Решение за намиране на помещения и обявяване на адресите на инициативния комитет.

На същото събрание е избрано и временно ръководство в състав: Никодим Попов, Милан Дренчев, д-р Сиво Чепаров, Иван Гинчев, Йосиф Петров. В резултат от дейността му и под натиска на българската общественост на 15.01.1990 г. е отменен законът за забрана на БЗНС ”Никола Петков”.

Събитията, организирани от временното ръководство, следват мълниеносно:

·     На 9.12.1989 г. – Национална подготвителна конференция в кино “П. Берон” в София. Присъстват над 500 делегати;

·     На 3.02.1990 г. – Национална подготвителна конференция в Операта в София. Присъстват над 2000 делегати;

·    На 17.03.1990 г. – ІІІ Национална конференция в кино “П. Берон” в София. Присъстват над 1000 делегати. Избран УС на БЗНС “Н.Петков”;

·       На 27.02.1990 г. излиза бр. І-ви на в. “Народно Земеделско Знаме”;

·       ХХVІ конгрес на БЗНС ”Н. Петков” се провежда от 19 до 21 ІV.1991 г. в зала "Универсиада" в София. Присъстват 2105 делегати, пратеници на 2484 дружби, членове от страната и чужбина, делегати и гости от Франция, Германия, САЩ, Канада, Австралия и други страни, посланици и други дипломати, акредитирани в София. Конгресът преминава възторжено и ентусиазирано. За главен секретар е избран Милан Дренчев. Партията тръгва уверено към изборите, с надежда за народна подкрепа.

Динамичното развитие на БЗНС може да се почувства в многократното преиздаване на основни съюзни документи - Устави, Програми и платформи по конкретни цели, което говори, че БЗНС е творческа, самоусъвършенстваща се обществено-политическа сила, живееща с проблемите на съвремието.

 

28.VІІІ.1991 г. Йордан Хаджиенев
 

 

Към горния текст, написан за сборника "Началото", са приложени следните документи:

 

До министър-председателя Георги Атанасов:

Другарю Председател,

Обръщаме се към Вас по животрептящи и неотложни въпроси на нашето развитие като народ и държава. Живеем в преломно време. Живителният полъх на процесите на преустройството и гласност, на ново политическо мислене и преоценка на ценностите; новите външнополитически инициативи и постигнатите договорености, които през последните години се извършват в Съветския съюз и други социалистически страни, ни карат да се надяваме, че след толкова години на сектантски грешки и робуване на идеологически догми, на застой в икономиката и цялостния обществено-политически и културен живот в страната ни най-после ще се тръгне по един нов път, път на открито и смело поставяне на проблемите и тяхното правилно и ефективно решаване.

Преоценката на миналото, която се извършва в горепосочените страни, решителните крачки, които се предприемат за скъсване със старата репресивна, командно-административна система на ръководство, както в икономиката, така и в обществения живот (събудила толкова големи надежди в широките народни маси) вярваме, че няма да отминат нашата малка, но многострадална родина - Народна република България. А проблеми, нерешени или решени неправилно, има и у нас. Не трябва да си затваряме очите. Доказателство са: обезлюдените български села, занемареното и непродуктивно земеделие; лошокачествената промишлена продукция, неконкурентна на външния пазар; липсата на качество и култура на обслужващата сфера; недостигът на стоки от първа необходимост по магазините; отровената екологична среда, деформацията в духовната култура и морала на народа ни; отчуждението на народа ни от средствата за производство, всеобщата апатия и обезвереност; раздутата до неимоверност бюрокрация, неспособна да реши ни един проблем на нашето развитие; белите полета в близката ни и по-далечна история и т.н.

Дошло е време разделно! Време на решаващ избор на пътя, по който ще вървим по-нататък!

Дали по досегашния път, резултатите от който основателно не могат да ни задоволят, или по нов път - път на всестранно обновление и преустройство, на скъсване със старото догматично мислене, път на смели демократични реформи във всички области на цялостния ни обществено-политически и стопански живот. От това, доколко сме готови и годни да поставим общочовешките ценности над идеологическите постулати, националните интереси над тясно партийните и лични такива, ще зависи бъдещето на нашата малка, но хубава родина и на трудолюбив народ.

В тия решителни за по-нататъшното ни развитие дни наш граждански и патриотичен дълг е да не мълчим, да не стоим със скръстени ръце и чакаме, защото ни е скъпа България и съдбата на народа й. Само горните съображения ни карат да се обърнем към Вас и споделим нашите скромни виждания и съображения за това развитие.

Идейно принадлежим към великата организация на българските селяни - Българския земеделски народен съюз, която през своята десетилетна история е стояла винаги на страната на народа и България срещу враговете им; на страната на демокрацията, мира и прогреса срещу войната и милитаризма, спасявала е България от национални катастрофи и погроми, с право спечелила си името на ЦИТАДЕЛА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

Всеизвестна е борбата на нашата организация срещу предателската политика на цар Фердинанд и Радославов преди и по време на Първата световна война, опитът й първа да срине дворцовата камарила и обяви България за република в края на същата, епохалните реформи, които проведе през краткото си тригодишно управление 1920-1923 г.

Нашата организация първа почна битката с настъпващия фашизъм на Девети юни 1923 г. и даде първите жертви в тая борба.

И в началото на Втората световна война тя първа призова българския народ на борба срещу германофилската политика на цар Борис ІІІ и Богдан Филов, за запазване на независимостта и неутралитета на България, за избягване на трета национална катастрофа.

Като активен участник в борбата срещу кървавия монархо-фашистки режим (дала хиляди жертви, сред които своя безсмъртен водител, народен трибун и апостол Ал. Стамболийски) нашата организация имаше законното и морално право, след смъкване на същия през септември 1944 г. да води нормален, необезпокояван от никого организационен живот и в съюз с другите антифашистки и демократични сили да гради нова, свободна и независима България.

Това обаче не стана. И то не защото тя измени на народа и неговите идеали, на своето минало и традиции. Не! Това тя изпълни достойно и с чест, и само предубедени хора могат да твърдят противното. Причините и вината за това бяха извън нея, в нашия съюзник, който робувайки на криво разбрани идеологически догми и не без внушения отвън, вместо по пътя на искреното и честно сътрудничество с организацията ни тръгна към налагане на еднопартиен сталински модел на развитие, на намеса и разкол със съюзниците си от ОФ, на изнасилване на събитията и прескачане на етапи в развитието на страната. Вместо по пътя на постепенното, мирно и демократично развитие на политическата и стопанска система, съобразено с икономическите и обществени закони, се тръгна по пътя на насилието и конфронтацията.

Това накара Земеделския съюз да излезе в опозиция, а не поради някакви си чужди внушения и планове, както несправедливо беше обвиняван. И в опозиция БЗНС не преследваше други цели, освен тези, които бяха прокламирали неговите първоапостоли, да служи на България и българския народ, да остане верен на тях и се бори за тяхното преуспяване.

Със своите критики и предупреждения за сдържаност и отрезвление към довчерашните си съюзници, нашата организация искаше да предпази страната и народа ни от сляпото копиране на чужди модели и системи на обществено и стопанско развитие, защото знайно е, че в демократичните страни опозицията със своята конструктивна позиция участва наравно с управляващите в изграждането и просперитета на страната си.

И всеки искрен родолюбец не може да не съжалява, че тия предупреждения и апели не бяха чути. Щяха да се избегнат много грешки, някои от които фатални, и нямаше защо днес да говорим за преустройство. На първо място щеше да се избегне прибързаната и насилствена колективизация на селяните, неестествената пришпорвана миграция от селата към града, последствията от които според нас са непоправими.

Оттогава изминаха повече от четиридесет години! Всичко това, разбира се, е вече история и на историците е задължение да дават преценка на събитията, и не се съмняваме, те ще направят своите изводи!

Ние се връщаме към тях, защото ни засегнаха тежко, болезнено.

Вместо търпимост и разбиране, срещу нашата организация и нейните ръководни дейци, срещу сдружените земеделци се почна една безогледна клеветническа кампания, придружена с насиля и терор, краят на която бе забраната и ликвидирането на нейния ръководител Никола Петков чрез един скалъпен, антиконституционен съдебен фарс през лятото на 1947 година.

Неоспорима историческа истина е, че Никола Петков беше невинен и си отиде чист, както чист и невинен си отиде и брат му Петко Д. Петков, разстрелян на софийска улица от Цанковите палачи през злокобната 1924 г. 

Невинни и чисти бяха и неговите съратници и последователи, които тоже чрез монтирани процеси бяха затворени и жестоко малтретирани. Трудно оспорима историческа истина е също, че Никола Петков бе осъден на смърт (година и половина преди съдебния фарс от август 47 г.) още през януари 1946 г. от Сталин, при срещата му с неговия емисар Андрей Вишински. А Сталин е отдавна осъден от съветските народи! Осъден и заклеймен е и Андрей Вишински.

Какво пречи тогава да бъде казана цялата истина за БЗНС и неговия лидер Никола Петков? Какво пречи да възтържествува справедливата истина и бъдат реабилитирани Никола Петков и хилядите негови другари и последователи, които в името на България, на нейното бъдеще понесоха толкова страдания? Още повече, че огромното болшинство от тях са отдавна мъртъвци.

Нима от това ще загуби България, българският народ?!

Напротив, България ще спечели, ще спечели нейният престиж на правова и цивилизована държава, ще спечели народът. Защото с грехове и лъжи трудно се върви напред.

 

Другарю Председател,

Ние долуподписаните български граждани, като подкрепяме горещо искането на групата от четирима бивши дейци на опозиционния Земеделски Съюз, изразено в писмото им до Вас от 10 февруари т.г., загрижени искрено за съдбата на народа и родината ни, за доброто й име в света, вярващи в моралните и нравствени сили на народа, в неговата самокритичност и достойнство, в името на справедливостта и истината Ви призоваваме:

- обезсилете и премахнете антиконституционния и антидемократичен закон за разтуряне на БЗНС/о/ и вдигнете забраната върху свободното и нормално съществуване на организацията ни, нейните поделения и печат;

- реабилитирайте и възстановете доброто и чисто име на Никола Петков и неговите другари, загинали невинни през периода на култа след 1947 г.;

- реабилитирайте и възстановете добрите имена на останалите живи техни последователи, страдали толкова години невинни и без причина, освен за своите убеждения;

- амнистирайте все още намиращите се в затворите и прокудените в чужбина по политически причини български граждани, реабилитирайте ги и позволете да се завърнат по родните си огнища, за да можем всички с общи усилия да градим бъдещето на родината и лекуваме раните.

Нека докажем пред света, че България е една ЦИВИЛИЗОВАНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, че БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ЦИВИЛИЗОВАН НАРОД!

От това ще спечели България, ще спечелим всички!

И нека не забравяме думите на големия славянин Томаш Гарик Масарик НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ ОПОЗИЦИЯ!!!

Другото е само лъжа и заблуждение!

 

С уважение:

Тодор К. Кавалджиев - икономист, гр. Ст. Загора

 

15.ІІІ.1989 г.                                                        Подпис:

 

 

 

ДО ДР. СТАНКО ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ НА Н.Р. БЪЛГАРИЯ

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от

Група бивши членове на бившия БЗНС/о/

Никола Петков и техни съмишленици

 

 Почитаеми др. Председател,

БЗНС се утвърди в нашата история като демократична и борческа организация на трудещите се селяни в България. Неговият водач Ал. Стамболийски, чиито последователи сме долуподписаните, записа своето име в историята на нашия народ като последователен борец за демокрация и социална справедливост.

Съюзът води героична борба за демокрация. В борбата срещу тоталитарните режими, дошли на власт след незаконното сваляне на земеделското правителство, начело с Ал. Стамболийски, той даде скъпи жертви.

В името на демокрацията БЗНС участва в създаването на Отечествения фронт, в разработването и приемането на неговата програма.

Когато се създадоха условия за осъществяването на тази програма и  тържеството на демокрацията, някои членове на БКП, ръководени от неправилно разбрани национални интереси, станаха изпълнители на антинародната и антидемократична политика на Сталин и неговите помагачи. Те започнаха брутален натиск върху БЗНС, за да го подчинят на мракобесническата политика на Сталин. Първата стъпка в тази насока беше разцеплението на БЗНС със секретар Н. Петков.

БЗНС/о/ - Н. Петков, както наследник и продължител на делото на Ал. Стамболийски, остана верен на неговите идеи за демокрация и социална справедливост, заложени като гранитна основа в земеделската идеология още от създаването на съюза през 1899 г. Против неговите членове се изсипаха като градушка неоснователни обвинения в предателство на националните интереси, наричаха ги “агенти на империализма”, “чужди агенти”, “предатели” и други подобни, каквито малко по-късно бяха отправени и по адрес на Трайчо Костов и неговите сподвижници. Започнаха съдебни процеси, изходът от които е добре известен.

Насаждайки чуждото на българския свободолюбив и демократичен дух явление – сталинизма, изпълнителите на сталинската политика у нас успяха да се наложат на послушното мнозинство във великото народно събрание и то взе решение за разтурване на БЗНС/о/-Н.Петков, техните поделения и секции.

Това решение не само противоречи на конституцията, на въжделенията на голяма част от българския народ, но и на националните интереси на България.

Сега, когато се извършва преустройство във всички области на нашия живот, когато се признава необходимостта от инициатива, смелост и отговорност в решение на назрелите въпроси, нуждата от многообразие и плурализъм на мненията, на широко национално единодействие като гаранция за обновителните процеси, се налага да бъдат възстановени всички демократични свободи, включително и правото на сдружаване в политически партии, гарантирано в чл.52 на Конституцията.

Възстановяването на БЗНС/о/-Н.Петков е очевидна необходимост, защото ще задоволи една голяма нужда за обществена и политическа изява на значителна част от българския народ, което личи от лични и групови писма, обръщения и искания до Народното събрание, Държавния съвет, Върховния съд, Главна прокуратура и др. Те наказват убедително своя стремеж към творчески участие в модернизирането на държавата ни посредством собствен принос и почерк, които да намерят израз чрез публична позиция на една политическа линия – тази на БЗНС/о/-Н.Петков.

Ето защо настояваме пред Вас на основание чл.82 от Конституцията да внесете в Народното събрание предложение за отмяна на решението на Великото народно събрание за разтуряне на БЗНС/о/-Н.Петков, ЗМС, техните секции и поделения като противоречащо на чл.52 от Конституцията, на Устава на ООН, на Хелзинското споразумение и други международни норми.

Това ще бъде Вашият принос за успеха на преустройството, на борбата за мир, свобода и народовластие.

В очакване на Вашето решение ние се възползваме от случая да изразим нашите почитания.

Подписали:

 

Вангел

Георги Скачков

Димитър Баталов

Димитър Балчев

Йордан Чукалски

Жеко Стоянов

Тако Караиванов

Михаил Асенов

Кирил Цветанов

Никодим Попов

Тодор Кавалджиев

Спас Ваклинов

Тодор Каваклиев

и др.
 

                                  

 

ПРОТОКОЛ №1

                         

Днес 25.11.1989 г. се състоя среща на група бивши членове и съмишленици на БЗНС – Н. Петков от различни краища на страната, които след като разискваха обстойно наболелите въпроси на деня и тяхното място в решаването на същите, решиха да се провъзгласят за временен Инициативен комитет със задача да работи за:

1. Отмяна на закона за разтуряне на БЗНС-Н.Петков и възстановяване на същия.

2. Съдебна и политическа реабилитация на неговия лидер Никола Петков, оклеветен, осъден и екзекутиран на 23.ІХ.1947 г. и хилядите му другари и последователи – живи и мъртви.

3. Избиране на временно оперативно ръководство, което да продължава да настоява пред властите за постигане на горните цели.

4. Единодушно бе решено да има печатен орган със старото название: в-к “Народно Земеделско Знаме”.

5. Новоизбраното ръководство да определи отговорници по окръзи (старите), които да поемат инициативата за изграждане на временни Инициативни комитети за възстановяване на организацията на територията на същите.

6. Временното ръководство да издири и определи помещение за своята дейност и съобщи адреса на членовете на Изпълнителния комитет.

    На срещата присъстваха следните другари:

1.  Никодим Попов – адвокат, София

2.  Милан Дренчев - общественик, София

3.  Иван Гинчев - бивш депутат от ВНС, с. Обнова, Плевенско

4.  Йосиф Петров - поет, София

5.  Тодор Кавалджиев - икономист, София

6.  Крум Хорозов - стр. техник, Русе

7.   Михаил Михайлов - историк, София

8.   Велин Керимов - строител, София

9.   Крум Неврокопски - адвокат, София

10. Атанас Михайлов - адвокат, Варна

11. Тако Караиванов - ел. техник, Димитровград

12. Иван Тончев -строител, Пловдив

13. Димитър Баталов - икономист, Пловдив

14. Илко Кованджиев - строител, Перник

15. Тихомир Крайнин - ел. техник, Пазарджик

16. Иван Неврокопски - строител, София

17. Асен Сърбински - работник, София

18. проф. Лазар Ралчев, София

19. Стоян Спасов - бояджия, Пазарджик

20. Кръстьо Шесташки - сладкар, София

21. Йордан Чукански - стр. работник, Пловдив

22. Иван Семков - ел. инженер, Ловеч

23. Кирил Цветков - бояджия, Костинброд

24. Иван Астатков - строител, Перник

25. Слави Лозев - шлосер, Пловдив

26. Петко Учкунов, Пловдив

27. Йордан Такев - работник, с. Първенец, Пловдивско

28. Марин Илиев - земеделец, Козлудуй

29. Пейчо Русев - тракторист, Карнобат

30. Георги Даскалов - строител, Пловдив

31. Йордан Енчев - ел. инженер, София

32. Георги Скачков - адвокат, София

33. Иван Балчев - стр. техник, София

34. Димитър Балчев - строител, София

35. Христо Врачев, София

36. Владимир Петров - железничар, Перник

37. Янчо Георгиев - строител, Бургас

38. Алипи Първанов, София

 

За членове на временното ръководство единодушно бяха избрани следните лица:

1. Никодим Попов

2. Милан Дренчев

3. Сиво Чапаров

4. Иван Гинчев

5. Йосиф Петров

 

25.ХІ.1989 г.

гр.София

                                Протоколист....................

/Кр.Хорозов/

Без да присъстват се солидаризираха със срещата следните лица:

Д-р Сиво Чупаров и Минчо Георгиев - Ст. Загора

Петко Врангов - Бяла Черква

Йордан Нешков - адвокат, Русе

Господин Павлов - инженер, с. Межда

Трифон Мирчев - адвокат, Пловдив

Иван Николов - стр. работник, с. Лиляче

Жеко Стоянов - Ямбол

Атанас Арабаджиев – Пловдив

Петър Петров - с. Кортен

Жельо Динев - с. Сърнево

Генко Йорданов - Хасково 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “НИКОЛА ПЕТКОВ”

 

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА

 

В предстоящите избори българският народ трябва да вземе съдбоносно решение. Той трябва да изпрати в Народното събрание хора, които умно, смело и решително ще го поведат от нищетата, корупцията и привилегиите към задоволяване на неговите потребности, справедливост, почтеност и демокрация. Ще го поведат към мир, хляб, свобода и народовластие.

Има една политическа организация, която винаги в критични за народа моменти, го е повеждала към спасението. Тя е Българския земеделски народен съюз, който сега носи и името на Никола Петков. Този съюз възниква в недрата на отрудените селски маси след кървавите събития в Шабла и Дуранкулак, изправя обезкръвения, гладен и подтиснат народ след разгрома в Първата световна война, нанася окончателния удар на деветоюнските превратаджии през 1931 г. Пак той повежда народа в неравна борба срещу агентурата на сталинския болшевизъм и макар че тогава не може да отвоюва свободата и независимостта на България, спасява достойнството на българския народ. Този съюз, дал десетки хиляди свидни жертви през времето на васалния на Съветския съюз тоталитарен комунистически режим, отново проправя път към спасението. Без гръмки фрази, без празни обещания, с ясно съзнание за огромните трудности, но с вяра в себе си и в здравите сили на българския народ.

Българският земеделски народен съюз “Никола Петков” предлага на избирателите следната оценка на съществуващото положение и причините за него, проблемите, които то поражда и пътищата за решаването им:

ПОЛОЖЕНИЕТО

 То може без преувеличение да се определи като катастрофално. Катастрофа в производството, в трудовата заетост, в задоволяване на насъщните нужди на хората, в елементарната сигурност за имуществото и даже за живота:

1. Всяка година произведената селскостопанска и промишлена продукция спада скокообразно.

2.  Като последица от спадането на производството нараства безработицата. Тя отдавна е минала нормалните за развитите капиталистически страни проценти и продължава да расте.

3.  Намалението на земеделското производство и явното вредителство на текезесарската номенклатура ограничава рязко хранителните продукти за населението.

4.  Намалението на производството, либерализирането на търговията и цените при неразградените монополни структури причиняват непрекъснато увеличаване на цените.

5.    Държавата е обременена от огромен външен и вътрешен дълг.

6.  Разпадането на социалистическия лагер и външният дълг водят до непрекъснато спадане на износа, а оттам и до възможностите за погасяване на дълга.

7.   Критично състояние на енергетиката, основаващо се на амортизирани топлоцентрали и примитивни атомни централи.

8. Здравеопазване без лекарства, с бюрократизиран и зле платен медицински персонал.

9. Учебни заведения със зле подготвени преподаватели, с архаична образователна система

10.  Галопираща криминална и стопанска престъпност.

11.  Етническо напрежение в редица региони.

12.  Огромни екологически проблеми.

 

ПРИЧИНИТЕ

Най-общата причина е просъществувалият 45 години тоталитарен комунистически режим и липсата на истинска държавна независимост през този период както в политическата, така и в икономическата област. И по-конкретно:

1.  Премахването на частната собственост води до незаинтересованост, бюрокрация, ниска производителност на труда и корупция.

2.  Съществуващата традиционна структура на българското стопанство е коренно променена в погрешна посока. Земеделието, леката и хранителната промишленост са занемарени за сметка на машиностроенето и тежката промишленост. Това води до намаляване на хранителните продукти и на местните суровини и до производство на продукция със суровина от внос при това с остарели технологии и ниски потребителски качества.

3. Нашата икономика получава едностранна насоченост към социалистическия лагер и предимно към Съветския съюз. Нашите заводи и селското ни стопанство са съоръжени с морално остарели технически средства, социалистическо производство. Катастрофирането на съветската икономика повлича и нашата.

4.  България участва в огромни военни разходи на Варшавския пакт, както и във финансирането или необезпеченото кредитиране на прокомунистически или други тоталитарни режими и движения по целия свят.

5.        Огромният вътрешен репресивен апарат и комунистическата бюрокрация налагат твърде тежки за нашата икономика разходи.

6. Постепенното загниване на комунистическата номенклатура непрекъснато увеличава реалното присвояване от нея на държавни средства по узаконен от режима начин или тайно от него.

7.  Създадоха се крупни монополни държавни икономически организации, които действат като феодали в съответните области на икономиката.

8. Ниската производителност на труда, остарелите технологии, вносът на суровини с конвертируема валута срещу износ на готовата продукция срещу неконвертируема, огромните непроизводствени разходи, водят постепенно до нарастване на външния дълг в конвертируема валута без никакви изгледи той да може да бъде погасен.

9. Неправилното и своеволно структуриране на инвестиционните разходи – до несвоевременно подновяване на машините и съоръженията в топлоцентралите и до непрекъснати аварии в тях. Изход е търсен в атомната енергетика, но тя също работи с морално остаряла съветска техника. Всичко това, заедно с голямата енергоемкост на производството, резултат на остарелите технологии, причиняват все по-нарастваща енергийна криза, а тя на свой ред се отрази върху производството.

10.  Намаляването на валутните възможности причинява намаление на производството на лекарства, което се извършва предимно с доставяни с конвертируема валута суровини. Това се отразява все по-отрицателно на здравеопазването, което и без това е бюрократизирано, с ниско платен медицински персонал, апатичен и лишен от стимули.

11. Основен ценз за преподавателите е партийната принадлежност, особено във висшите учебни заведения, а не способностите и квалификацията. Неспособните преподаватели създават нискоквалифицирани специалисти. Стремеж към истинско овладяване на знания няма, защото по-нататък завършилите се издигат по партийна принадлежност и с лични връзки, а не с качествата и работата си. Възпитанието се състои в създаване на вярна на комунистическата партия младеж, приучена отрано на подлизурство и доносничество. В резултата младежите изобщо престават да вярват на своите преподаватели и възпитатели.

12. Партийният ценз и верността към комунистическата партия, които заместват истинските морални добродетели, липсата на истинско възпитание в учебните заведения, толерирането на подлизурството и доносничеството разклащат моралните устои у редица хора. Достатъчно е да стане ясно все по-напредващото бюрократизиране и корумпиране на правозащитните органи (милиция, прокуратура, съд), за да избуи все по-засилващата се криминална и стопанска престъпност.

13. За да отклони вниманието на народа от все по-влошаващото му се положение, ръководството на комунистическата партия си служи с националистически блъф. Подгонени са българските турци, кротки и незлобливи граждани на България, като с помощта на държавния репресивен апарат започват да им сменят насилствено имената. Стига се до кръвопролития. През 1989 г. големи маси от тях бягат към Турция. Комунистическата номенклатура използва това, за да им вземе имотите на нищожни цени. Голяма част от изселниците се връщат, но са останали без имоти. Напрежението в районите със смесено население рязко нараства.

14. Безразборното развитие на химическата промишленост, опитът да се спасяват корумпираните ТКЗС, като липсата на работна ръка и заинтересованост на членовете им и на модерна земеделска техника се заменят с безразборно използване на химически торове, създават нерешими екологически проблеми и опасност за живота и здравето на голяма част от населението.

15.  Все по-нарастваща криза в икономиката и превишаването на държавните разходи над приходите водят до периодично печатане на банкноти без никакво покритие. Нарастват предпоставките за невиждана инфлация.

Ще бъде неправилно обаче сегашното плачевно състояние да се обяснява само с недомислията, грешките и престъпленията през 45-те години до 10 ноември 1989 г. Значителен принос да стане то такова, каквото е днес, имат и правителствата, дошли на власт след тази дата.

Двете правителства на Андрей Луканов твърде много говорят за реформи, но не правят нищо в тази насока. В резултат тогава, когато всеки час беше ценен, се пропилява цяла година. Нещо повече. За да бъдат спечелени изборите от преименуваната комунистическа партия, през 1990 г. Луканов изразходва последните валутни резерви и спира плащането по външните заеми. Това представлява официално обявен държавен банкрут. В резултата Западът преустановява всякакви доставки на суровини на кредит. Редица производствени предприятия спират или работят минимално. 

Аптеките, даже и болниците остават без лекарства.

Правителството на Димитър Попов провежда смела монетарна реформа. Огромната част от цените са либерализирани, създават се изключително високи лихвени проценти, за да се задържат в банките излишните пари. Тези мерки, въпреки предприетите социално-защитни решения, са за сметка на хората с ниски и средни доходи. Все пак редица стоки започват да се появяват на пазара, макар и твърде скъпи. Това е временен отдих за правителството То обаче не го използва. Вместо да използва приетия, макар и несъвършен Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи, за да върне бързо земята на нейните собственици, вместо да пристъпи енергично към преструктуриране на съществуващите монополни структури в икономиката, то започва да протака. Приема се бюрократичен Правилник за прилагане на Закона за земеделските земи, който създава такива процедури, че реалното връщане изчезва някъде далеч в бъдещето. Бавят се средствата за поземлените комисии, а оттам и тяхното създаване. Създаден е Национален поземлен съвет, който вместо да съдейства на реформата, започва да се боричка с Министерството на земеделието и хранителната промишленост за щатни бройки и заплати. Усетила слабостта на правителството текезесарската номенклатура се организира и започва политика, довела до изгладняване на населението. В областта на промишлеността положението не е по-добро. Трябва да избухне голямата стачка на миньорите, за да се сети правителството за необходимостта от структурни реформи, и то не само в областта на рудодобива и въгледобива. Загубеното време изчерпва полезните резултати от монетарната реформа. Опитът тя да продължи водят до нов ценови шок. Високите лихви, полезни в началото, допълнително спъват развитието на производството. Безработицата започва да нараства скокообразно и добива опасни размери. Разцъфтява спекулата. Липсата на средства и на енергични мерки за подмяна на заварения персонал в милицията, съда и прокуратурата, водят до невиждан през цялата история на Третата българска държава растеж на криминалната престъпност.

                      ПРОБЛЕМИТЕ

 Съществуващото положение поражда огромни и извънредно тежки проблеми пред Народното събрание, което предстои да се избере и пред бъдещето правителство. Най-общо те могат да се сведат към укрепване на икономиката, осигуряване на живота и безопасността на гражданите, намаление на безработицата, осигуряване на сравнително нормално ниво на здравеопазването и образованието. За да може да се намерят решения обаче, е необходимо тези общи проблеми да се разделят и да се посочат съответните приоритети:

1. Първият проблем, решаването на който ще представлява основа за решаване на другите, е бързото връщане на земята на нейните собственици. Земеделието ще бъде локомотивът, който ще изтегли цялата наша икономика.

2. Вторият проблем е бързата приватизация. Тя трябва да бъде съчетана и със справедлива реституция съобразно с възможностите на нашата икономика

3.  Третият проблем е спиране на нарастването, а в последствие и намаляване на безработицата.

4.  Необходимо е да се потърси начин за постепенно намаляване на лихвения процент, без това да доведе до затрупване на пазара от обезценени пари.

5.  Изключително важен проблем е ограничаването, а впоследствие и свеждането до минимални размери на криминалната и стопанската престъпност.

6.  Важен проблем, който не може да се реши непосредствено, но трябва да се подготви решаването му, е започване на погасяването на външния дълг.

7.  Паралелно с икономическите проблеми и проблема с престъпността трябва да се решават и проблемите в областта на здравеопазването, образованието и екологията.

8.   Наред с всички останали, трябва да се решават проблемите в етническата област, на националната сигурност и външната политика.

 

ИЗХОДЪТ 

Българският земеделски народен съюз “Н. Петков” съзнава както трагичността на положението, така и изключителната трудност на проблемите, които трябва да се решават. Той никога не е лъгал българския народ, няма да го лъже и сега. Съюзът е далеч от мисълта, че със завземане на държавната власт всичко ще тръгне от само себе си към добро. БЗНС “Н. Петков” обаче е уверен, че ако властта се поеме от честни и компетентни хора, които се ръководят от правилна и достатъчно конкретна програма, нещата ще започнат да се подобряват. Българският народ се е справял и с по-трагични положения, ще се справи и сега.

Ето защо БЗНС “Н. Петков” предлага следната програма за действие:

1. Възможно най-бързото прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Изчистване на всички бюрократични процедури от Правилника за прилагането му. Подмяна в състава на Националния поземлен съвет и разбиване на бюрократичните структури в Министерството на земеделието и хранителната промишленост. Незабавно отпускане на необходимите средства на общинските поземлени съвети, както и на общините, за определяне на селищните граници. Опростяване на процедурата по земеразделянето, даже това да доведе до някои неточности при извършването му. Трябва да се направи така, че през 1992 г. голяма част от частните собственици да могат да разполагат със земята си.

2. Бързо ликвидиране на ТКЗС и особено на притежаваните от тях животни, като те се предоставят на частните собственици. Подвеждане под съдебна отговорност на ръководителите на ТКЗС, които са разхищавали неговото имущество или саботират провеждането на реформата.

3. Създаване на Българска земеделска и кооперативна банка главно с държавен капитал. Банката да организира отпускане на безлихвени или с нисък лихвен процент заеми на частните земеделски стопани. Загубите от тази дейност да се покриват от държавния бюджет.

4. Насърчаване от държавата на кооперации на частни стопани, създадени за съвместно купуване и използване на земеделски и транспортни машини чрез съответните кредити, облекчения и намаляване на данъците.

5. Създаване на възможност за частните земеделски стопани за привилегировано изкупуване на акции или дялове от търговски дружества в областта на хранителната промишленост.

6. Бързо преструктуриране на производството. Да се потърсят начини за привличане на чуждестранни капитали в тежката промишленост, а там, където това не може да стане и ако не съществуват особено важни причини за запазването им, съответните производства да се закрият. Предприятията на леката промишленост да се насочат за работа със суровини, произвеждани предимно от българското земеделие.

7. Бърза приватизация, съпроводена със справедлива реституция в рамките на икономическите възможности на страната. Да се изготви поетапна програма, като се определят предприятията, които веднага могат да преминат в частна собственост, и тези, при които да се използват за определен период от време формите на дружества с ограничена отговорност или на акционерни дружества със съвместна собственост между държавата и гражданите.

8. Конфискуване на имуществото на Българската комунистическа партия и на филиалните й организации, независимо от това кой понастоящем е техен правоприемник или на кого те са го прехвърлили.

9. Конфискация на имуществото, придобито чрез спекула.

10.  Данъчни привилегии за предприятията, които разкриват нови работни места.

11.  Постепенно, след закупуване на акции и дялове от гражданите и влагане от тях на средства за стопанска дейност, да започне бързо намаляване на високите лихвени проценти

12.   Премахване за определен период от време на погасителната давност за убийства и изтезания на опозиционери и инакомислещи, извършени през тоталитарния период. Отменяне на мораториума върху смъртното наказание

13. Прочистване на полицията, съда и прокуратурата от привидно деполитизирани комунисти или от некадърници. Отлагане на въвеждането на несменяемостта за съдиите и прокурорите, като се внесе съответно изменение в конституцията.

14.   Усъвършенстване на Закона за борба против спекулата.

15.   Чуждестранните кредити да се използват изключително за подпомагане на частните стокопроизводители и в областта на здравеопазването.

16.   Бързо приемане на закон за социалното и здравно осигуряване. Създаване на фондове за заплащане на здравните услуги на работещите по трудов договор. Запазване на безплатното държавно здравеопазване за пенсионерите и безработните.

17.  Приемане на нови закони за висшето и за средното образование. Атестация на преподавателите във висшите учебни заведения и подменянето на тези, които не отговарят на световните изисквания.

18.  Въвеждане на строги санкции за екологични замърсявания, включително и лишаване от свобода.

19.  Решаване на жилищния проблем на завърналите се изселници от Турция, които са продали жилищата си на безценица. Изземване на жилищата от тези купувачи, които са действали недобросъвестно.

20.   Осигуряване чрез двустранни и многостранни договори на националната сигурност.

21.  Провеждане на разумна външна политика, изградена върху националните интереси и неповлияна от емоции и предубеждения.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “Н. ПЕТКОВ” се обръща към избирателите и търси тяхната подкрепа за своята програма за действие. Той поема гаранция пред българския народ, че неговите народни представители няма да пожалят сили и енергия за нейното осъществяване в живота. 

 

 

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

 

Избирателки и избиратели!

На 13-и октомври т.г. Вие сте призовани да упражните своето избирателно право и чрез гласа си да изпратите в Народното събрание Вашите избраници, които ще ви представляват, ще решават бъдещото развитие на страната и ще изготвят такива закони, които да отговарят на вашата воля!

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “Н. ПЕТКОВ”, най-българската политическа организация, рожба на селската неволя и на българските възрожденски традиции, се обръща към ВАС, БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, с призив да дадете своя глас на кандидатите на Земеделския съюз!

Гласувайте с бюлетината на Българския земеделски народен съюз “Н. Петков” за мир, хляб, свобода и народовластие!

    БЗНС “Н. Петков” в своето над 90-годишно съществуване е доказал пред българския народ и пред цивилизования свят категоричната си привързаност към общочовешките и демократични ценности и пръв в окупираните от Червената армия източноевропейски страни започва борбата срещу комунистическата тоталитарна власт.

 

 Избирателки и избиратели,

 БЗНС ”Н. Петков” винаги е бил верен на българския народ, на народните интереси и въжделения. В малкото години, когато е имал самостоятелна власт (1920-1923) или е участвал във властта (1931-1934) той е създал законодателство в защита на селянина, работника, занаятчията и средни собственици след Първата световна война. Няколкомесечното участие на БЗНС в отечественофронтовската власт след 9-и септември 1944 г. е обезличено от бруталното заграбване на цялата власт от комунистическата партия. Ето защо БЗНС ”Н. Петков” тръгва по единствено верния път - борбата срещу червената диктатура!

    45 години по-късно, днес, в посттоталитарния период, при запазени позиции във властта на комунистическата партия и нейните оранжеви ортаци, БЗНС “Н. Петков” продължава борбата за смяна на системата и за изваждането на страната от икономическата, политическата и нравствената криза.

   

Избирателки и избиратели!

Предизборната програма, с която БЗНС “Н. Петков” ви призовава да гласувате за неговите кандидати, отговаря на вашите интереси и дава реалистични насоки за излизане от кризата.

    ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА ПРЕДВИЖДА:

-                     Възраждане на българското село, връщане на земята на собствениците и даване на земя на безимотните селяни.

-                     Създаване и всестранна поддръжка на новия тип кооперации на частни собственици.

-                     Приоритетно развитие на земеделието и животновъдството и свързаните с тях хранителна и лека промишленост, като основа за възстановяването на българската икономика.

-                     Дългосрочни заеми при нисък лихвен процент за поощряване на частните инвестиции и инициатива.

-                     Ограничаване на безработицата чрез преструктуриране на икономиката, поощряване на чуждите инвестиции, въвеждането на нови технологии и разкриването на нови работни места.

-                     Защита на семейството, жената-майка, децата и юношите, социалнослабите и пенсионерите, инвалидите.

-                     Материално осигурена програма за недопускане на демографска катастрофа на българската нация

-                     Приемане на нарочен закон за държавно дотиране на жилищното строителство за младите семейства и за граждани с доказани жилищни нужди при достъпни цени, дългосрочно кредитиране и нисък лихвен процент.

-                     Безплатна и пълноценна медицинска и стоматологична помощ за всички граждани чрез създаване на осигурителна система.

-                     Развитие на спорта и туризма.

-                     Държавно-обществени грижи за научно-образователното и духовно-нравственото развитие на младежта.

-                     Материално осигурено развитие на културата, изкуството и литературата, което да се придържа към народностните традиции.

-                     Заплатите и пенсиите да се коригират съответно с инфлацията така, че най-ниската пенсия да е по-висока от социалния минимум за момента.

-                     Осигуряване на висок социален статус и обществено уважение на офицерите, подофицерите и полицаите, които са гарант за цялостта на държавата и сигурността на гражданите.

-                     Утвърждаване в народното съзнание на националните идеали и защита на правата на българите, които живеят извън границите на държавата.

-                     Ефективна законова база за борба със спекулантите, монополните фирми и растящата престъпност.

 

Избирателки и избиратели!

Както сами се убеждавате, предизборната програма на БЗНС “Н. Петков” напълно удовлетворява вашите интересите на българския народ.

 ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЗНС “Н. ПЕТКОВ”, ЗАЩОТО СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО ДОКАЗА СВОЯТА ДАЛНОВИДНОСТ, ПРОЗОРЛИВОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА МЪДРОСТ:

 То е против насрочване на изборите през юни миналата година и настоява за избори през октомври с оглед по-доброто организиране. Не е послушно и резултатите са известни! То настоява правителството на комунистите да се ангажира с непопулярните мерки при провеждането на икономическата реформа. Не бе послушни и със стачки и блокиране на транспорта правителството на Луканов си отиде. То е против участие в коалиционно правителство. Не беше послушано, представители на СДС се заеха с провеждането на икономическата реформа и майсторите дезинформатори на БСП втълпиха на наивната част от гражданите, че тежките последици от реформата се дължат на политиката на СДС, а не са резултат от комунистическата икономическа система, създала сегашната икономическа криза!

    БЗНС “Н. Петков” чрез своята парламентарна група дава ултиматум на боксуващия умишлено парламент за внасянето в пленарната зала на законите за амнистията на репресираните през комунистическия режим, за земята, за кооперациите и на проекта за Конституция. Те са внесени и приети.

    БЗНС “Н. Петков” отхвърля и парламентарната му група не подписва приетата от ВНС Конституция, която умишлено оставя без правни последици вината на БКП/БСП и нейните ортаци за националната катастрофа и за стотиците хиляди репресирани. БЗНС “Н. Петков” никога не е преследвал своите политически противници и обикновените членове и симпатизанти на БКП/БСП и нейните ортаци могат да бъдат спокойни, че никога няма да бъдат репресирани! Но палачите от комунистическите лагери и затвори ще получат рано или късно съд и присъда, защото техните престъпления не се покриват с давност!

 

Избирателки и избиратели!

 БЗНС “Н. ПЕТКОВ” Е ЗА ПЪЛНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СЕГАШНОТО ПОСТОТАЛИТАРНО ОБЩЕСТВО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ВЛАСТТА ПО МИРЕН И ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!

БЗНС “Н. ПЕТКОВ” ВИ ПРИЗОВАВА ДА ДАДЕТЕ СВОЯ ГЛАС ЗА НЕГОВАТА ПРОГРАМА, ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА!

УЧАСТВАЙТЕ МАСОВО В ИЗБОРИТЕ С БЮЛЕТИНАТА НА БЗНС “Н. ПЕТКОВ”

Позорният провал на комунистическия неосталинистки преврат, при който срещу най-силната армия в света и срещу най-добре организираната държавна сигурност – КГБ, с голи ръце се изправи и победи руският народ, Е ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАК, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ ЗАВИНАГИ СИ ОТИВА!

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ – КПСС, Е МЪРТВА!

...Нима ще останем последният народ в света, който ще търпи комунизъм на своята земя?!

 

 Избирателки и избиратели!

НА 13-И ОКТОМВРИ ТАЗИ ГОДИНА С ГЛАСА СИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “НИКОЛА ПЕТКОВ” ДАЙТЕ ИСТОРИЧЕСКИЯ ШАНС НА СЕБЕ СИ И НА СВОИТЕ ДЕЦА ЗА СИГУРНО НАСТОЯЩЕ И ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ, ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

 

БЗНС “Н. ПЕТКОВ”

Събрал справката за БЗНС "Н. Петков" инж. Йордан Хаджиенев

 

--------------------------------------------------------------------------------

* Текстът е писан непосредствено след събитията. Справката и поместените след нея документи са включени в сборника "Началото", 2008, съст. Калин Йосифов, издание на фондация "Желю Желев".

 Още за БЗНС "Никола Петков" - Хронология 1899 - 1999 г.