Политическите партии след 1989 г.

Освен тук, в раздела Политически партии и организации omda.bg, информация за политическите партии в България в периода след 1989 г. можете да намерите и в раздела Партии на менюто Политическите промени на поддомейна prehod.omda.bg . В същия раздел там търсете:

Експресно издание на БТА "Паралели" от февруари 1990 г. - Нови политически и обществени сили

Справка за конкретни данни по регистрацията може да се направи и в подменюто Политически партии в периода 1990-2001 г., което съдържа:

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ – 1 (по азбучен ред и с наименования по съдебна регистрация)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 2 (наименование, дата на учредяване, съдебна регистрация, седалище, представителство, промени в регистрациите - всички данни са извадени от публикувани в Държавен вестник решения на СГС)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 3 (лица, участвали в ръководните органи на партиите в периода 1989-2001, всички данни са взети от публикации в Държавен вестник, според съдебните регистрации на партиите)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 4 (по № на фирменото дело за регистрация и/или дата на решение на СГС. Всички данни са от публикувани съобщения в неофициалния раздел на Държавен вестник за периода 1989 - 2001)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 5  - ПАРТИИ, УЧАСТВАЛИ САМОСТОЯТЕЛНО В ИЗБОРИ – президентски, парламентарни и местни (по азбучен ред, данни от ЦИК)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 6  - КОАЛИЦИИ, участвали в избори в периода 1991 – 2001 (по азбучен ред, данни от ЦИК)

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 7  - ПАРТИИ, УЧАСТВАЛИ В ПРЕДИЗБОРНИ КОАЛИЦИИ (по азбучен ред, по данни на ЦИК)