Борис ІІІ

Борис ІІІ Обединител
Борис ІІІ Обединител

 

 

Борис Климент Роберт Луи Станислас Ксавие, Княз Търновски, Херцог Саксонски и Принц Сакс-Кобург и Гота е роден на 31 януари 1894 г. в гр. София.

Първороден син е на Княз Фердинанд и Княгиня Мария Луиза. Още с раждането си той е провъзгласен за шеф на 4-ти пехотен Плевенски полк, 4-ти конен полк и 3-ти артилерийски полк. Първоначалното си образование получава в Дворцовата гимназия, след това постъпва във Военното на Н. В. училище.

Участва в Балканските войни 1912-1913 г. и Първата световна война 1915-1918 г. като офицер за свръзка при Щаба на Действащата армия.

 

 

 

 

През 1918 г. е с чин генерал-майор.

След абдикацията на цар Фердинанд І на 3 октомври 1918 г. се възкачва на престола под името цар Борис ІІІ и става главнокомандващ на Българската армия.

В началото на 1923 г. влиза във връзка с дейци на Военния съюз. На 25 октомври 1930 г. в Асизи се венчава за Джованна Елизабета Антония Романа Мария, Принцеса Савойска, която приема името Йоанна.

След провала на режима, установен с преврата от 19 май 1934 г., царят не възстановява разпуснатите партии.

Страната е управлявана с форма на парламентарен мажоритаризъм, контролиран от него. В навечерието на Втората световна война България е страна със стабилна икономика. На 7 септември 1940 г. е подписана Крайовската спогодба, с която Румъния връща Южна Добруджа на България. С изключителни дипломатически маневри цар Борис запазва неутралитет.

След като неколкократно отклонява натиска на Германия за влизане в Тристранния пакт, на 1 март 1941 г. България се присъединява към него. Тя получава възможността да администрира до края на войната населените предимно с етнически българи от Западните покрайнини, Вардарска Македония и Беломорска Тракия.

Цар Борис III е възвеличен като Цар Обединител.

През пролетта на 1943 г. България успява да спаси евреите от “Стара България” от германските концентрационни лагери не без съдействието на царя.

На 28 август 1943 г. цар Борис III умира.

 

http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=21