Път: : Кой кой е : П

Иван Пушкаров

Роден на 1 декември.1938 г.  в с. Челопеч, Софийско.

Завършва Висшия икономически институт “К. Маркс” – София (сега Университет за национално и световно стопанство - УНСС).  Кандидат на икономическите науки, старши научен сътрудник.

Член на ръководството на БСДП от 1989 г.

Участва като експерт на СДС в работат на Кръглата маса.

Министър на индустрията и търговията и вицепремиер в правителството на Димитър Попов 1990-91 г.

Заради участието в правителството е изключен от БСДП.

Председател на Сбор за демокрация, съпредседател на коалицията “Нов избор” заедно с Димитър  Луджев. Член на Обществения съвет на Гражданско обединение /ГОДО/ - София от 2000 г.

Икономически консултант.