25 май 2024г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Изкуството да владееш себе си

Скандал със самия себе си

Всички добри съвети към хората вече са дадени. Всички правила на мъдростта и самообладанието са изработени дълго преди нашата ера и от времето на Марк Аврелий към тях не е прибавено нищо съществено. Досадното обстоятелство, че досега тези рецепти са помагали на малцина, си има много причини; ето поне две от тях:

когато хората могат да си помогнат, често те не желаят това.

Мнозина несъзнателно се стремят към страданието. На доста много хора им се иска да си останат по детски безпомощни; когато хората искрено искат да си помогнат, като използуват нечие подсказване, повечето от тях не знаят как да го направят, защото към всеки добър съвет са необходими още десетки други — как да го изпълнят.

Най-голямата трудност е, че у някои хора слабо са развити съзнателните сили, които биха могли да насочват мощта на безсъзнателното в избраната посока. Още сме твърде много автомати или автомати, недостатъчно съвършени. Природата ни малко още се доверява на нашия разум. Затова е твърде леко да вземеш всякакво разумно решение по отношение на себе си и е твърде трудно да го изпълниш. Пълно съгласие между съзнанието и подсъзнанието се среща не по-често от щастливия брак. Но подсъзнанието
предпочита да действува така, като че ли го няма, сякаш съзнанието управлява всичко изцяло и напълно. Когато съзнанието открие измамата, започва скандал със самия себе си . . .

Тази книжка не дава рецепти за щастие, но разглежда някои похвати за съзнателна помощ на своето подсъзнание. Тези похвати, влизащи, общо взето, в понятието «самовнушение», са достъпни за всеки, който пожелае и главно отдели време, за да ги овладее. Какво се постига с това?

Подсъзнанието става като че ли по-умно и затова по-отетъпчиво. Самоконтролът става по-пълен и гъвкав. Думата е за елементарна техника на общуване със своето вътрешно «аз», за най-основнпте лостове да управляваш себе си. В подбудите (защо. заради какво да управлявам себе си), във висшите страни на самоконтрола, свързани с онова, което може да се нарече лична философия, аз ио възможност не навлизам, това е разговор на друго равнище.

А вие самият?....

 

Изкуството да владееш себе си