Апел за подкрепа

от Инициативния комитет "За Люлин"

 

Предлага се план за преструктуриране (т.е. ново строителство) в центъра на Люлин. На общинска земя между метростанция „Люлин“ и бул. „П. Владигеров“ (трамвайното трасе) по идея на Кмета се предвижда построяване на един 12-етажен блок, на още три 8-етажни (всички предимно за жилища), а пред самия вход на метростанцията – сграда от три 7–етажни тела + триетажни между тях + апартаментен хотел. Ще строи (на общинска земя) и ще ги притежава някой ИНВЕСТИТОР. За обществена полза ще предостави безплатно една от трите 7-етажни сгради – в нея ще се устрои районната администрация.

Инициативният комитет „За Люлин“ предлага на този скъп общински имот да не се допуска никакво ЧАСТНО строителство!

Предлагаме там да се построят с пари на Столичната община КУЛТУРЕН ДОМ (така вече е планирано за район „Младост“) и АДМИНИСТРАЦИЯ.

АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С НАС, ЕЛАТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА – НА 15 АВГУСТ (ПОНЕДЕЛНИК), от 17.30 ч. в  „Люлин плаза“, ул. Д.Немиров 5 (съвсем близо е до метростанцията!).   

10.08.2016

 

* * *

Здравейте, съотборници от времето на борбата срещу застрояването!

Преди повече от две години търсихме подкрепа за построяването на районна спортна зала в кв.13, 6 мр. Въпреки многобройните документи/становища, адресирани до г-н Младенов и до г-жа Фандъкова, с които ви запознавахме тогава и за които искахме мнение и подкрепа, спортна зала „Люлин“ в инвестиционната програма на Столична община засега няма! Имотът засега не е засегнат от нови реституционни претенции (нещичко все пак взеха – но за това друг път!). Картината е, уви, почти като с коментирания по-долу Културен дом! Г-н М. Младенов изглежда и за този обект е решил да търси човек с голям финансов ресурс. Сега търсим мнение и подкрепа по нов, доста по-сложен проблем. Историята е доста дълга, но от сърце и душа ви молим да намерите време и търпение да изчетете и осмислите материалите.

Борбата е за построяване на Културен дом в комплекса. Сега възможности има, защото през 2014 г. е приет Oбщински план за развитие на Столична община (2014 – 2020 г.), в който са подредени предложенията на районите за изграждане на важни за тях обекти с финансиране от общинския бюджет. Набирането на тези предложения е въз основа на писмо на Кмета г-жа Фандъкова, в което изрично се обръща внимание на районните кметове, че в подготовката на предложенията трябва да вземат участие Неправителствените организации и че предложенията трябва да бъдат градирани по обществена значимост, което ще се използва при селекцията на проекти за изпълнение в периода 2014 – 2020 г.!

Какво е предложил г-н Младенов, без въобще да ни потърси (не само нас, а и другите НПО в Люлин, които той познава от обсъжданията на предложенията за нови строежи в комплекса през 2012 г.)? Дадени са 79 предложения, които в индикативната таблица не са групирани по цели и за нас не е ясно каква е йерархията им, т.е. как ще бъдат избрани приоритетите (индикативната таблица включва намерения, т.е. тя може да се нарече и пожелателна)! (Би трябвало да може да се види планът, бюджетната му обезпеченост и индикативните таблици на всички райони на http://www.sofproect.com/OPR2014_2020/OPR_final_2014). От данните в тази таблица ни стана ясно как г-н Младенов вижда решаването на някои занемарени проблеми, според нас най-важни за повишаването на качеството на живот в комплекса, което е една от стратегическите цели на Програмата. И понеже бяхме определено несъгласни с тези предложения, написахме едно становище, адресирано до него, до г-н Елен Герджиков, председател на СОС и до г-жа Фандъкова, кмет на СО (подадени и заведени в съответните приемни). В становището поставихме въпросите 1) за изграждането на спортната зала в 13 кв., 6 мр; 2) за изграждането на парка (в съответствие със Закона за устройството на територията и на Закона за устройството и застрояването на Столичната община) и 3) за построяване на голям, многофункционален културен дом.

Веднага ще кажем, че г-н Кметът не реагира повече от 5 месеца и накрая ние поискахме среща с него. Тя се състоя през април 2015 г. Бяха обсъдени по-горе изброените проблеми, като г-н Кметът ни обясни, че всичко е трудно и че пари няма. Започнахме да търсим подкрепа от по-високи управленски нива. ...Всички ни подкрепяха на думи, но полезни решения по тези три проблема движение нямаше. Най-сетне на една среща със зам.-министър Деница Николова, която е пряко свързана с управлението на европарите от програмата „Региони в растеж“ (и на които ние възлагахме надеждите си и исканията си) – тя ни обясни, че район „Люлин“ не може да получи европейски пари, тъй като не влиза в т.нар. „Интегриран план за устойчиво градско развитие“ (в него не влиза и „Младост“, а само два-три по-малки комплекса). Ние се обърнахме към арх. П. Диков (тогава главен архитект на СО) с питане „Не може ли...“ Е, не може! Г-н Диков ни обясни, че за обекти, невлизащи в този план, пари трябва да търси кметът на района! Защо г-н Кметът не ни отговори с този факт, не ни е ясно. Или не е чел нашето становище (където многократно се споменаваше европейското финансиране), или и той като нас не е прочел внимателно въпросния План (все пак той е над 100 стр.!).

Факт е, че има и друг солиден финансов ресурс – общински средства, които могат да се ползват именно от тези райони, които не са включени в Интегрирания план!

Ще се спрем на проблема с Културния дом, който е най-актуален.

Какво предлага г-н Младенов и защо смятаме, че трябва да протестираме срещу тези намерения:

  1. Няколко пъти и писмено, и в срещи обяснявахме на г-н Младенов, че културният дом трябва да бъде достатъчно голяма (и красива!) сграда, че той трябва да бъде на лично място – изборът на мястото показва на хората значимостта на обекта и отношението на управниците към тази институция! Предлагахме този културен дом да бъде в общинския имот, който започва от метростанция „Люлин“ (тази откъм трамвая) и стига почти до бул. „Панчо Владигеров“. (Площта е достатъчно голяма, за да се построи и нова административна сграда, и културен дом!)
  2. В индикативната таблица кметът е включил построяване на сграда – културен дом в имот в  8 мр, почти в периферията на комплекса, между няколко 8-етажни блока и с единствена връзка с комплекса – тролейбус 6! Това беше предложение за културен дом на 8 микрорайон и по време на обсъжданията през 2011/2012 г., а не на комплекса!
  3. През м. август 2015 г. е обявен конкурс за изработване на устройствен план (опростяваме термина) на „Люлин – център“. В т.нар. задание за споменатия имот (който е над 8 дка) се предлага застрояване с жилищни и офис сгради за обществено обслужване и със сграда за административни нужди. За културен дом – нито дума!
  4. На среща с проектанта той ни обясни, че е длъжен да се придържа към исканията (заданието) на общината и че той може само да внесе в някоя от сградите предназначение на помещения „за културни нужди“.
  5. Последно, на среща с г-н Младенов през юни той ни „успокои“, че е предвидена многофункционална сграда. Тя се състои от 3 седеметажни тела, свързани с ниски (триетажни) и завършва с хотелска част. Многото функции включват жилища, магазини, офиси и администрация на общината, а се споменават без конкретика помещения с културни функции! Значи ние получаваме същия „културен дом“, който имаме и сега, само че в нова сграда (?!).
  6. На въпроса защо не е предвидена самостоятелна сграда за културния дом, от районата администрация ни се обясни: „Столична община  няма да даде пари за културен дом! Тези имоти (площи) са много скъпи и за тях ще намерим инвеститор, който, като направи всички тези застроявания, ще даде площ за администрация (за културата ще мислим допълнително)“. Казано с други думи, общинският имот всъщност ще бъде продаден в ущърб на основни нужди на гражданите! А като бонус за инвеститора са предвидени още няколко жилищни сгради – пак на този общински имот!
  7. Пак потърсихме отговор на въпроса за финансирането на друго ниво. Проучихме въпроса кой и как прави инвестиционната програма на Столична община и защо няма да се дадат пари... Обясниха ни, че за да се стигне до инвестиционен проект, трябва да се изминат няколко стъпки, първата от които е обектът да влиза в подробен устройствен план. Казано направо, нашият кмет въобще не само не е искал пари за районен културен дом в този скъп имот, но и никога няма да иска – културен дом в плана не се предлага! А вижте как е постъпила г-жа Авджиева, кмет на район „Младост“. През м.април т.г. тя е внесла доклад в Столичния общински съвет за построяване на културен дом на общински имот в района и след няколко седмици СОС взема конкретно решение (Вж. приложения файл.) „Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто – да го направиш!“ Нали е ясно къде сме ние!
  8. Изработеният подробен устройствен план на „Люлин – център“ предстои да бъде обявен за обществено обсъждане в скоро време. Ако си спомняте, на предишните обсъждания (през лятото на 2012 г.) за всяко свободно имотче се предлагаше някакво ненужно ни застрояване (жилищни сгради, обществено обслужване и пр.), а на всяко наше възражение ни се отговаряше, че за частния имот собственикът има право да решава какво да строи! Е, ами сега, когато става дума за общински имот, не трябва ли гражданите решат?

 

Накратко: Според нас предложенията за строеж в имота до метростанция „Люлин“ унищожават възможността за построяване на културен дом, отговарящ на нуждите на комплекса чрез финансиране от бюджета на СО.  Този имот е последният подходящ  по местоположение и площ общински имот, оцелял от времето на „некорумпирания“ кмет на София и последната възможност да се построи КУЛТУРЕН ДОМ! От строежите на частния инвеститор наистина ще спечелим нова сграда на общината, но това не трябва да бъде противопоставяно на строежа на културния дом! 

Ако сте съгласни и ако сме успели да изложим убедително проблема, считаме, че ще е полезно и ефективно да отправим писмено искане до Главния архитект на СО, арх. Здр. Здравков, да се промени заданието! Вярваме, че  няма да има нужда да му обясняваме какво представлява един културен дом и защо е нужен на един почти 200-хиляден комплекс! Ще поискаме среща с него в приемното му време, като ако някой от вас има желание да присъства, ще е чудесно!

Всеки съвет ще бъде от полза за каузата!

Въпреки че нашият горчив опит от обсъжданията досега показва, че възраженията ни досега не са довели до резултат, една силна неодобрителна реакция може би ще бъде от полза! Затова ЕЛАТЕ  НА ОБСЪЖДАНЕТО и си кажете мнението!

 

31.07.2016 г.                               Сърдечни поздрави на всички!

                                                  Иинициативен комитет "За Люлин"

 

* * *

„Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го я направил“.

Надпис на колоната на хан Омуртаг от църквата "Св.40 мъченици" – В.Търново

 

До
Кмета на Столична община
г-жа Йорданка Фандъкова,
копие: До Главния архитект на София,
арх. Здравко Здравков,
копие: До Председателя на СОС,
г-н Елен Герджиков,
копие: До кмета на Район „Люлин
 г-н Милко Младенов

 

Възражение

от Представители на  „Инициативен комитет „Люлин“ и Българска асоциация на пенсионерите (БАП) – Район „Люлин“

относно: предвиденото в ИПРЗ за м.“Люлин – център“, ж.к. „Люлин“, в частта му за кв 1,2,2а

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми господа,

По обявена обществена поръчка от „Ситиарх“ ЕООД в момента се изработва „Окончателен проект за Подробен устройствен план за м. "Люлин – център“. Имахме възможност вече да се запознаем в сайта на НАГ с предложението на арх. Младенов, както и да го коментираме с някои представители на районната администрация. Въпреки че се смята, че общественото обсъждане е възможност да бъде чуто и евентуално отчетено нашето мнение, горчивият ни опит от предишни обсъждания ни учи, че нашите възражения не се вземат предвид. Основният аргумент винаги е бил, че имотът е частен и собственикът е в правото си да строи това, което смята за икономически изгодно. В случая обаче се касае за вида на застрояването в кв.1,2,2а  на общински терен и ние смятаме, че с предложението директно се ощетяват интересите на 200 хл. жители на комплекса, а те според нас трябва да бъдат водещи.

         С проблема за построяване на Културен дом в комплекса – град „Люлин“ сме се ангажирали отдавна, което ще видите и в настоящото изложение. Ние представихме в Столична община (Вх. № СО 15 – 0500 – 2 /05.01.2015 г.) и в Район „Люлин“ становище, в което казваме:

„Проблемите на социалната инфраструктура на жк „Люлин“ са поставяни на обсъждане многократно от нас в последните години. Ще припомним, че става дума за най-големия жилищен комплекс в страната – съизмерим по население със средно голям град.

...

Настояваме между приоритетните предложения на района да бъде изграждане на модерна, представителна сграда за културен дом!

В момента читалищата и филиалите на Софийска градска библиотека в жк „Люлин“ ползват приспособени трафопостове и партерни етажи. Културният център се помещава  в един партерен етаж на люлински блок, а в него успяват да работят различни школи: за пиано, пеене, за различни видове танци; провеждат се изложби, всяка година се провежда коледен базар и всеки месец литературно четене, както и различни други прояви на територията на район „Люлин“ и Столична община. Клубът на културните дейци на района е приютен в заведението „Сръбска скара”. Колко ентусиазъм трябва да имат участниците в тези творчески колективи, за да преодолеят неудобствата, и до колко хора ще стигне при тези условия изкуството им!

         Една нова, красива и удобна сграда вместо мрачния партерен етаж ще бъде привлекателна за жителите – и малки, и големи, ще стане истински културен център на комплекса. Този въпрос поставяхме още през 2009 г. при обсъждането на ИОУП (Изменение на Общия устройствен план) на София, но тогава арх. Диков ни отговори, че това не е съвременно, че няма средства за такъв обект  и че на комплекса са нужни бизнес центрове, които да носят приходи и работни места. Така място за културен дом не беше предвидено.

Сега, когато се очаква да има някакви средства благодарение на Общинския план за развитие на СО, възниква въпросът къде да бъде културният дом! 

При разработването на ИПРЗ на микрорайоните през 2012 г. въобще не бяха поставяни за решаване общорайонни проблеми. В 8 микрорайон, по-скоро в покрайнините на комплекса, беше предложен имот за културен дом, сбутан между жилищни блокове, свързан с целия комплекс с една тролейбусна линия. (Преди няколко месеца г-н М.Младенов го обяви за районен, макар предложението на проектантите да беше за културен дом на микрорайона!)

Оказа се обаче, че в геометричния център на комплекса – до метростанция „Люлин“ - е оцелял достатъчно голям общински имот (кв.2 е с площ 1643м2,  а кв. 2а – 1718 м2), който освен това е и с много добри транспортни връзки!  Ние няколкократно предлагахме на г-н М. Младенов на този имот да се построи освен нова сграда за администрацията и Районен културен дом.

Не на вас трябва да доказваме, че изборът на място за една обществена сграда показва нейната значимост, отношението на управленците към нейното предназначение!

Толкова години комплексът живее в пълно неглижиране на културните му потребности!  Време е в центъра на комплекса да се издигне красива, функционална сграда, която да се възприема като храм на културата, която да респектира и привлича  с екстериор и интериор!

За съжаление нито мотивираното становище, нито няколкократните срещи с г-н Кмета не доведоха до желания резултат. Още в първото задание  културният дом въобще не се споменава!  На последната ни среща г-н Младенов ни „зарадва“ с идеята за многофункционална сграда, в която ще се търси място и за помещения за културни функции. Аргументът е, че „Столична община няма пари и няма да даде средства за културен дом“ и трябва да се търси инвеститор, който да строи върху този (доста скъп)  общински терен!  

Всъщност идеята за търг за право на строеж на общинския имот кметът Младенов изказа още на 14.07.2014 г. пред БНР, но във връзка с идеята си за строеж на нова административна сграда, като обясни, че това, което се построи извън административната сграда остава собственост (и печалба) на инвеститора! Дали затова освен многофункционалната сграда върху този имот – в кв.1 се предлагат още две жилищни сгради ( една с 12 етажа и още две по 4 етажа!)?

Все пак ние проучихме въпроса защо за културен дом в „Люлин“ „няма да има пари“. Научихме това, което г-н Кметът и неговите сътрудници би трябвало да знаят: има утвърден от закони и наредби път, за да се стигне до инвестиционен проект. И първата му стъпка е обектът да е включен в ПУП! Ето как е действала  г-жа Цв. Авджиева, кмет на Район „Младост“ – СО. На 07.04.2016 г. тя внася в СОС доклад относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Младост”,  ... „за църква, ритуална зала и обществено обслужване”...На 28.04.2016 г. СОС взема решение за обявяване на конкурса дори с фиксиране на срока за приключване на строежа!

Така че г-н Младенов няма как въобще да е търсил такива пари! Следователно той засега няма никакво основание да предлага сделка с общинския имот!

Ние не приемаме тази сделка с общинския имот! Ние искаме този терен да се използва за полезно и нужно на хората строителство! Не е наша работа да даваме конкретно градоустройствено решение, но смятаме, че площта е достатъчна и за двете сгради (или някой нестандартно мислещ проектант да ги съчетае). Ако оставащата площ е достатъчна, включете сгради с магазини, офиси (макар че свободни офис сгради в комплекса има и в момента), кафе сладкарица. Може би е реално и някоя притисната в плътно застроения център административна сграда с общоградско значение да се премести в „Люлин“ – метрото е сигурна и удобна връзка с повечето столичани.

Как си представяме този културен дом?

Сградата следва да осигурява възможности за реализиране на следните основни дейности: театрална, музикална, концертна, художествена самодейност, лекционна, кръжочна, обществено - политическа.

В новия културен дом ние бихме искали да има кинозала, зала за театрални спектакли (камерни, разбира се), куклен театър, изложбена зала  за гостуващи изложби и изложбена зала за постоянна експозиция, стаи за репетиции и кръжочни занимания...А може би и „Дворецът на щастливите деца“, до който пътуват майки от цяла София, би се преместил от „Младост“ в „Люлин“?!

Възразяваме и срещу застрояването на оставащия свободен терен в кв.1! Той трябва да остане с максимално озеленяване, но да се благоустрои.    

Tази територия би могла да бъде използвана преди и след събития в Културния дом, да се превърне в място за социално общуване. Не приемаме  тази странна „опорна точка“ на урбанистите: първо де където има свободно място да се застрои, а после да се  правят „зелени“ покриви, „зелени“ стени и т.н.!!!

 

В заключение:

В този вид предложените в проектоплана застроявания в кв. 1,2, 2а са вредни и излишни за нас! Настояваме във въпросния общински имот да се предвиди УПИ за изграждане на Културен център и администрация на Район „Люлин“.

Общинският план за развитие на СО трябва да се използва за подобряване на социалната инфраструктура на комплекса! Това ще укрепи вярата на жителите на комплекса, че Столична община наистина разбира и живее с техните проблеми, че столичното управление на ПП „ГЕРБ“, което жк „Люлин“ активно подкрепи през 2011 г., ще поеме отговорността си към този пренебрегван през годините район!

За Инициативния комитет „Люлин“
Георги Райчевски
Елена Донкова
Мария Райчевска
Любка Илиева

За БАП – Район „Люлин“
Люба Илиева
Съдбина Трендафилова

4.08.2016 г.