Исторически очерци за Монтана и региона.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

ДОКУМЕНТИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ИСЛЯМА В СЕВЕРОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ (ХV – ХІХ ВЕК)

УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЛОМСКИЯ КРАЙ ВЪВ ВЪСТАНИЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1850 Г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В КУТЛОВИЦА (МОНТАНА) ПРЕЗ ХІХ ВЕК

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛК. О. З. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ – 1876 Г. (РЕВОЛЮЦИОННА И БОЙНА ДЕЙНОСТ ПО ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ)

СВЕДЕНИЯ ЗА КУТЛОВСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА (1877 – 1878 Г.)

СВЕДЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧИПРОВСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ 1877 Г.

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА (1877 – 1878 Г.) В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА ОТ РЕГИОН МОНТАНА 

ДЕЙНОСТТА НА ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЛОМ (1878 – 1944 Г.)

РЕГИОН МОНТАНА И БЪЛГАРО-ЧЕШКИТЕ КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В ГРАД ФЕРДИНАНД (МОНТАНА) СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО (1878 – 1900 Г.)

КУТЛОВСКАТА ОПЪЛЧЕНСКА ЧЕТА – 1885 г.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ В КУТЛОВИЦА ПРЕЗ 1887 г.

ГОЛEМО-КУТЛОВСКАТА (ФЕРДИНАНДСКА) ОБЩИНА ПРЕЗ ПЕРИОДА (1890 – 1894 Г.)

ГОЛЕМИТЕ КМЕТОВЕ НА ГР. ФЕРДИНАНД (1890 – 1938 Г.)

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФЕРДИНАНДСКОТО МАКЕДОНО-ОДРИНСКО ДРУЖЕСТВО (1895 – 1902 Г.)

УЧЕБНОТО ДЕЛО В ГР. ФЕРДИНАНД (1901 – 1918 Г.)

ГИМНАСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КУТЛОВСКИ ЮНАК” (1903 – 1945 Г.)

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГР. ФЕРДИНАНД (1905 – 1944 Г.)

УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ РЕГИОН МОНТАНА В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913 Г.)

ДНЕВНИК НА ГАВРИЛ ПЪРВАНОВ ОТ С. КОВАЧИЦА, ЛОМСКО, ЗА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912 – 1913 Г.)

ПАНАИРЪТ В ГР. ФЕРДИНАНД (1926 – 1944 Г.)

ДЕЙНОСТТА НА ОКОЛИЙСКИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ГР. ЛОМ (1928 – 1944 Г.)

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГР. ФЕРДИНАНД, ПО ВРЕМЕТО НА КМЕТА ГОЦО МИТОВ (1934 – 1938 Г.)

ЧЕСТВАНЕ НА 250-ГОДИШНИНАТА НА ЧИПРОВСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1688 г. ВЪВ ФЕРДИНАНДСКА ОКОЛИЯ – 1938 г.

ПОМОЩТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕРКОВСКА, ЛОМСКА И ФЕРДИНАНДСКА ОКОЛИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО ЖИТЕЛИ НА ГР. ВИДИН ПРЕЗ 1942 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Целият сборник