СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ТД ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ

Тук са изброени големи данъкоплатци. Таблицата е от НАП.