Двама свещенослужители

Поп Мавро (Димитър Мавров) и имамът Салих Мюдеризов от Разград.

Поп Мавро  е роден в с. Райково (квартал на Смолян). Ръкоположен е в Пловдив. Служил в църквите в с. Скобелево и в „Св. Неделя”и „Св. Тодор Стратилат” в родното си село.

Просветител.

Съзаклятник.

Заточеник с 15-годишна присъда.

 
 
 
 
  •