Път: : Кой кой е : Д

Блага Димитрова

Поетеса, белетрист, есеист, драматург, преводач, общественик.

Родена на 02.01.1922 г. в Бяла Слатина.

Завършва класическа гимназия в София (1941) и славянска филология в Софийския университет. Кандидат на науките с дисертация, защитена в Литературния институт "М. Горки" в Москва.

Дълги години работи като редактор в различни вестници, списания, издателства - сп. "Септември" (1952-1960); издателство "Народна култура" (1962-1977).
Занимава се с преводаческа и обществена дейност, съставя антологии.

Една от учредителките на Комитета за защита на Русе (8.03.1988) и на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството (3.11. 1988).

Член на Изпълнителното бюро на Федерацията на клубовете за демокрация (1990-1991), участва в ръководството на фондация "Отворено общество". Председател на Свободно поетично общество.

Народен представител в 36-то НС. Вицепрезидент на Републиката - 1992-1993 г. (при президента Желев), подава си оставката.

Починала на 2 май 2003 година.

Награда от Полския ПЕН-клуб за преводи на А. Мицкевич (1977), награда "Лундквист" за преводи на шведска поезия, Хердерова награда (1991). Пише поезия, проза, пътеписи, поредица разножанрови книги за Виетнам, критико-биографични изследвания за Багряна (съвместно с Йордан Василев). Превежда антични автори, писатели от Скандинавия, Полша, Русия. Нейни произведения са филмирани, драматизирани, превеждани на много езици.

Стихосбирки - "До утре", 1959, 1960; "Обратно време", 1966; "Мигове", 1968; "Импулси", 1972; "Как", 1974; "Забранено море", 1976; "Гонг", 1976; "Пространства", 1980; "Памет" (избрано), 1982, "Глас", 1985; "Лабиринт", 1987; "Между", 1990; "Ключ", 1991; "Нощен дневник", 1993; "И пак отначало", 1994.

Романи - "Пътуване към себе си", 1965, 1972, 1985; "Отклонение", 1967, 1973, 1976, 1982, 1992; "Страшният съд", 1969, 1972; "Лавина", 1971, 1977, 1982, 1993; "Лице", 1981, 1990; "Урания", 1993; "Младостта на Багряна", 1975; "Дни черни и бели" (в съавторство с Й. Василев), 1993.

Пиеси - "Д-р Фаустина", 1972, 1982; "Нечакана среща", 1974; "Богомилката", 1989.

Есета - "Предизвикателства", 1991; "Отсам и отвъд", 1992.

 

Нейни "Бележки по романа "Лице"...