Четири години по-късно

СЪДЪРЖАНИЕ
Магията на числото четири 3
Човешкият ресурс на нацията - болен дух в болнаво тяло 5
Материалният ресурс на нацията или има ли граници разрухата 9
Парламентарна република + партокрация = хаос г 12
За бога, братя, повярвайте - ако зависеше само от депутатите, избори няма да има и през 1995 г ....18
Агорафобията на една партия 20
Клаустрофобията на един съюз 26
Батофобията на едно движение 35
Ексхибиционизмът на другите 41
Нарцисизмът на единствената. Анамнезата на едно заболяване 46
Има ли светлина в края на тунела и колко е дълъг той? ..63