Път: : Кой кой е : Д

Александър Джеров

Александър Асенов Джеров

Роден на 27 юни 1929 г. в София. 

Произлиза от стар род от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров и мнозина други били се за свободна българска Македония.

Завършва Втора мъжка гимназия в София и Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". 

Адвокат в областта на вещното право в продължение на повече от 30 години.

1966-1973 - юрисконсулт на Министерството на благоустройството. 

Член на Радикалдемократическата партия от възстановяването й през 1989 г.

1990 г. - депутат в 7-ото велико народно събрание  с листата на СДС.  Председател на Законадателната комисия. 

1991 г. - депутат в 36-ото обикновено народно събрание; председател на парламентарната Законодателна комисия. 

1993 г. - зам.-председател на РДП (до 1995).  Декан на Департамента по право в Нов български университет.

1994 г. - професор в Специализирания научен съвет по правни науки. 

През 1995 г. подава оставка като зам.-председател на РДП.

През ноември 1996 става член на Демократическата партия.  Депутат от листата на Народен съюз-БЗНС, ДП  в 37-ото НС (зам.-председател на Правната комисия) и 38-ото НС (от Благоевград). Заместник-председател на Демократическата партия. Представител на България в "Комисията за демокрация чрез право" към Съвета на Европа.

Януари 1999 г. - зам.-председател на 38-ото народно събрание на ротационен принцип и заместник-председател на Парламентарната комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. 

Заместник-ръководител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Доктор по международно частно право. Професор по вещно право. Автор на повече от 50 научни публикации, една монография и пет книги.  

Женен, има едно дете.

Ползва немски, френски и руски език.