Културното поведение, 1973

 

ОКРЪЖЕН KOMИTET НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - СОФИЯ.
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ - СОФИЯ
ПРАВИЛА И НОРМИ

на
КУЛТУРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
Март, 1973 година
София

 

ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ

Когато Ви запознават с девойка, желателно е да свалите меката шапка, каскета.

С току-що запознатата девойка се говори в учтива форма - на "вие".

Никога не говорете с новата си позната единствено за себе си, колкото и многостранно да е собственото Ви "аз".

Разговорът Ви не трябва да придобие изследователски характер. Намерете общи познати и обща тема на разговора.

ПРИ СРЕЩА

Старайте се да бъдете винаги точен.

Ако закъснеете, едно кратко и шеговито обяснение никога не е излишно.

Ако вашата девойка закъснява, кажете й внимателно, че не се чувствувате възхитен.

От време на време разнообразявайте срещата с някой малък, но приятен сюрприз: цветя, някое лакомство и др.

Започнете срещата с една усмивка, с една шега, независимо каквото и настроение да имате, каквато и вест да носите.

Предлагайте и Вие къде да прекарате свободното си време. Това се харесва.

Бъдете винаги спретнат, обръснат и чист.

При среща с по-възрастен трябва да поздравявате пръв, но да не се подава ръка, а да се изчаква по-възрастният да стори това, ако сметне за необходимо.

При среща първо подава ръка жената.

Когато се ръкувате не бива да стискате много силно до болка ръката и да я задържате дълго в своята, нито пък е хубаво да се здрависвате вяло.

Kaтo се разделяте, трябва да се сбогувате също учтиво.

Като срещнете познат, трябва да го поздравите учтиво.

НА УЛИЦАТА

Мьжът върви от лявата страна на жената, младото момче или възрастния.
Ако вървите бавно, не заемайте средата на тротоара.

Ако сте много, в редица или група, вие пречите на другите да минават: разделете се.

Ако срещнете приятел, не се спирайте по средата на тротоара, като задължавате другите да Ви заобикалят или да слизат на платното.

Не се обръщайте, за да изгледате някого, с когото сте се разминали. Това говори за лошо възпитание.

Когато поздравява жена, мъжът сваля шапка, но не я държи в ръка, докато разговаря, а я слага веднага на главата си.

Когато се сбогува с нея, пак сваля шапка.

На улицата мъжът не целува ръка дори на възрастна дама.

Жената не сваля ръкавица, когато се ръкува.

Не се зазяпвайте, ако стане катастрофа на улицата, освен ако можете да бъдете полезен като лекар, медицинска сестра или свидетел.

Пресичайте улицата на пресечките, а не по средата, за да карате шофьорите да Ви заобикалят.

Не пресичайте улицата пред движещо се превозно средство. Изчакайте, докато спре или отмине.

Благодарете с кимване на глава на тези, които Ви дават път да преминете.

Излизайте на улицата само чисто и спретнато облечени.

Никога не излизайте с непочистени обувки.

Не замърсявайте улицата. Не хвърляйте остатъци от храна и плодове.

Ако блъснете някого по улицата, без да искате, непременно се извинете.

Неприлично е да се яде по улицата, особено семки, фъстьци и др., които замърсяват уличната настилка.

ПОВЕДЕНИЕ В КЪЩИ

Дълбоко уважавайте родителите си. Изпълнявайте веднага всичките им поръчения. Ако в момента нямате възможност, извинете се и помолете да Ви почакат. Искайте от тях позволение да отидете някъде и съвет да направите или не, нещо.

Сутрин пожелайте на родителите си "Добро утро", а вечер, когато си лягате, "Лека нощ".

Не говорете дръзко и грубо с родителите си, това е признак на неуважение, на неблагодарност. Отнасяйте се с тях почтително.

Пазете тяхния труд и почивка, като не вдигате шум, когато сте в къщи. Разрешете с вниманието си с тях да работят или почиват.

Преди да си поканите другари, запитайте родителите си дали няма да им пречите, дали е удобно и подходящ ли е моментът за гости.

На включвайте радиото, на пускайте грамофона, не пейте високо, ако това уморява или дразни родителите Ви. Всичко това може да го направите тихичко, незабележимо.

Бъдете винаги услужливи. Помагайте на мама и татко да се облекат или свалят горните дрехи, подайте домашните пантофи, ако се намирате около родителите си или баба и дядо, когато се приберат от работа. Ако носят пакети, поемете ги от изморените им ръце.

Вдигнете изпуснатата вещ, дайте им път да минат преди Вас.

Винаги сами оправяйте леглото си и подреждайте всичките си вещи.

Когато излизате, не пропускайте да кажете на родителите си къде отивате и кога ще се върнете.

Старайте са да не закъснявате след посочения от Вас час, защото те започват да се тревожат да не би нещо да Ви се е случило.

На обиждайте и не оставяйте да Ви обиждат малките Ви братя и сестри, дрьжте се с тях нежно и с любов, играйте с тях, грижете се за доброто им възпитание, учете ги, бъдете за тях добър пример както в учението, така и в отношенията Ви с родителите и другите хора.

Неучтиво е да не се отговаря на писма. Не може без разрешение да отваряте и четете писма, които не са адресирани до Вас.

При влизане в чужда стая трябва да почуквате и да влезете, след като Ви се позволи.

Не употребявайте силни парфюми, миризмата на които е неприятна за околните.
Сядайте внимателно на стола и не премятайте крак върху крак.

Добрият и културен съпруг никога не подценява работата на жена си, дори когато тя е по-маловажна от неговата. Не забравяйте, че за израстването Ви голям дял има и съпругата Ви, която е поела голяма част от семейните задължения.

Добрата домакиня, съпруга и майка не трябва да използува празничните дни за домакинска работа (пране, чистене и гладене). Това са дни за почивка на цялото семейство.

Никога не хвърляйте от балкона отпадъци и всевъзможни амбалажи. Поставяйте ги в кофата за смет.

Старайте се да бъдете спретнато облечени н във Вашия дом.

Прибирайки се от работа в къщи, веднага се преоблечете в удобни домашни дрехи.

Анцугът не е домашно облекло за мъж.

Украсявайте дома си предимно с живи цветя.

Не спорете със съпругата или съпруга си по въпросите на възпитанието в присъствието на децата Ви. Споровете между родителите влияят лошо на възпитанието на децата.

Не закъснявайте с изпълнението на обещанията, дадени от Вас пред децата.

Когато срещнете по стълбището съкооператори, поздравете ги, независимо от това, че не сте запознати официално.

Когато се храните, сядайте така, че тялото Ви да образува прав ъгъл с масата. Поставяйте на масата само китките на ръцете си. Не се подпирайте с лакти на масата.

Трябва да се яде точно в определен час.

Запомнете: винаги трябва да се измиват ръцете: преди и след ядене, след дълго пътуване, след ползване на тоалетна и др.

Когато сте на масата за ядене, не трябва да разговаряте оживено, да свирите с уста или да пеете.

Всички членове от семейството трябва да ядат това, което им се сервира.

Хлябът се взема от общото блюдо с ръка. Яде се, като се отчупват късчета от него. Тънко нарязани филийки могат да се ядат, 6eз да се отчупват.

Освен хляб и кифлите, с ръка се вземат бисквити, бонбони, захар, ако няма специални    щипки.

Да не се пие вода преди ядене, за да може храносмилането да става по-правилно.

Не оставяйте децата на вечеря с гостите, защото за тях е вредно, а за гостите - неприятно.

Старайте се да се храните безшумно, със затворени уста без да мляскате или да сърбате шумно кафето или супата си.

Масло и хайвер не вземайте от общото блюдо, а сложете в своята чиния.

Не мажете с масло или хайвер цялата филия. Отчупвайте от филията малки късчета и ги намазвайте с помощта на ножа.

От общите блюда ся взема само с обща лъжица или вилица, а ако няма такива, можете да използувате ножа. От общото блюдо са взема под ред, без да се избира.

При храненето ножът се държи в дясната ръка, а вилицата в лявата. Не е прието да се нарязва всичкото месо. Следващото късче се отрязва, след като се консумира първото.

Не използувайте нож, когато ядете риба. Прието е риба да се яде и с ръце, и с вилица.

Птица се яде с нож и вилица. Когато е неудобно да се отреже с нож костичката, може да се вземе с ръка.

След ядене лъжицата, вилицата и ножът се слагат в собствената чиния, а не на покривката.

Не оставяйте без разрешение собствената си чиния върху нечистите чинии на съседа Ви.

Ако сте домакин или домакиня, при храненето никога не свършвайте блюдото си пръв. Почакайте, докато свършат всички гости.

По време на обяда не се пуши. С разрешение на присъствуващите може да се пуши след десерта.

Ако сте закъснели и сте дошли, когато всички са на масата, не трябва нито да се запознавате, нито да се ръкувате. Поздравете с общ поклон и седнете на предложеното Ви място.

Не чистете зъбите си с клечки за зъби по време на хранене.

Отнасяйте се с уважение към книгата. Не прелиствайте с мръсни влажни пръсти, не подгъвайте страниците, не подчертавайте отделни мисли и пасажи, не я давайте на децата си да се забавляват с нея.

Когато четете, не подпирайте главата си с длани. Така изглеждате твърде зле.
При четене се старайте да запомните новите думи. Така ще обогатите речниковия си фонд.

Употребявайте думи, чието значение Ви е известно.

Не употребявайте чужди думи, ако можете да ги замените с родни.

С речта си бъдете също така вежливи, както и с постъпките си.

В речника на културния човек не трябва да липсват думите: "Моля", "Благодаря", "Заповядайте", "Извинете", "Ако обичате". Приучвайте децата си да разговарят с възрастни и непознати хора в учтивата форма "Вие".

Излизайте от къщи точно в определеното време. По-добре да отидете на работа две-три минути по-рано, отколкото системно да закъснявате.

Подготвяйте вечер в къщи всичко, което е нужно да вземете със себе си, за да не губите време сутрин да го търсите или забравите при бързането за работа.

При входа на стълбището мъжът прави път на жената да мине първа.

При слизане той върви пред нея.

Ако се качвате или слизате бавно, правете път на тези, които са след Вас и бързат, като оставяте перилата за жените и възрастните.

Връщайте асансьора и затваряйте добре вратата, за да на принуждавате другите да се качват пеша.

Ако имате багаж, почакайте да се качите сам.

НА ГОСТИ

Не скъпете похвалите с към домакинята за вкусно приготвено ястие.

Не отивайте на гости сутрин, защото домакинята може да чисти или да има    друга неотложна работа. Ако имате възможност, предупредете, че ще отидете на гости.

Когато отивате на гости, постарайте се да поднесете на домакинята цветя. Тя ще се трогне от постъпката Ви.

Не черпете госта веднага след идването му, защото може да Ви помисли за негостоприемен и да схване това като покана по-скоро да си отиде.

Не затваряйте кутията с бонбони, след като сте почерпили гостите.

Сервирайте на гостите си отдясно, а когато те сами си сервират - поднасяйте отляво.

Ако гостът Ви счупи нещо, не давайте вид, че сте разстроени. Постарайте се да го утешите.

Ако гостът Ви се интересува от Вашите книги, колекции, игри, показвайте ги на драго сърдце, без да се страхувате, че нещо ще се скъса или счупи.

Не показвайте семейните си албуми, ако гостът Ви не проявява интерес. Албумите се показват обикновено, когато стане скучво.

Влизайки в стаята, където има много хора, не е красиво да се ръкувате със всички. Достатъчно е да стиснете ръката на домакинята и домакина, а на останалите да се поклоните учтиво и да поздравите.

Ако настроението Ви е лошо, постарайте се гостите Ви да не забележат това, защото ще съжаляват, че са дошли.

Не ставайте преди гостите, дори когато кажат, че е време да си тръгват.

Когато се отива кьм стаята, домакинът върви напред, отваряйки на посетителите вратата, а при излизане - отзад, затваряйки вратата.

Когато приемате гости, непознати на жена Ви, трябва непременно да й ги представите.

Въвеждайки жена си в ново за нея общество, представете я на присъствуващите.

ЗА ПОДАРЪЦИТЕ

Подаръкът означава зачитане и уважение.

Букет от живи цветя е най-милият поздрав по случай рождени дни, праздници, годишнини или по друг повод.

Поднесете подаръка с няколко естествени сърдечни думи.

Никога не поднасяйте бельо на девойка.

Ако Ви се поднесе подаръка, разгърнете го и му се порадвайте. Това що достави удоволствие на този, който Ви го е поднесъл.

Ако не успеете да изберете новогодишен подарък, не се отчайвайте. Има два вида подаръци, винаги хубави и уместни, цветя и книги.

Не забравяйте да честитите Новата година на вашите познати. А ако сте получили вече честитка от някого, когото сте пропуснали, веднага му изпратете и вие честитка.

Колкото и скромен да е подаръкът или дори да не ви е харесал, не издавайте разочарованието си, за да не огорчите този, който ви го поднася.

Ако ви поднесат кутия бонбони или торта, веднага почерпете с тях присъствуващите.

Когато отивате в къщата, където ще посрещате Новата година, занесете някакъв хубав подарък за дома. Да не бъдат цветя. Но ако домакинята има особено предпочитание към тях, подарете й цвете в саксия.

Нескромно е да хвалите своя подарък, а да критикувате чуждите.

Не подарявайте предмети, които на Вас са подарени. Ще обидите и себе си.

ЗА РАЗГОВОРИТЕ

Говорете повече за области, където са интересите на девойката.

Ако по даден въпрос тя има мнение, с което Вие не можете да се съгласите, не бързайте да избухвате и да налагате мислите си. Кажете й, че не споделяте нейното становище, сдържано изложете какво мислите.

Ако между Вас се завърже спор и Ви притиснат до стената, имайте доблестта да си признаете, не мислете, че ставате по-умен, ако твърдоглаво настоявате за своето.

Никога не се натрапвайте със специални знания или демонстрации на професионална култура.

В непозната компания, младежът се обръща към всички. Тактичността препоръчва разговорът така да се води, че всеки да внесе дяла си.

Когато някой младеж си позволи във Ваше присъствие неприятни думи или фрази, винаги реагирайте.

Когато Ви поканят на среща, щом не желаете да излезете, кажете направо: "Не мога", "Зает съм", но никога "не ми е приятно", "Не сте ми симпатичен", "Ще се отекчавам". Това е вече невъзпитание.

Когато разговаряте с младеж на тема, която не ви е приятна, не го прекъсвайте веднага. Подхвърлете нещо странично. Това е достатъчно. Тактичният младеж би Ви разбрал.

Когато искате да участвувате в плащането на някоя сметка заедно с младежа, кажете го направо. Ако откаже, уважете желанието на младежа.

Ако парите не стигат (случва се), мълчаливо доплатете без никакво превъзходство и пренебрежение,

Когато разберете, че сте обидили някой младеж, имайте смелостта да му се извините и си направете изводи oт нетактичността.

Когато сте обидена, не се надувайте, не се самосъжалявайте.

Не позволявайте да ви омилостивят чрез подаръци. Ако се сдобрите заради подаръка - не говори добре за вас.

Когато пьрвоначалната обида премине, обяснете какво Ви е засегнало.

Неприлично е да сочите с пръст някого или нещо и да обяснявате на събеседника си.

Не трябва да се разговаря прекалено дълго на уличен телефон.

Неучтиво е да се смеете на неловкостта, в която са изпаднали някои хора, и на грешките, които са допуснали. Трябва да се престорите, че не сте забелязали нищо и да продължите все тъй естествено подетия разговор.

Като забележите у човек, даже непознат, някаква нередовност в тоалета, кажете му това тихичко.

По вреие на разговор не се допирайте до ръката или до рамото на събеседника си, не го дърпайте за копчето или за ръката.

Не казвайте на присъствуващите "той" или "тя", а ги назовавайте по име.

Не давайте съвет на по-възрастния, ако той не Ви е помолил за това. На по-възрастен можете да предложите нещо само след като получите от него разрешение.

Не се старайте да говорите по-високо от събеседника си. Който говори по-тихо, го слушат по-внимателно.

ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Посещавайте редовно всички занятия. Не пропускайте без уважителни причини нито един ден. Не закъснявайте. Това разстройва урока и дисциплината в класа.

Отивайте в училище добре и грижливо сресани, с чисто лице, шия, уши, ръце.
Винаги носете със себе си чиста носна кърпа.

Когато минавате пpeз вратата, придържайте я да не се блъсне, а когато сте двама - предложете на другия да мине преди Вас. След себе си винаги затваряйте вратата.

В междучасието не крещете, не тичайте по коридорите, защото можете да се блъснете в някое другарче и да го съборите. Не се дрьжте за перилата, когато слизате и се качвате по стълбата. Движете се винаги тихо, леко и от дясната страна.

Когато влизате в класната стая, ако по някакъв повод сте закъсняли и другите са вече в клас, не забравяйте да почукате и след като получите разрешение, да влезете.

Не се блъскайте и не пречете на другарите си, когато си отиват, сбогувайте се с околните.

Помагайте на съученичките си да си облекат палтата по-лесно.

Използувайте неделния ден за отдих в планината.

Когато сте в планината, не замърсявайте с хартии и други боклуци местата, където се храните или почивате.

В планината никога не хвърляйте с камъни.

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Ако сто рьководител, поканвайте подчинените си да седнат, когато разговаряте с тях. Поздравявайте всички ваши подчинени.

Ръководител с мрачна фивиономия и със сърдит тон предизвиква конфликт и не създава атмосфера на културни взаимоотношения в колектива.

Добрият работник винаги трябва да поддържа в образцов вид работното си място.

Добрият работник влага разбиране, умение и творчество при изработването на всеки предмет, а това говори за естетическия му вкус.

В РЕСТОРАНТ

Когато влизате с девойка или жена в ресторант и търсите място, Вие вървите преди нея.

Когато излизате от ресторант, девойката върви пред Вас.

Със сервитьора разговаря мъжът, като преди това жената му е съобщила какво иска да обядва или вечеря.

Не сядайте никога преди девойката, първо настанете нея. Затова й предложете да си избере място. Тук не се спазва правилото - девойката да бъде винаги от дясно.

Ако масите са заети и има само две места на някоя маса, искате разрешение от младежа, който е на масата.

Мъжът не трябва да эапочва пръв храненето независимо от това дали на него е сервирано по-рано.

ПОКАНА ЗА TAНЦ

Ако желаете да танцувате с девойка от съседната маса, ако сте сам, трябва да поискате разрешение oт младежа.

Ако Ви откажат, не се мръщете, не правете сцени, а се извинете.

След като завърши танцът, не оставяйте девойката на дансинга. Придружете я до масата и не забравяйте да кажете едно "благодаря".

Когато танцувате с някакъв несръчен танцьор, който е много зле в такта и стъпките и отгоре на това Ви настъпва, избягвайте реплики като: "не сме в такт", "пак ме настъпихте", "Вие притежавате грациозността на слон" и т.н. Изчаквайте хладнокръвно края на танца, усмихнете се и кажете: "Надявам се, че научихте нещо от стъпките" или "имате данни за добър танцьор".

Когато сте отишли без приятел на танцова забава, нямате сериозни основания да отказвате поканата за танц на непознат младеж.

НА КИНО, В ТЕАТЪР

Не давайте изблик на чувствата    си, когато    сте с девойка на кино, в театър; не се въртете на мястото си; не скърцайте със стола, не кашляйте и т.н.

Прието е при посещение на театър, кино, опера и др. човек да се облича още по-спретнато и празнично.

Не закъснявайте за представлението. Когато закъснелият влиза в салона и започва сам да търси мястото си, пречи на другите зрители.

Когато влизате на обществено място, трябва да свалите горната си дреха и да се приведете в ред: Да пооправите дрехата и прическата си.

Неприлично е в театър, клуб, кино и т.н. да се сяда на чуждо място или на маса на непознати посетители.

Когато сте на представление и отивате до мястото си, трябва да вървите между редовете с лице към насядалите. Младежът оставя девойката да върви пред него.

В антракта и при излизане трябва да минавате спокойно, да не се блъскате и промъквате напред. Да не се трупате на вратите. Петте минути, които ще спестите, ще Ви развалят хубавото впечатление от представлението.

Ако младежът в театъра е с девойка, при идване той трябва да й помогне да си свали горната дреха, а после при излизане - да се облече по-лесно. Девойката трябва да благодари за помощта.

Шапката винаги се сваля първа и се слага последна.

Редно е първо да се помогне на девойката да се облаче, а после като се облечете сам, чак при излизането да сложите шапката си.

В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Не се блъскайте, когато се качвате и слизате в обществените превозни средства.

Когато се качва жена или въграстен, отместете се, доколкото това Ви е възможно. Слезте пръв, за да им помогнете.

Не стойте не изхода, ако нямате намерение да слизате на следващата спирка.
Ако пътувате със свои познати, не разговаряйте високо.

Мъжете и младежите трябва да отстъпват мястото си на жените и възрастните.

Използувайте седалките така, че вашият съсед да не се чувствува притиснен. Не оставяйте детето си да се разполага върху седалката, когато има прави тътницн.

Не надничайте през рамото на Вашия съсед, ако той чете вестник или книга.

BЪB ВЛАКА

Не се сърдете, ако спътникът Ви не се сеща да постави багажа Ви на мрежата. Помолете го да Ви услужи.

Не заемайте всички мрежи с вашия багаж.

Не избирайте купе за пушачи, ако миризмата на тютюна Ви пречи.

Ако сте в купе за непушачи, а Вие пушите, осведомете се дали това няма да пречи на другите. Най-добре излезте да пушите в коридора.

Ако вашите деца са немирни, предвидете с какво ще ги занимавате по време на пътуването. Не ги оставяйте да крещят или да се бият в купето - накарайте ги да излизат в коридора.

Ако носите храна, избягвайте колбаси с чесън или цяла кокошка, която трябва да разкъсате в купето - вземете по-добре сандвич, увит в целофан.

Хранете се прилично, без да разгъвате мазните хартии и да замърсявате купето.

Трябва да се съгласите да се затвори прозореца даже ако Ви е задушно. Правото е на болните и възрастните.

Не стьпвайте върху седалката, а ако това Ви се налага, покрийте я с хартия.

Не заспивайте върху рамото на съседа си и не го принуждавайте да Ви отстъпи мястото си.

В САМОЛЕТА

Ако Ви става лошо, снабдете се с аерон.

Избягвайте да пушите и спазвайте точно предписанията.

Не всявайте паника в самолета при най-малкия шум.

Не давайте на приятелите си, които пътуват със самолета, тежки и обемисти пакети. Те могат да им струват допълнително заплащане.

В КОРАБА

Помислете за лекарство против морска болест.

Ако не сте сам в кабина, не пръскайте навсякъде вашите вещи, не шумете.

Спазвайте правилата за хигиена и чистота.

ПЪТНИК В КОЛАТА

Ако но понасяте пътуването с кола, вземете аерон.

Не се провиквайте непрекъснато: "внимавайте", "спрете", "карате много бърэо".

а ядосаш или дразниш шофьора е най-добрият начин да предизвикаш катастрофа.

Не отекчавайте другите с невъздържани възклицания, не спорете с шофьора, не задавайте въпроси, не привличайте вниманието му върху пейзажа или красотата на залязващото слънце.

ВИЕ КАТО ШОФЬОР

Това, че Вие шофирате, не Ви дава право да пушите при затворени прозорци. Вие не сте сам в колата. Или да разтворите всички прозорци, защото Ви боли главата и се нуждаете от свеж въздух, или да налагате програмата на радиото, на тези които возите.

Не бива: да отказвате да спрете заради хора, които повръщат, да ругаете минувачите, които пресичат пред Вас, да затваряте шумно и четирите врати на колата си в 2 часа след полунощ, за да събудите съседите си; да не спазвате пътеките за пешеходците; да оставите жена или възрастен да се измъква мъчително от колата Ви, без да отидете да им отворите врата и да им помогнете да слязат.

 

ИНТЕРЕСНИ МИСЛИ И ИЗКАЗВАНИЯ ОТ БЕЛЕЖИТИ УЧЕНИ И ВЕЛИКИ ХОРА

Ценността на зърното се определя от това какъв добив дава, ценността на човека - от ползата, която той допринася за другите.

                                                                                                                     Гарибалди

Да бъде светъл лъч за другите, самият той да излъчва светлина - ето висшето щастие за човека, което той може да достигне.
                                                                                                                          Дзержински

За да се научим да казваме истината ва хората, трябва да се научим да я казваме на себе си.

                                                                                                                 Л. Толстой

 

Честността е не само първата крачка към величието, тя сама по себе си е величие.
                                                                                                                     Кр. Боуви

 

Никого не задължават да сключи брак, но всеки трябва да бъде принуден да се подчинява на законите на брака, щом е встъпил в брак.
                                                                                                                     Маркс

 

Честността е думата на съпружеското съгласие.
                                                                                                                     Д. Фонвизин

 

Любовта към отечеството почва от семейството.
                                                                                                                     Фр. Бейкън

 

Семейството е сдружение за взаимопомощ.
                                                                                                                     Мопасан

 

Няма нищо по-свято и по-безкористно от любовта на майката.
                                                                                                                     В. Белински

 

Благоразумието ва бащата е най-действеното наставление ва децата.
                                                                                                                    Демокрит

 

Вие сте родители и възпитавате син или дъщеря не само за ваша родителска радост. Във вашето семейство и под ваше ръководство расте бъдещ гражданин, бъдещ деец и бъдещ борец.
                                                                                                                    Макаренко

 

Добрият пример на бащата - най-добрата книга за децата.
                                                                                                                    С. Марешал

Майката - това е съдбата на детето.
                                                                                                                    Г. Николаева

Не хвали човека за мъдрост и добродетел, докато не видиш как той се грижи за своите деца и какво се е получило от тях в резултат на родителските грижи. Справедливото поведение на родителите, тяхната любов, тяхната вярност на думи и дела, накратко казано, тяхната вътрешно домашна мъдрост е добродетел и истинска основа на действителната простота във възпитанието на децата.
                                                                                                                     Песталоци

Домашната мъдрост играе в образованието на човека същата роля, каквато има стъблото на дървото: към него трябва да бъдат присадени всички клони на човешкото познание, на науките и жизнените предназначения. Но там, където самото стъбло е слабо изсъхва - там изсъхват и присадените клони, вехнат и младите издънки.
                                                                                                                     Песталоци

Този, който не учи сина си на нещо полезно, храни крадец.
                                                                                                                     Т. Фулър

Най-добре възпитаните деца са тези, които виждат родителите си такива, каквито са в дойсгвиталност. Лицемерието съвсем не е пръв дълг на родителите.
                                                                                                                     Б.Шоу

Справедливата похвала е нужна на децата, както слънчевото сияние - на цветя.
                                                                                                                     Кр.Боуви

 

Децата - това е началото на човечеството, това са първите хора.
                                                                                                                     Братя Гонкур

 

Бъди правдив по отношение на детето: изпълнявай това, което си му обещал, иначе ще го приучиш към лъжата.

                                                                                                 Древноеврейска мъдрост

Децата - това е живата сила на обществото. Без тях то би било безкръвно и студено.

Нашите деца - това е нашата старост.
                                                                                                                     Макаренко

Нашите деца на живото стъбло на нашия живот, това не е букет, а прекрасна ябълкова градина... Трудно е, разбира се, да не се любуваме на тази градина, но още по-лошо е да не работим в нея. Бъдете добри, заемете се с това дело: прекопавайте, поливайте, сваляйте гъсеници, подрязвайте сухите клонки.
                                                                                                                    Макаренко

Природата иска децата да бъдат деца, преди да стават възрастни. Ако нарушим този ред, ние ще произведем бързозреещи плодове, които няма да имат нито зрелост, нито вкус и няма да закъснеят да се развалят: ние ще получим млади доктори и стари деца. Децата имат свой собствен начин да виждат, мислят и няма нищо по-безрасъдно от желанието да го заменим с нашия.
                                                                                                                     Ж. Ж. Русо

Нищо, което не е приятно за слуха или зрението, не трябва да пристъпи прага на къщата, където има дете.
                                                                                                                     Ювенал

Учителят работи над най-отговорната задача - той формира човека.
                                                                                                                   Калинин

Възрастните никога не бива да правят пред младите онова, което не е достойно за подражание.
                                                                                                                  Латинска сентенция

От правилното възпитание на децата зависи благосъстоянието на целия народ.
                                                                                                                 Дж. Лок

Да обичаме човека - това значи да бъдем към него строго взискателни, но в същото време да го уважаваме колкото е възможно повече.

Истинската любов между башата и майката, уважението им един към друг, помощта, грижата, откритите прояви на нежност и ласки, ако всичко това се върши пред очите на децата още от първата година на живота им, то е могъщ възпитателен фактор, неизбежно пораждащ у децата внимание към сериозни и красиви отношения между мъж и жена.

Дисциплината, изразена само в запрещаващи норми, е най-лошият вид нравствено възпитание.

Възпитанието протича винаги, дори тогава, когато вие не сте в къщи.
                                                                                                                  Макаренко

Укорът на учителя е по-добър, отколкото нежността на бащата.
                                                                                                                 Саади

Посейте постъпка и ще пожънете навик, посейте навик и ще пожънете характер, посейте характер и ще пожънете съдба.
                                                                                                                У.Текери

Напраздно някои мислят, че резкият тон е признак на искреност и сила.
                                                                                                               Шекспир

Кажи ми какво четеш, и ще ти кажа какво мислиш.
                                                                                                               Мопасан

Който чете, мисли, а който мисли, разсъждава.
                                                                                                              В. Юго

Побеждавай гнева с мекост, злото с добро, алчността с щедрост и лъжата с истина.
                                                                                                 Древноиндийски афоризъм