Предизборна платформа на БСП - 1990 г.

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

април 1990 г.

ПРОМЯНАТА  ЗАПОЧНА

Започна с всичко, което направихме след 10 ноември 1989 г. Ликвидирахме цензурата. Вече няма Шести отдел. Няма постоянно “бдение” над мисълта на хората. Армията и милицията се деполитизират. Съдът и прокуратурата стават надпартийни. Партията се отделя от държавата. Образованието къса с идеологическия монополизъм. Разплитаме, макар и трудно, възела на националната вражда и омраза. Страната излиза от тежката международна изолация. Светът отново ни приема.

В България се зароди пъстър и свободен печат. Многото партии са реалност. Религията е свободна и умиротворяваща. Политиците обсъждат националните проблеми пред очите на всички. В страната има опозиция. България тръгна към нормален политически живот. Всички учим азбуката на демокрацията.

БСП започна радикална икономическа реформа. Но за да може тя да се осъществи бързо, на страната е нужно национално съгласие между главните политически сили.
Опозицията предпочете да чака изборите. Това, разбира се, е нейно право. Стои обаче въпросът дали нейните изборни интереси трябва да бъдат над националните.

Ние не искаме да чакаме и не бягаме от отговорност, защото народът отхвърля плитката хитрост на политиката: “Колкото по-зле, толкова по-добре”.

Нашите цели и програма са ясни  и открити. За тях ние ще работим и на власт, и в опозиция. Ние сме за власт чрез народа – народът не е инструмент. Ние сме за власт, която произтича от народа и принадлежи на народа. Народът е суверен. Дали страната ще бъде социалистическа или не, ще реши народът. Дали тази или друга партия ще управлява – ще реши народът. Ние сме за това, само народът да има последната дума по всички важни въпроси за България.

СИЛНА, НО НЕ СИЛОВА ДЪРЖАВА

Десетилетия властта беше всесилна и безконтролна. Под призивите за ред и отговорност самозабравили се началници сееха безредие.Днес ред не достига нито на улицата, нито в завода, нито в учрежденията, нито в института.

Заблуда е обаче, че ред може да се постигне чрез сила. Силата без контрол е насилие. Необходима ни е силна, но контролирана от закона власт. Ние сме за такава власт.
Само стабилна власт може да гарантира мир и спокойствие. Само стабилна власт може да реформира стопанството, да спре растежа на престъпленията, да ни предпази от изсътпления и саморазправи.

Но ние никога вече на никого няма да позволим еднолично да управлява, да не отговаря за действията си, да бъде над закона или да си намира “вратички” за предимства и привилегии.

БСП може да осигури такава власт – едновременно стабилна и контролирана. Контролирана от свободно избран парламент в свободни и демократични избори. А това значи, че БСП е за конституция, при която народът да бъде по-силен от държавата.

 

НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ СВОБОДА НА СОБСТВЕНОСТТА

Ние сме за равноправна конкуренция на кооперативната, държавната, общинската, акционерната и частната форма на собственост. Къде каква да бъде собствеността, къде каква форма е най-ефективна, ще определят интересите на гражданите и пазарът. Заедно с това ние сме за защита на правата и интересите на потребителя. За свободни, но не инфлационни цени.

БСП е за разширяване на вътрешната и международната конкуренция. Затова  ние сме за премахване монопола в производствената и търговската дейност, включително и във външната търговия. Затова създаваме условия за разгръщане на колективната и частната инициатива. Затова отделяме банковата система от правителството. Затова укрепваме търговските банки.

Сериозна заблуда бе, че социализмът е несъвместим с частната собственост. Опасна илюзия е обаче и идеята, че нашата икономика може да се развива само чрез частната собственост.
Ние сме за разгръщане на личната икономическа инициатива, но при социална сигурност на работника.
Ние сме за пазарна икономика, но съчетана с модерно държавно регулиране.

Ние сме за социална диференциация, но основана единствено върху честно съревнование, труд, инициатива и талант.

Главна наша цел е да създадем за всеки гражданин възможност да участва в труда, в собствеността и в управлението. Ние искаме всеки да разполага  с плодовете на своя труд, да може да организира и произвежда, да купува и продава, да разширява своята собственост, да търгува у нас и в чужбина. БСП е за взаимноизгодно сътрудничество с чужди фирми и с чуждия капитал. БСП е за укрепване на националната парична единица, за постепенното й превръщане в конвуртируема, за свободната покупко-продажба на валута, включително и за гражданите.

Но заедно с това ние сме принципиални противници на хроническата безработица и бедността. Затова ще се борим временно заетите хора да могад да ползват надеждна помощ, да могат да се преквалифицират безплатно и да бъдат настанявани отново на работа.

ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ! БСП е дълбоко променена и променяща се партия. Тя направи редица грешки. Но тя помогна на нашия народ да преодолее вековната изостаналост на страната, мизерията на селото, да построи индустрия, да изгради съвременни градове, да създаде човешки условия за живот на милиони хора.
 

ПРЕХОД БЕЗ ХАОС

Няма криза без изход. Но изходът от кризата е различен.
Гласувайки за кандидатите на БСП, вие гласувате за такъв изход от кризата, при който ще бъдат запазени гражданският мир и стабилността на живота на вашите семейства и близки.
Нашата цел е: за няколко години да преодолеем кризата, да отворим българската  икономика към света и да осигурим условия за нормален живот и замогване. Нашите средства са: всеобхватна икономическа реформа и система от разумни противокризисни мерки като неделима част от нея.

БСП е за УСКОРЕНО преминаване към пазарна икономика, за УСКОРЕНО изграждане и развитие на трите й основни съставки – стоков пазар, капиталов пазар и трудов пазар.
 
УСКОРЕНО, А НЕ “ШОКОВО”!

УСКОРЕНО, А НЕ С ЕДИН УДАР!

Ние не искаме и не може да допуснем нашият народ да плати огромна социална цена, като премине незабавно към напълно свободен пазар. Подобна икономическа политика възприем аопозицията. Но СДС трябва открито да каже, че предлага на нашия народ МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА, НЕУДЪРЖИМИ ЦЕНИ, ГЛАВОЗАМАЙВАЩА ИНФЛАЦИЯ, ИЗТИЧАНЕ НА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД,  БЪРЗО РАЗПРОДАВАНЕ НА МАЛКОТО ХУБАВО, КОЕТО БЪЛГАРИЯ ИМА. Опозицията е в правото си да защитава своя икономическа програма. Но тя трябва ясно и разбираемо за всеки човек да обясни тежките последици от своята “шокова терапия”.

И ускореното преминаване към пазарна икономика е свързано с отрицателни явления в жизненото равнище, но ние имаме средства за ограничаването им – държавното регулиране. Такъв е опитът на много страни и ние ползваме този опит. Не обещаваме лека и безболезнена промяна. Но обещаваме справедливо разпределение на бремето на кризата и възможно най-ниска социална цена за обикновените трудови хора, за пенсионерите, студентите и децата.

 

ЗА НОВА АГРАРНА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ

Правителството тази година реши редица основни проблеми на селското стопанство: премахна  държавните поръчки; опрости дългове; повиши изкупни цени; въведе пазарни цени за голяма част от селскостопанската продукция; намали лихви; гарантира минимални цени; установи минимално данъчно облагане. Така в селското стопанство навлиза пазарната икономика. А как стои въпросът със земята?

Земята трябва да бъде на тези, които  реално искат да я обработват и използват ефективно. Трябва да се запазят и развият големите неизчерпани възможности на кооперативните стопанства, изградени обаче при пълна доброволност, на модерна основа, без извращения и намеса “от горе”. Същевременно БСП ще води политика, която улеснява създаването на частни стопанства – единични, семейни или колективни. Всеки, който може да се занимава със селско стопанство, трябва да може да получи земя за безсрочно владение везмездно или безвъзмездно, с право на унаследяване.

БСП е за ефективно и разумно използване на земята, като не се допуска да има пустеещи площи и спекула. Ние настояваме и ще се борим за снабдяване на българските селяни с малогабаритна, средногабаритна и друга необходима техника за съвременно селскостопанско производство. Ние сме за създаването на система от банки, които да кредитират и подпомагат частните  и кооперативните селски стопани. Ние сме за нов Закон за земята, с който да се възстанови собствеността върху земята за тези, които я обработват. Законът да бъде подложен на всенародно обсъждане.

 

ЗА ДАНЪЦИТЕ И ЛИХВИТЕ

БСП е за всеобхватна данъчна реформа, за прогресивно подоходно облагане на гражданите и намаляване  данъка върху печалбата на стопанските организации. Ние сме за такава данъчна политика, която поощрява инициативните и щади материално затруднените. БСП смята, че в страната трябва да се въведе всеобщо гласно и отговорно деклариране на доходите и имуществата – така, както е в напредналите държави.

БСП е за съвременна лихвена политика, за повишаване на лихвените проценти на всички влогове, включително на гражданските. Ние сме за премахване на практиката, при която е възможно парични средства на хората да могат да бъдат ползвани от банки или организации без олихвяване. Същевременно обаче БСП е против значимо увеличаване на лихвите по жилищните заеми, по младоженските заеми и по заемите на нетрудоспособните и онеправданите.

 

БЕЗ СВОБОДА НА ДУХА НЯМА СВОБОДА НА НАРОДА

БСП има своя, съвременна марксистка идеология. Но ние не я натрапваме никому. Ние сме срещу превръщането на която и да било идеология в официална, в задължителна. Идеологията е въпрос на лично убеждение. БСП строго се придържа към този принцип и се бори срещу всеки, който се опитва да налага светоглед на хората по пътя на принудата.

Свободната творческа изява, естественият – а не партийният! – подбор и утвърждаването на таланта: това са принципите на БСП в сферата на науката, изкуството и културата.

Същевременно БСП съзнава ясно рисковете, които носят пазарната икономика и отвореността към света за българската наука, изкуство и култура, за техните дейци. Ние сме за свободна обмяна на духовните ценности, но срещу обезличаването на националната ни културна традиция и самобитност. Ние сме за разпространение на духовната продукция според търсенето и предлагането, но сме срещу сляпото спазване на този принцип, срещу опошляването на културата и принизяването на ценностите. БСП е за достатъчно, гласно и съревнователно дотиране на националната наука и култура, за инвестиране на средствата в най-голямото ни богатство – талантите на нацията. Заедно с това ние сме срещу привилегиите на посредствеността.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ! БСП е за пълна свобода на твореца, за обществено признание на творческия труд и за адекватно заплащане на неговата общочовешка значимост. БСП е за създаване на нормални материални условия за живот на интелигенцията. За материалната й и морална подкрепа. За безпрепятствен достъп и приобщаване към световното изкуство, наука и култура.

 

ПАРТИЯ НА ТРУДА

Българската социалистическа партия е партия на трудовите хора и високо заявява това. Ние се борим за утвърждаване на труда като висша човешка ценност и основна национална добродетел. Не само способният, не само предприемчивият, а всеки почтен човек трябва да има своя шанс да живее достойно чрез своя труд. Ние сме за решително подобряване на условията на труда. Заедно с това ние сме за свобода на труда от всякакви ограничения.
БСП не е партия на неефективния, на нископроизводителния труд. БСП е за високопроизводителен труд, труд на високо научно-техническо равнище, труд от високо качество.

БСП е за нова система за категоризиране и заплащане на работната сила. Ние се борим ниските заплати да бъдат повишавани автоматично като компенсация за нарасналите цени.

БСП е за развързване на ръцете на стопанските производители, за снемане на всякакви бариери пред икономическата им инициатива. Ръководителят трябва да ръководи, а не да го ръководят!

РАБОТНИЧКИ И РАБОТНИЦИ! Не позволявайте да ви се отнемат заводите с голи обещания! БСП е за високо участие на работниците в печалбата, а не за висока печалба без участието на работниците.

СЕЛСКИ ТРУЖЕНИЦИ! Вие обработвате земята – тя е ваша. Единствено вие сте в правото да решите къде, какво и колко да продавате. Достатъчно държавата се е месила, достатъчно сме ви напътствали. БСП се бори за вашето право на избор.

СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ! Вие олицетворявате компетентността на нацията. БСП се бори да отпаднат всички пречки пред вашата инициатива, пред вашата самостоятелност. По-бързият изход от кризата е във ваши ръце и ние ви вярваме.
 
ПРАВА И СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ

ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА – БЕЗ УГОВОРКИ
Всеки има право да живее където иска. БСП е за отмяна на феодалната система на “жителство”. Всеки има право да пътува където иска по света и да се завръща когато иска. БСП е за премахване на бюрократичната система на паспортния режим и изходните визи.
Всеки има право да изразява своите политически убеждения открито. БСП е за свобода на словото и печата, за свобода на информацията.
Всеки има право сам да реши дали ще сключва брак или не, дали ще има деца или не. БСП оказа решаващо влияние при премахването на унизителния ергенски данък.
Всеки има право на личен живот и никой не може да съ бърка в него. БСП е срещу всякакви характеристики и биографии “до девето коляно”, срещу всякакви доноси и намеси в интимния свят на човека.
Всеки има право на неприкосновена собственост. БСП ще се бори никой да няма възможност да посяга върху нея.
Ще продължим да защитаваме и основните социални права на човека, като правото на труд, на безплатно образование и здравеопазване.

 

МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Безотговорните промени превърнаха нашето училище в област на безконечни реорганизации. БСП е за всеобщо средно образование, но против неговата задължителност. БСП е за свободна атмосфера в училище, но против понижени изисквания към учениците и липсата на ред. Всяко училище – със свой педагогически почерк.

БСП е за правото на всеки да учи във висшите учебни заведения. Право по избор. Но безплатно трябва да се обучава само способният и трудолюбивият.

Българската социалистическа партия е за деполитизация на учебния процес. За възпитание на децата в уважение и обич към България, към народа и историята ни.

Българската социалистическа партия е за съвременна материална база на българското училище, за солидно финансирано образование.

Българската социалистическа партия е за ред и спокойствие в училището и във висшите учебни заведения и заедно с това – за демокрация в учебните заведения.

УЧИТЕЛИ! БСП цени високо вашето народополезно дело. БСП е за повишаване статута на българския учител. НАУЧНИ РАБОТНИЦИ! Партията направи немалко, за да създаде условия за развитието на българската наука. Но на нашата наука липсваше свобода на мисълта, свобода на творчеството. БСП няма да допусне да се върне това време.
СТУДЕНТИ! БСП ще се бори да се гарантират широки възможности за безплатно образование, съчетано с платено. Единствен критерий за привилегия – знанията. Държавни стипендии, кредити за следване при специално облекчени условия. Стимули за творчество. Пълна автономия на висшите учебни заведения. Създаване на Свободен университет. УЧЕНИЦИ! Голяма част от вас са вече достатъчно зрели, за да се занимават с проблемите на обществото. БСП ще се бори за едно модерно образование, достойно за широките интереси на днешната младеж, за нейната политическа активност.

 

ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ

Ние приемаме здравето като висша ценност и социална цел, а грижите за опазването му – като основно човешко право. За неговото осъществяване се ръководим от принципите на всеобща достъпност, гарантирано задоволяване на всички основни здравни потребности – профилактика, лечение и възстановяване; качество на здравната помощ; просветено участие във взимането на решенията, отнасящи се до здравето.

Тези принципи определят и надпартийния и дългосрочен характер на здравната политика. БСП смята, че България се нуждае именно от такава политика.

Ще се борим за общество без тютюнев дим, алкохолизъм и наркомания. Ще се стремим към здравеопазване, което прибавя живот към годините, а не години към живота. То не може да бъде пазарна стока. Ние сме категорично за това в условията на пазарна икономика здравната помощ да бъде БЕЗПЛАТНА.

Българската социалистическа партия е за мощен, модерен и добре осигурен държавен сектор в националното здравеопазване. Същевременно ще стимулираме развитието на частни и кооперативни форми на здравеопазване, включително чрез предоставяне на кредити и данъчни облекчения. Ще гарантираме правото на избор на лекар и стоматолог.
Да – на умна, демократична и научнообоснована здравна политика.
Не – на бюрокрацията, бездушието, некомпетентността, търгашеството и спекулирането с чувствата на хората във всичко, което се отнася до здравето.

 

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

В предстоящите неизбежни житейски сътресения БСП гарантира стабилност за всеки от най-застрашените. Социална защита и сигурност на нашите пенсионирани бащи и майки, за нашите деца и внуци, за многодетните, за болните и инвалидите, за временно безработните – от това ние никога и при никакви обстоятелства няма да се откажем.

НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ ДА НЕ БЪДЕ ИЗОСТАВЕН НИТО ЕДИН ЧОВЕК.

 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Те са изложени в най-голяма степен на ударите на инфлацията. За тях е необходима компенсация за поскъпването на живота. БСП е за увеличаване на всяка пенсия в зависимост от повишаването на цените. Ние ще се борим да се въведе режим на замразени цени на основните хранителни продукти специално за много възрастните. За самотните и безпомощни възрастни хора настояваме да има безплатна храна и лечение. Същевременно БСП е против всякакви ограничения на правото на всеки пенсиониран при възможност и желание да продължи да се труди.

 

МАЙКИТЕ

При сегашната социална и правна уредба жените са “разкъсани” между майчинството и професионалната реализация, между икономиката и семейството. Ние сме за такава уредба, при която майката, решила да посвети себе си на семейството и на възпитанието на децата си, да бъде освободена от икономическата принуда да работи. Майчинството е не просто една от професиите, а най-благородното и човечно призвание, за което обществото трябва да плаща не екзистенц-минимум, а социален минимум /от 140 лева месечно сега – на 200 лева месечно/. БСП смята, ме на първо време майките трябва да получават най-малкото такъв минимум до 2-годишна възраст на детето. Постепенно социалният минимум трябва да обхване периода до навършване на предучилищна възраст на най-малкото дете.

 

ДЕЦАТА

Ще бъде  общо престъпление кризата да се отрази на децата. Безплатно и превилигировано лечение, безплатно и превилигировано спортуване, безплатни и превилигировани грижи. Ние сме за нов подход към цените на стоките и храните за децата. Те трябва да бъдат не по-ниски, а по-високи. Дотации обаче трябва да се дават не на производителите, а на родителите под формата на големи детски надбавки към заплатата. Ние сме за промяна на сега изплащаните надбавки от по 15, 40 и 65 лева в зависимост от броя на децата: те да станат по 80 лева за всяко дете.

 

МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Трябва да се скъса със самото понятие “млад специалист”, плод на застойната практика и фалшива грижа. Няма млади и стари специалисти, има можещи и неможещи специалисти. БСП е за равно заплащане на равен труд на всички специалисти независимо от възрастта им.
Същевременно БСП ще води политика на увеличение на минималната заплата и стипендиите при увеличение на инфлацията /индексиране/ - политика, която ще облекчи много МЛАДИ СЕМЕЙСТВА и много МЛАДИ ХОРА.

 

ИНВАЛИДИТЕ

Труд съобразно пълноценността на всеки и гарантиране на нормален материален и социален живот са двете главни цели в политиката на БСП към тях. Не привилегии за всички на хартия, а грижи за всеки на дело.
МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ! Може  би мнозина от вас преживяват най-много разочарования от грешките и деформациите, които партията допусна. Но партията е в процес на дълбоко реформиране. Постигнато е немалко, процесът продължава, БСП търси и ще търси отговорност от престъпниците – нейни членове, от корумпираните, от бюрократите, от прогнилата система на номенклатурата. Но БСП ще запази идеалите си, ще запази своите неопетнени кадри, защото стотици хиляди честни хора членуват в нея. Знаем, че вашите присъди са строги – такива и трябва да бъдат. Но ние сме убедени, че и у мнозина от вас се е запазила вяра в бъдещето на БСП. Тя има нужда от вас. От вашата чистота, енергия и идеализъм. Дайте й ги – сега тя няма да ви разочарова.

СЛУЖИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ! БСП е за разумна отбранителна достатъчност на въоръжените сили на България. За неголеми, но ефективни въоръжени сили.
ОФИЦЕРИ! БСП е за издигане статута на офицера в обществото.

СТАРШИНИ И СЕРЖАНТИ! БСП е за укрепване на вашия авторитет в армията и обществото.
ВОЙНИЦИ И МАТРОСИ! БСП е за  разширяване на вашите права, за издигане на вашата чест и достойнство, за съкращаване на срока на военната служба.
 
ОРГАНИ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА!
Не всички вие носите отговорност за нарушенията и престъпленията на самозабравили се личности. БСП е за укрепването на вашия социален престиж, за повишаването на вашия статут в една демократична държава, за чието изграждане вие сте необходими. Напълно подкрепяме усилията ви МВР да се превърне в съвременна, извънпартийна национална система за защита на сигурността, обществения ред, правата и законните интереси на гражданите.

БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ,  МАЙКИ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, МЛАДИ И МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА, ПЕНСИОНЕРИ! България е една от страните с разгърнати социални права на човека, с прогресивно социално законодателство. Това се дължи на политиката на нашата партия. Продължителните отпуски по бременност и майчинство, помощите за самотни майки, предвидените издръжки при временна незаетост и други социални постижения бяха осъществени от тази партия, от нейната силна и стабилна социална политика. 

 

ЕКОЛОГИЯТА – НАД ПАРТИИТЕ

Хората се раждат с еднакво право на чист въздух, чиста вода, чиста земя – чиста природа. Нашата индустриализация беше историческа необходимост – за нея страната плати и продължава да плаща много висока социално-екологическа цена. В своята екологическа политика БСП ще се ръководи от категоричен екологичен императив: единствен критерий – здравето на човека. Здравето на този, който работи в екологически застрашена среда.

Здравето и природата не принадлежат на никоя партия. БСП смята, че на България е необходима надпартийна екологическа политика. Тази политика трябва да има две опори:

От една страна, уважението на БСП към всички граждански сдружения, организации и др., които посвещават усилия, знание и време на екологическото оцеляване.

От друга – безпощадността на закона. Няма екологическо престъпление без виновни. Тук става дума включително и за онези, които скриха от нашия народ истината за последиците от катастрофата в Чернобил. Тук стои въпросът и за онези, които планираха или се съгласяваха с проекти и изпълнения, поставили под заплаха здравето на всички ни.

Не трябва само да се чисти – трябва да не се замърсява, да не се стига изобщо до екологическа заплаха за човека.
Вече по инициатива на БСП са приети редица постановления за очистване на природната среда. Но това не е достатъчно. Хората са разтревожени – с основание. Партията е за най-активна екологическа политика, включително до спирането на производства или заводи, които застрашават човека.

 

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ОБЩИНИ?

- НЕ!
 
Тук наследството ни е особено тежко. Сега градове и цели райони са облагодетелствани за сметка на други поради безконтролна дейност.

Българската социалистическа партия е за самостоятелност в разпореждането със собствените ресурси. За равноправие на интересите на различните общини, за уеднаквяване на условията за живот на всички.

За да стане това реалност, необходимо е да се увеличи частта от собствените приходи, която остава в бюджета на общините. Те – общините – да имат решаваща дума при изграждането на инфраструктурата в населеното място. Те да определят териториалните условия за функционирането на фирмите  /опазване на природната среда, използване на местни ресурси и други/. Да се активизира жилищната политика, като общините строят и жилища, които да дават под нисък наем на социално слабите. За да се укрепи авторитетът на кметствата, кметът да се разпорежда с бюджета и да носи отговорност само пред населението, като бюджетът се формира въз основа на собствени приходи.

 

МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧНАХМЕ НИЕ

Не други, а лидери на БСП на 10 ноември отвориха пред стваната вратата към демокрацията. Това беше не просто акт на лично мъжество и честност, а израз на здравото начало в партията, на неугасналата способност да се борим за свобода и справедливост.

Сталинизмът прекъсна демократичните традиции на България. Той прекъсна и опита на партията, ръководена от Георги Димитров, да създаде у нас народнодемократично обществено устройство. Авторитарната система опорочи социалистическата идея, доведе до тежки извращения и деформации, корумпира мнозина.

Но никакви престъпления и извращения не могат и няма да заличат труда на две поколения българи. Тоталното отричане на всичко, постигнато в социалистическа България, е невярно и нечестно.
 
Вече предложихме и отново ПРЕДЛАГАМЕ национално съгласие.

Българската социалистическа партия води и ще води политика на протегнатата ръка към всички, които са за реална демокрация. Но тя не може да се съгласи, че опозицията или който и да било друг може самостоятелно да изведе до успешен край обновлението. Ако това беше истина, едва ли пред ноември 1989 г. целият народ щеше да чака резултатите именно от нашите пленуми.
Дори и само от тази гледна точка е нелепа претенцията на опозицията да се обявява за единствен представител на демократично настроените хора в България. Всякакви претенции за изключителност на една или друга политическа сила съдържат в себе си ЗАПЛАХА ОТ НОВ АВТОРИТАРИЗЪМ, ОТ НОВА ДИКТАТУРА.

 

ДИАЛОГ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ

Пред България сега има два пътя: единият е пътят на насилието, сблъсъка, конфронтацията. Другият е пътят на диалога, стабилността, националното съгласие, компромиса и партньорството.

Българската социалистическа партия е за мирен и цивилизован преход. Ние предупреждаваме нашите политически опоненти и целия народ:
ПЪТЯТ НА КОНФРОНТАЦИЯТА Е ОПАСЕН. ТОЙ КРИЕ ОГРОМЕН РИСК. ТОЙ МОЖЕ ДА ПОСТАВИ НА КАРТА МИРА В СТРАНАТА, ЖИВОТА НА ВСИЧКИ НИ, ЖИВОТА НА ДЕЦАТА НИ.

Не се борим самоцелно за власт. Не искаме цялата власт. БСП е за съюз и сътрудничество с всички политически и обществени сили в България, които са за радикални демократични реформи. Такава е нашата позиция днес, такава ще бъде тя и след изборите. Само съвместно можем ускорено да изградим демократична България и да гарантираме по-бърз изход от кризата. 

 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

ТРИ СА СЪДБОВНИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА:
Партизанщината, която бързо и неизбежно довежда до политическо насилие.

Стачните вълни, които хвърлят в хаос и без това нестабилната ни икономика.Националният разкол – едно изключително тежко наследство, наша обща беда.

При решаването на националния въпрос БСП тръгва от ИДЕИТЕ НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБАДА ДЯКОН ЛЕВСКИ: РАВНИ ПРАВА И РАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКАТА, без каквито и да е привилегии на религиозна, етническа или политеческа основа.

СБОБОДА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО, НА ОБРЕДИТЕ, РИТУАЛИТЕ И ОБИЧАИТЕ.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В СТРАНАТА. УВАЖЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ, ДЪРЖАВЕН ГЕРБ, ХИМНА В НЕГОВИЯ ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ.

ЗАБРАНА ЗА ВСИЧКИ И ВСЯКАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЦЕЛЯТ ИЛИ ПРОПАГАНДИРАТ ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА.

Нито един български гражданин не трябва да забравя, че живее на Балканите. Че сигурността и безопасността на страната могат да се постигнат само върху основата на непоколебимо вътрешно единство.

Българската социалистическа партия се обръща към тюркоезичното българско население, към българските мюсюлмани. В недалично минало едно безотговорно ръководство допусна сериозни извращения спрямо вас, обиди вашето човешко достойнство. Но партията намери сили да възстанови вашите естествени човешки права. Намерети и вие сили за помирение и национално единство в името на нашата обща родина. Друг път няма!

ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ! Хора от всички религии! Религията е сплав на вековна мъдрост, извор на духовни сили и морал. Демократичният социализъм има в сърцевината си ценности, които изповядва и всяка религия: милосърдие, помощ за слабите, неагресивност, толерантност, мир. БСП е партия на спокойното бъдеще на България!

 

ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ДОМ – ОТ АТЛАНТИКА ДО УРАЛ

Традиционните наши връзки с Русия и СССР са огромен национален, културен и икономически капитал, гаранция за националното ни оцеляване. Българската социалистическа партия е за участие на България във Варшавския договор. Докато съществуват военни блокове, нашият национален суверенитет и безопасност изискват това.

Преустройството в СССР създаде за съветските и източноевропейстите народи възможности за свободно развитие, за укрепване и задълбочаване на отношенията между тях.

Изграждането на демократичен социализъм у нас се нуждае от широко отваряне на България към Европа. България трябва да мземе достойно участие в създаването на общия европейски дом. А това значи път към една интегрирана Европа, в която нашата страна няма да се огражда със стената на изолацията, а ще черпи и, макар и скромно, ще дава на една общоевропейска култура; ще се интергира в една съвременна икономика; ще се приобщава към една политика на човешки права, разоръжаване, разбирателство и мир.

 

СЪЮЗ НА ДВЕТЕ ВЕЛИКИ ИДЕИ – ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛИЗМА

Възелът от проблеми, които стоят пред страната, е огромен и сложен. Трудностите са в противоречията, опасностите – в темповете. Трябва ни радикална икономическа реформа, но не можем да допуснем безконтролно понижаване на жизненото равнище. Трябва ни демокрация, но не можем да допуснем хаос и безредие. Искаме ускорено развитие на производството, но без екологически катастрофи. Стремим се към пълно отваряне към Европа и света, но без да накърним националното самосъзнание и независимост.
Да решим противоречията, значи да избегнем крайностите и сътресенията. Значи да заложим на три принципа: съвременни решения, компетентност, реализъм.
Сега ни атакуват по повод на социализма. Това, че една велика идея попадна в нечисти ръце, не е наша вина, а наша беда. Тежка, но неумолима е съдбата на великите общочовешки постижения – те всички неизменно минават през огъня на изпитанията. Християнството надживя своята инквизиция. Надживява своята и социализмът. Защото социализмът, т.е. свободата, демокрацията, социалната справедливост, равенството, солидарността и социалната сигурност – са непреходни човешки ценности.
Днес на всеки е ясно, че само в съюз демокрацията – тази друга велика мъченица на историята – и социализмът могат да създадат щастливо и хуманистично общество. Новото време, нашето време, е време на този съюз.

 

ВТОРИЯТ ВЕК НА НАШАТА ПАРТИЯ

Атакуват ни и по повод името: Българска социалистическа партия. Едни подхвърлят, че просто сменяме табелата. Други ни упрекват, че се отказваме от стогодишното си минало. Истината е друга: диктатурата преди 10 ноември беше диктактура не само над народа, но и над партията. Едноличният режим жестоко потъпкваше всеки опит за обнова. Той не можа обаче да ликвидира живата, реформаторска тенденция в партията. Именно тя взе връх на 10 ноември.

Обновената и обновяваща се партия – Българската социалистическа партия, - отрекла насилието като метод, отрекла нереалните утопични модели на обществено устройство, не претендира нито за единовластие, нито за изключителност, а само за едно: че е партия на трудовите хора, която ще изгради демократичен социализъм в България.

Ние не обещаваме планини от богатства. Обещаваме достойни условия на труд, свобода на инициативата, социална справедливост, насърчаване на силните и защита на слабите.

Това са целите, с които заставаме пред вас и търсим вашата подкрепа.

ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! Ако гласувате за БСП, вие гласувате за демократичния социализъм!

Всички днес чувстваме края на страха и апатията. Всички днес виждаме началото на огромна социална енергия. Отприщената сила може и да изгражда, може и да руши, може да обединява, може и да разделя.

Ние сме са изграждане и обединяване в името на:

МИРЕН ПРЕХОД към ДЕМОКРАЦИЯ!

ПРАВА И СИГУРНОСТ за ВСЕКИ!

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА за ВСИЧКИ!

 

Линкове
  • БСП - Информация за БСП от "Справки" на Омда