В търсенето на бика

Гробът
Гробът
Снимка: Петко Симеонов

За четвърти път минавах през тайнствените  гробници. Отново набързо, в паузите между две делови срещи.


Търсех релеф на бича глава. Казаха ми, че е издълбан в погребална камера. Вече си тръгвах уморен от жегата, когато зърнах най-добре запазения древен гроб. Той  се спотайваше невидим в тревата.