Именник на българските ханове

 

 

ИМЕННИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ

 

Предполага се, че този уникален за ранния европейски феодализъм документ е съставен при основателя на българската държава хан Аспарух (681-около 700 г.). Продължен по-късно докъм 767 г., той представя родословието на българските владетели, започвайки не особено основателно с хунския вожд Атила (Авитохол). Продължителността на неговото управление, както и това на наследника му Ерник, има явно легендарен характер. 

Паметникът е бил съставен на гръцки език, с вметване на прабългарските (тюркски) названия на годините на възшествието им. Смята се, че летоброенето на прабългарите се е основавало на цикли от по 12 лунни години, всяка от които е носела името на някое животно, например "шегор" ("вол"), "дилом" ("змия") и т.н. "Именникът на българските ханове" е достигнал до нас в преводи на църковнославянски език от XVI в., в които са запазени прабългарските думи.

Първата генеалогия на българските владетели показва удивително чувство за династическа и етатична приемственост между старата прабългарска държава на Волга ("оттатък Дунава") и новото прабългаро-славянско княжество ("отсам Дунава"). Ето нейния текст:

АВИТОХОЛ живя 300 години. Родът му Дуло, а неговата година (на завземането на властта) дилом твирем.

ЕРНИК живя 150 години. Родът му Дуло, а неговата година дилом твирем.

ГОСТУН 2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем.

КУРТ управлява 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.

БЕЗМЕР 3 години, а родът му Дуло, а пък годината му шегор вечем.

Тези петима князе управляваха княжеството оттатък Дунава 515 години с остригани глави и след това дойде отсам Дунава Аспарух княз и досега.

АСПАРУХ княз 60 и една година (управлява). Родът му Дуло, а годината му верени алем.

ТЕРВЕЛ 21 години. Родът му Дуло, а неговата година текучитем твирем.

СЕВАР 15 години. Родът му Дуло, а неговата година тох алтом.

КОРМИСОШ 17 години. Родът му Вокил, а неговата година шегор твирем.

ВИНЕХ 7 години. Родът му Укил. А неговата година шегор алем.

ТЕЛЕЦ 3 години. Родът му Угаин, а неговата година сомор алтем.

УМОР (управлява) 40 дни. Родът му Укил, а годината дилом тутом.