Свиня

Снимка от профила на Любомир Юруков във Фейсбук 28 юли 2012 г.

Коментари:

Margarit Mitsev Почти унищожена след 9.09.1944 год., е породата от която е свинята на снимката- тя е рунтава със мека четина е неповторимо месо-май само в Царибродско е останала популация от старата българска порода- мангалица.

Maikl Thompson Да до 1944-та година в България е имало много местни породи домашни животни, одомашнени в района още в древността - които са били ниско продуктивни по отношение на месо, мляко, вълна и т.н. НО С МНОГО ПО-КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ЕСТЕСТВЕНА ИМУННА ЗАЩИТА БЛИЗКА ДО ТАЗИ НА ДИВИТЕ ИМ ПРАРОДИТЕЛИ, затова хората са предпочитали месо от такива свине, което е било месо а не сланина и млеко, от местни крави, овце и кози, което е било млеко а не вода.

Огнян Боюклиев Това е голяма бяла българска свиня! Мангалицата в Царибродско е всъщност Странджанска свиня! Разликата е че у нас в Странджа тя е била на свободна паша, а в Цариброд е гледат в кочина! 

Тези животни имат нисък рандеман, а голямата бяла има много сланина, но качеството на месото и на сланината е ненадминато! В стопанството на УБО имаше малко стадо от тези животни. Чувал съм, че не ги хранеха с риба цаца и помия, като другите, а ги пускаха на свободна паша и им даваха естествени концентрирани фуражи. Колегите в Шумен имаха няколко аборигенни породи свине, но не знам дали още имат възможност да ги поддържат. 

Това е български генофонд!

Голямо, невъзстановимо богатство. Дано, да го има още!

Georgi Vitanov Bogat Това е "Българска бяла къдрава свиня",отглеждана на свободна паша на стада почти до 60те год. на 20 век.Пастира на тези свински стада се наричаше "свинар",а ако е жена - "свинарка".В разложко е известна като "бело гуде" за разлика от черната порода странжанска свиня наричана "църно гуде".Това е най-питомното и умно домашно животно,което помня от детинството ми.Баба ми и майка ми са ме намирали заспал на корема на полегналата свиня,не смееща да помръдне докато съм спал върху и,по майчински грухтяща.