Карта на Одриското царство

 

 

С пунктирна линия са отбелязани границите в различни периоди, а с керемидено пожълтяващ цвят - териториите, в които царството доминира. В онези векове "държавната граница" отбелязва докъде системно и периодично се събират данъци и населението е подчинено на централизираната йерархия. В доминираната територия същото няма системен и периодичен характер.

За ориентация с бяла линия са отбелязани границите на днешните Балкански държави и Турция. Тогава те, разбира се, не съществуват и населението не е подозирало, че ще ги има, и затова е създало много основания за спорове между сегашните баш националисти.

 

Картата е от alexandrovo.com