GIGATEV

Oстров Сиберут е голям колкото един български окръг.Намира се на стотина мили на запад от Суматра.Пътува се от град Паданг на разнебитени дървени корабчета. Нощем...
И тръгнахме!
Това не беше кораб,а сякаш няколко дъсчени бараки,сковани една за друга.Първата беше каютата на капитана,втората – коридор със скапани спални килийки,в които се влизаше на четири крака,третата – кухня и тоалетни,заедно. Тоалетните бяха два дървени кладенца,мъжки и женски,в които водата се вдигаше и спускаше в ритъм с вълнението на океана.Мисля,че вода за кухнята вземаха от същите тези кладенци.Когато се опитах да се хвана за дървения парапет,част от него остана в ръката ми –вероятно прояден от термити...
Намъкнах се в килийката с големина (а и с миризма) на кокошарник и се свих на сламеника (чаршаф нямаше).

Целият текст на записките