Земята

Светлата точка, която синее в дясно, е нашата Земя. Снимката е от сондата Касини, на разстояние 1,44 млрд. километра.

От космическа гледна точка нашият човешки Свят е нищожен, но от наша си гледна точка - е Голям и Велик.

Все пак да не забравяме Космоса.