ГК на БРП(к) в София от януари до края на май 1945 г.

още в галерията...

Градският комитет на БРП(к) е вече институционализиран. Започва да обхваща в дейността си все повече проблеми на столицата, свежда решения на централното ръководство.

 

Войната не е завършила, но първият договор с СССР е вече сключен. Съветизацията става тема, борбата с ОФ опозицията набира скорост.