Първите имена започващи с буквата А

Списък с проверените лица

URL адрес: http://comdos.bg/export.csv

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни. Те са подредени по -Име,Презиме,Фамилия,"Дата на раждане","Място на раждане","Дата на проверката",Институция,"Установена принадлежност/Неустановена принадлежност","Налични документи" Болдвани са имената на онези проверени лица, да които има документи за принадлежнжост.

АБДУЛА,ЮСМЕН,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",

АБДУЛАХ,ЮСУФОВ,ЛАВЧИЕВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",

АБДУЛАХ,ЮСУФОВ,ЛАВЧИЕВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АБДУЛКАДЕР,"ХАЛЕД РУФАД",АБДУЛХАФИЗ,,"СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АБДУЛЛАХ,МУСТАФА,САЛИХ,,"С.ПАШОВИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
АБДУЛХАМИД,ХЕДАДАД,ХЕДАДАД,,ИРАК,2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АБДУЛХАМИД,ЮСУФ,МЕХМЕД,,"С.РОЖДЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АБДУРАХМАН,ИСМАИЛ,АБДУРАХМАН,,"С.АВРАМОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АБДУРАХМАН,ЮСУФ,ТАХИР,,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АБЕДИН,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.СЛАТИНА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
АБИДИН,МУСТАФА,ШЕРИФ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АБИЙБЕ,АХМЕД,АБДУЛА,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
АБИЙБУЛЛА,МУСТАФА,НЕБИ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АБИЛ,АБИЛ,ДАУД,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АБИЛ,ЮСУФ,АЛИ,,"С.КАБЛЕШКОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АБТУЛА,МЕХМЕД,АБТУЛА,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АВАКУМ,БЛАГОЕВ,БОНДОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АВАКУМ,БЛАГОЕВ,БОНДОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
АВАКУМ,БЛАГОЕВ,БОНДОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АВГЕРИНОС,ЯНИС,АФУРАС,1961-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АВГУСТ,АСЕНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИН,АНТОНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИН,ЗАХАРИЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИН,КОРНЕЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИН,ХРИСТОВ,СУГАРЕВ,,"С.КЛЮЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТРОВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИНА,КИРИЛОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АВГУСТИНА,ПЕТРОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АВДОРМАН,АХМЕДОВ,КУНЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АВЕ,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АВЕДИС,АНТРАНИК,АШОТЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
АВЕДИС,ОННИК,БЕДЖЕНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
АВЕЛ,СТОЯНОВ,АВЕЛОВ,,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
АВЕЛИН,ГЕОРГИЕВ,КОНАКЧИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АВИЗЕ,ШУКРИЕВА,МЕТУШЕВА,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АВКА,АХМЕДОВА,АРНАУТСКА,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АВЛИЯНА,НИКОЛОВА,НЕДЕВА,,"С.ОСЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
АВЛИЯНА,НИКОЛОВА,НЕДЕВА,,"С.ОСЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АВНИ,АХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АВНИ,ЕНВЕР,САЛИМ,,"С.МИНЗУХАР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АВНИ,МУСТАФА,ЧОБАН,,"С.СЪРНИЦА, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АВНИ,НАИМ,ХИДАЕТ,1963-01-14,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12342; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Асен""; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1214 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Асен"".

АВНИ,САЛИ,ХАЛИЛЕФЕНДИ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",

АВРАМ,ВАСИЛЕВ,КАЖАЛЯНСКИ,1961-06-13,"С.ЛИПЕН, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ГАНЧЕВ,АВРАМОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ГЕОРГИЕВ,АВРАМОВ,1935-08-01,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Решение № 2-377 от 23.07.2014 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3989; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."

АВРАМ,ГЕОРГИЕВ,АВРАМОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ГЕОРГИЕВ,НАКОВ,,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ДОБРЕВ,АВРАМОВ,,"С.БУКОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ИВАНОВ,АВРАМОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ИВАНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1946-05-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Решение № 2-160 от 03.04.2013 г. - община Варна","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К ""Македония"""
АВРАМ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1946-05-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К ""Македония"".

АВРАМ,МАРКОВ,ПРИМОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,МОИС,ЕСКЕНАЗИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,НИКОЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,НОВЕВ,РАДЕВ,,МАКЕДОНИЯ,2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЕЛОВИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ПЕТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,РАФАИЛОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,САБЕТАЙ,ЛЕВИ,1951-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Решение № 338 от 28.03.2012 г. - Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3847 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
АВРАМ,ТАНЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ТОДОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АВРАМ,ТРИФОНОВ,АВРАМОВ,,"С.СМИН, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АВРОРА,АЛЕКСИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АВТОНОМКА,АТАНАСОВА,КОНДЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АВТОНОМКА,БОРИСОВА,КАРГОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АВТОНОМКА,ИЛИЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.НОВО ХОДЖОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АГАПИНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
АГАПИЯ,ДИМИТРОВА,БАЛАРЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АГЕЙ,НИКОЛОВ,ЛАПАДАТОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
АГЛАЯ,ГЕОРГИЕВА,БИЦИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АГЛАЯ,ЕМИЛОВА,КОНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГЛАЯ,САВЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГЛИАДА,СИЯН,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,ВЕЛИЧКОВА,АДАМОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,ИВАЙЛОВА,ГАВРАИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,ИЛИЕВА,КРУШОВЕНСКА,1973-01-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,КРАСИМИРОВА,ДАМАСКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,ЛЮБЕНОВА,БОЯДЖИЕВА,1953-03-20,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 200/ 10.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. ""Ива""."
АГЛИКА,МИНЕВА,ЕДРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АГЛИКА,ПАВЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АГЛИЧКА,ГЕОРГИЕВА,МИНЕВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АГНА,ЙОРДАНОВА,ВАСЕВА,,"С.МЪРВОДОЛ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
АГНА,КИРИЛОВА,ДАНЧЕВА,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
АГНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КЛИСУРА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АГНЕС,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АГНЕС,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АГНЕС,РАДКОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА-КЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА-КЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,БОРИСОВА,СТАВАРОВА-ЗАРКОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ГЕОРГИЕВА,ДРЯНОВСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,1951-09-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност",
АГНЕСА,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ДИМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ИЗГРЕВ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ИВАНОВА,КЛЕЧОРОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АГНЕСА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АГНЯН,ХАСАНОВ,МЕХМЕДОВ,1966-10-20,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-09-09,"Министерството на отбраната - кадрови промени","Решение № 2-546 от 09.09.2015 г. - Министерство на отбраната-кадрови промени","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2094; рег. дневник; картон обр. 4"

АГОП,АРА,КАЗАЗЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АГОП,АСАДУР,ТАХМИСЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
АГОП,ГАРАБЕД,ГАРАБЕДЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АГОП,КИРКОР,УЗУНБОХОСЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АГОП,КИРКОР,УЗУНБОХОСЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АГОП,КИРКОР,УЗУНБОХОСЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АГОП,КРИКОР,КРИКОРЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
АГОП,КРИКОР,КРИКОРЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АГОП,ОВАГИМ,ОВАГИМЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АГОП,ОВАГИМ,ОВАГИМЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АГОП,ОВАГИМ,ОВАГИМЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АГОП,САРКИС,САРКИСЯН,1944-02-20,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Решение № 2-17 от 14.06.2012 г. - Стопанска академия ""Димитър А. Ценов""- Свищов","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Емилов""."
АГОП,ХАЧИК,ХАЧИКЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АГОРА,ТАКОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АГРИПИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДА,АНТОНОВА,ЧАЛЪКОВА-КАЛДЕРОН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АДАЛБЕРТ,ЖИВКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АДАЛБЕРТ,ЖИВКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АДАЛБЕРТ,МЛАДЕНОВ,АНТОНОВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АДАМ,АДАМОВ,ФЕНЕВ,,"С.ГОРНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АДАМ,ГЕОРГИЕВ,АДАМОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АДАМ,ДРАГАНОВ,ПЕРСЕНСКИ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДАМ,ДРАГАНОВ,ПЕРСЕНСКИ,1969-04-29,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДАМ,ДРАГАНОВ,ПЕРСЕНСКИ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
АДАМ,ДРАГАНОВ,ПЕРСЕНСКИ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АДЕВИЕ,АХМЕД,АДЕМ,,"С.ГУСЛАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АДЕЛА,ЛЕВЕНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛА,ЛЕВЕНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
АДЕЛАИДА,ЛАЗАРОВА,РУСЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИН,ЕВЕЛИНОВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИН,МИРОНОВ,МИРОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,БОЖИЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,БОРИСОВА,БАТАЛСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,БОРИСОВА,КЬОСОВСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ВЕЛГИЛОВА,БОРИСОВА-АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ВЕЛИКОВА,ДОЧЕВА-КЬОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ВЕРГИЛОВА,БОРИСОВА-АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ВЪРБАНОВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ВЪТКОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,НЕДКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,СПАСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ТРИФОНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ДРАГАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЗАПРЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ИВАНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,КОСТАДИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЛАЗАРОВА,ЙОВЕВА,,"С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЛУКАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЛЮБЕНОВА,ТУШЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,БАНКОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,БАНКОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,МЕТОДИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,МИХАЙЛОВА,БРАНКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,МОМЧИЛОВА,БАЛАБАНОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,НИКОЛАЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,НИКОЛАЕВА,МАРИНИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ПЕТРОВА,ГЕРАСИМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ПЕТРОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ПРОДАНОВА,МИЛАНОВА,1962-06-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,РАЙКОВА,ГОЛЕМАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,РУСЕВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,СТЕФАНОВА,ЧОПАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ТРОЕВА,ТРОЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,БАЛКАНДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,БАЛКАНДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АДЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,БАЛКАНДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АЗИС,ИБРЯМ,,"С.ДРАГАНОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АЛИ,АДЕМ,,"С.МИЛАДИНОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АЛИ,ЮМЕР,,"С.МАЛКА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АЛИОСМАН,АЛИЕВ,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АХМЕД,ЮСЕИН,,"С.ВЕЛЕШАНИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АХМЕДОВ,АДЕМОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,АШИМОВ,МЮМЮНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЗАИТ,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ИБРАХИМОВ,ЗЪРБАШЕВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ИДРИЗ,ИСМАИЛ,,"С.СТРУЯ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ИЛЯЗ,ХАСАН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ИСУФ,АПТАРАМАН,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МЕХМЕДОВ,СУЙЧУКЛИЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МУРАДОВ,МОЛАЙСЕНОВ,,"С.МИТОВСКА, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МУСТАФА,ГАЗИ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МУСТАФА,ГАЗИ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МУСТАФА,ГАЗИ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,МУСТАФА,ТУНА,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,РАШИД,АХМЕД,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,РИФАД,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,РИФАД,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,САБРИ,АГУШ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,САЛИЕВ,АЛИЕВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,САЛИЕВ,АЛИЕВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ФЕРАД,ОСМАН,,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ХАЛИЛ,АДЕМ,1955-01-19,"С.ПОТОЧНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Стоев""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Стоев""; протокол рег. № 61/ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-854 (Ст.З.)."

АДЕМ,ХАЛИЛ,МЕХМЕД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ХЮСЕИН,АРИФ,,"С.КОЖУХАРЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ХЮСЕИН,КЕНАН,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ХЮСЕИН,ХАЛИЛ,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЮМЕРОВ,АРНАУДОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЮМЕРОВ,АРНАУДОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЮСЕИН,МЕХМЕД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЮСЕИН,МЕХМЕД,,"С.МОМИНА СЪЛЗА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АДЕМ,ЮСУФ,ХАЛИБРЯМ,1942-07-14,"С.БОЙНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Валери""."

АДЖАР,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АДЖАР,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АДЖАР,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АДЖЕР,ФЕДАИЛ,ГУЛЕК,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,АДЕМ,ФЕЙЗУЛА,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,АХМЕД,РЕШИДОВ,,"С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,ЕЛВЕР,ИБРОШЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,НАИМ,АЛИ,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,РАСИМ,ТОПАЛ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,РАСИМОВ,ТЕРЗИЕВ,,"М.ИГЛИКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
АДИЛ,ФАИК,НЕБИЧАУШ,,"С.ЕНИНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДЛЕН,ШУКРИ,ШЕВКЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АДЛЕН,ШУКРИ,ШЕВКЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АДНЯН,АХМЕД,ХЮСЕИН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДНЯН,АХМЕДОВ,ИБРАИМОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДНЯН,ЕФРАИМОВ,ИБРЯМОВ,,"С.РАДИНГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,АНГЕЛОВ,КОСТУРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ЕВСТАТИЕВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ЕЛЕФТЕРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ИВАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ИВАНОВ,ТРЪНКАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,МИРОСЛАВОВ,КУШЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,НЕНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,НИКОЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,РАНГЕЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ТОДОРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ТОНЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ХРИСТОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ХРИСТОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ХРИСТОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АДРИАН,ЯНКОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АНГЕЛОВА,ОЛЬОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АНГЕЛОВА,СТАЙКОВА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АНРИ,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АСЕНОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АСЕНОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АТАНАСОВА,МИЛЕНОВА,1958-07-27,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,АТАНАСОВА,МИЛЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,БОГОМИЛОВА,ДИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ВАСИЛЕВА,КАВЪРКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,АСЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,БРЪНЧЕВА-ДРАГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,БРЪНЧЕВА-ДРАГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,БРЪНЧЕВА-ДРАГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,БРЪНЧЕВА-ДРАГАНОВА,1972-09-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,ТЕТЕВЕНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГЕОРГИЕВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ГРИГОРОВА,СКАРЛАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ДАНТЕВА,НЕДКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ДИМИТРОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ДИМИТРОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ДИМИТРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЕМИЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЕМИЛОВА,СИМЕОНОВА-ДАМЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЗАХАРИЕВА,АНДРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ИВАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЙОРДАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЙОРДАНОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЙОРДАНОВА,МИТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,КИРИЛОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,КИРИЛОВА,ГУГАЛОВА-ЩЕРЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,НАЙДЕНОВА,СЪЛЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,НИКОЛАЕВА,ДЖОКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,НИКОЛОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ПАНАЙОТОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ПЕТРОВА,ДРАГАНОВА-БАЛЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,СТЕФАНОВА,СОТИРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ТАНЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ХРИСТОВА,АЛЕКСИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АДРИАНА,ЧАВДАРОВА,КИСЕЛИНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АДРИАНКА,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,ВЪРБАНОВ,БОРИСОВ,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,МЕТОДИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,МЕТОДИЕВ,МИХАЙЛОВ,1958-04-08,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,НИКОЛАЕВ,ДАНКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,ПЕТРОВ,ДОЙЧИНОВ,1935-07-22,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2198/ 16.05.1983 г. е назначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Перник; със заповед № К-2026/ 30.05.1986 г. е преназначен за зам. н-к на направление ""Т"" при управление VI."
АДРИЯН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,РАЙКОВ,АТАНАСОВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,ЦВЕТАНОВ,АЛЕНКОВСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АДРИЯН,ЩЕРЕВ,ДУРЧЕВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
АДРИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ТОНКОВА,1957-07-02,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АДРИЯНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АДРИЯНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЗАДУХИ,ОВАНЕС,КАРАГЬОЗЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЗАРИЯ,ПРЕЗЕНТИ,ПОЛИКАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЗАРИЯ,ПРЕЗЕНТИ,ПОЛИКАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЗЕМ,ХЪЛМИ,ШАКИР,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЗИЗ,АЛИРИЗА,ФЕТТА,,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЗИЗ,МЮМЮН,ЧИЛИНГИР,,"С.ЛАТИНКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЗИЗ,ХАСАНОВ,АЗИЗОВ,,"С.ЗВЪНЕЦ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
АЗИЗЕ,МУСТАФА,АТИП,,"С.БУКОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЗИЗЕ,СЕЗАЙ,ТОПАЛ,,"С.КАМЕНСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АЗИМ,ИБРАХИМОВ,БИНДЖЕВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЗИМ,ИБРАХИМОВ,БИНДЖЕВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЗИМ,КЕЗИМОВ,МУТИШЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЗИС,АРИФОВ,АЛИЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ДАУДОВ,ИНДЖЕВ,1967-05-11,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3129 (Рс) МФ; протокол рег. № 118/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване"
АЗИС,ИДИРИЗ,МУСА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ИДИРИЗ,МУСА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЗИС,МЕХМЕД,САР,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ТАХИРОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ТАХИРОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ХАЛИБРЯМ,МУРАД,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ХАЛИБРЯМ,МУРАД,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЗИС,ХАЛИЛИБРЯМОВ,МУСТАФОВ,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АИДА,ИВАНОВА,РОГАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
АИДА,ОВАНЕЗ,ПАНИКЯН,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЙВЪН,АСЕНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛ,АЛИЕВА,ХАСАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛ,АЛИЕВА,ХАСАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛ,АПТУЛА,ШЕФКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛ,МЮМЮН,ШЮКРИ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛЕ,АЛИЕВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛЕ,АЛИЕВА,МЕХМЕДОВА,1968-12-25,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЙГЮЛЕ,АЛИЕВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙГЮН,КАСИМОВ,ТАСИМОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЙГЮН,САБРИЕВ,ЮМЕРОВ,1954-12-07,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3339 (В.Т.); рег. дневник; картон обр. 4."

АЙДИН,ШУКРИЕВ,РЕДЖЕБОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЙДИН,ШУКРИЕВ,РЕДЖЕБОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДИН,ШУКРИЕВ,РЕДЖЕБОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,АКИФОВ,МЮСТЕДЖЕБОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,АЛИ,ГЬОЧГЕЛДИ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,АЛИЕВ,ИСМАИЛОВ,1952-12-20,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2106 (Пл); работно дело IР-802 (Пл);"
АЙДЪН,АЛИЕВ,ИСМАИЛОВ,1952-12-20,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2106 (Пл); работно дело IР-802 (Пл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007"

АЙДЪН,АПТИ,АПТУРАХМАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,АРИФ,ОСМАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,АРИФ,ОСМАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ДЖАВИДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ДУРГУДОВ,АХМЕДОВ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ЕМУРЛОВ,МУРАДОВ,1963-12-15,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Решение № 206 от 05.04.2011 г. - община Гърмен","Документи от ръководил го нещатен  оперативен работник; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11224 – 2 тома; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2227 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1848 (Бл)"
АЙДЪН,ИБРАХИМ,НАИМ,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ИСМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ИСМЕТ,КЯМИЛ,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ЛЮТФИ,МЕХМЕД,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,МЕХМЕД,СЕРКАН,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,МЕХМЕДАЛИ,АПТУЛА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,МУСТАФОВ,МЮМЮНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ОСМАН,АХМЕДОВ,1957-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЙДЪН,ОСМАН,ХАСАН,,"С.КОСТИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,РЕМЗИ,ДАХИЛ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,РИДВАН,АХМЕД,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,САБРИЕВ,КАРАМЕХМЕДОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,САБРИЕВ,ЮСЕИНОВ,,"С.РОСИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,СЮЛЕЙМАН,САДУЛА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ФАИК,АДЕМ,1961-02-27,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Решение № 2-321 от 12.03.2014 г. - община Тервел","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925"

АЙДЪН,ШЕНАСИ,КЕРЕМИД,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЙДЪН,ЮСУФ,ИСМАИЛ,1965-06-25,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Андрей"""

АЙДЪН,ЮСУФ,МАКСУД,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АЙДЪНЕР,КЯМИЛ,ЮСЕИН,,"С.ЗЛАТАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЙКЪЗ,АРСЛАНОВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЙЛАДИН,ОСМАНОВ,ИБРЯМОВ,,"С.КАРАМАНИТЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АДЕМ,ХАСАН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АДЕМ,ХАСАН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АЛИЕВА,КАРТАЛОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АЛИЕВА,КАРТАЛОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АХМЕД,АЛИ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АХМЕД,АЛИ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,АХМЕД,МЕСТАН,,"С.СВЕТУЛКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,ЗЮЛКЕР,ЕНГЕР,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,ИСМЕТ,ИСА-БЕКИР,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,МЕХМЕДАЛИЕВА,АПТУЛОВА-ИБРЯМОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,МУСА,ОСМАН,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,МУСА,ОСМАН,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,САЛИМ,РЕДЖЕБ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,СЕЙДУЛОВ,НЕШАДОВ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЙНУР,СЕЙДУЛОВ,НЕШАДОВ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙРЕДИН,АХМЕДОВ,АСАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
АЙРЕДИН,РЕДЖЕБ,РЕДЖЕБ,,"С.ЧЕСТИМЕНСКО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЙРЕТ,МУСТАФОВА,ГЮРОВА,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙРИЕ,АПТУЛОВА,ЧАУШЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙРОЛА,ИБРАХИМ,ХОДЖА,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЙРОЛА,МУСТАФОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЙРОЛА,МУСТАФОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЙРУШ,ИБРАХИМ,ХАДЖИ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙСЕЛ,АХМЕД,МЕХМЕД-АЗИС,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙСЕЛ,ЕЮБ,РЮСТЕМОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙСЕЛ,РЕДЖЕБ,НАЗИФ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙСЕН,ИБРАХИМ,АЛИШ,1965-08-15,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЙСЕН,КАСИМОВА,САИДОВА,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙСЕР,РАМАДАН,ХАСАН,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,АЛИЕВА,КУРТЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,АСАН,ХАДЖИЙСКА,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,БЕХЧЕТ,ИБРЯМ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,БЕХЧЕТ,ИБРЯМ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ВЕЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ИСМАИЛ,АБЕДИН,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ИСМАИЛОВА,ТАЛИПОВА,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,МЕХМЕД,ГЮЛЕЙМАН,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ОСМАН,ЧИРПАНЛЪ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ОСМАН,ЧИРПАНЛЪ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,РЕДЖЕБ,АХМЕД,,"С.ПРАВДА, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,РЕФИКОВА,ВЕЛИ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,САДЪКОВА,МЕХМЕДОВА,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
АЙТЕН,ЯКУБОВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙФЕР,МЕХМЕД,АТУФ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙФЕР,МЕЧМЕДИН,ЯКУП,,"С.БЛАТСКА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,АПТИЛЯЗИМ,АПТИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,АПТИЛЯЗИМ,АПТИ,1966-10-01,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-01-07,"Община Черноочене","Решение № 2-443 от 07.01.2015 г. - чл. 28-Айхан Аптилязим Апти","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 79/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на агент ""Танев""."

АЙХАН,ИЛМИ,МЮМЮН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,ИЛМИ,МЮМЮН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,МЕХМЕДОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,ФАРИС,ШАБАН,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙХАН,ХЮСЕИН,ФЕРХАТ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЙША,ДЖАВАТОВА,УШЕВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
АЙША,ДЖАВАТОВА,УШЕВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙША,СЕЛИМОВА,ОСМАНОВА,1951-05-25,"С.ЯГНИЛО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Решение № 2-174 от 15.05.2013 г. - община Вълчи дол","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2597/ 19.06.1990 г. за унищожаване спротокол рег. № 152/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Соня""."

АЙША,ЮСЕИНОВА,ГЮНДЖИЕВА,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,АЛИ,ДЕРВИШ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,АЛИОВА,ДЖЕМБАЗКА,,"С.БУНЦЕВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ЕМЕТУЛОВА,АХМЕДОВА,1951-12-10,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Решение № 2-535 от 22.07.2015 г. - община Никопол","Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1961 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане ""Да се изключи от статистическия отчет на ДС"" агент ""Стела""."

АЙШЕ,ИБРИЯМОВА,СИВРИЕВА,,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ИБРИЯМОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ИСМАИЛ,ИМАМ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ИСМАИЛОВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,КАДИР,АХМЕД,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,КАДИРОВА,СЕЙФУЛЛОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,КЯЗИМ,ТАСИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,КЯЗИМ,ТАСИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,КАДИР,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,МУРАД,,"С.СОКОЛЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,СААР,,"С.СТАРО СЕЛИЩЕ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,ХЮСЕИНАЛИ,,"С.ЗАЙЧАР, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,ЮСУФ,,"С.ГОЛЯМА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕД,ЮСУФ,,"С.ГОЛЯМА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МЕХМЕДОВА,АХМЕДОВА,,"С.ИЗВОРОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МУСА,МОХАМЕД,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МУСТАФА,КЮЧУКАЛИ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,МУСТАФА,КЮЧУКАЛИ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,НУРИЕВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,РАМАДАН,ДЖЕМАЛ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,РАСИМ,ДЖУРУЛ,,"С.БУЛАИР, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,РЕДЖЕБ,ГЮДЖЕН,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,РУШУД,САЛИ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,СЮЛЕЙМАН,ХАСАН,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ТАЛИБ,ЗЕКЕРИЯ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ХАБИЛОВА,ОСМАНОВА,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ХАСАН,ИСМАИЛ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ХАСАН,ХАЛИЛ,,"С.ЧАЙКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ШЕРИФ,ШЕРИФ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ШУКРИЕВА,ДЖАМФЕРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙШЕ,ЮСЕИН,АЛИ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЙЯ,ГЕОРГИЕВА,КЮРКЧИЕВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
АКАБИ,БЕДРОС,ЗОБУЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
АКИ,АЛИОВ,РЕВАНСКИ,,"С.ПАЛАТИК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АКИ,КАДРИ,ПЕХЛЕВАН,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АКИ,ФЕТИ,ЯКУБОВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКИМ,МИНКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
АКИФ,АКИФОВ,МЕТУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АКИФ,АКИФОВ,МЕТУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АКИФ,АХМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,1934-12-15,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Решение № 2-526 от 23.06.2015 г. - Приватизирани предприятия - Разград","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3072 и в дело Ф1, а.е. 2003; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 3 бр."

АКИФ,АХМЕДОВ,ХЮСЕИНОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АКИФ,ДЖЕВДЕТ,РАШИД,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АКИФ,ЗЕКЕРИЕ,ТАХИР,,"С.СТУДЕНИЦА, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МЕЙСУДОВ,САИДОВ,,"С.ОБРЕТЕНИК, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МЕХМЕД,АКИФ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МЕХМЕД,АКИФ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МЕХМЕД,АКИФ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МЕХМЕД,БЕКИР,,"С.ОРЕШАРИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АКИФ,МУСТАНОВ,АДЕМОВ,,"С.ПОСЕВ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АКИФ,РАМАДАН,МУСТАФА,,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АКИФ,САИД,ЧАКЪР,1934-04-02,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 9; рег. дневник; дело № 304; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г."
АКИФ,СМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.РАЗБОЙНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АКИФ,ХАЛИЛ,БЕКИР,1949-09-18,"С.ЦЪРКВИЦА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Марин""."

АКИЯ,ИСУФОВ,ВАКЛЬОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АКИЯ,МУСОВ,МУСОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АКИЯ,МУСОВ,МУСОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКИЯ,МУСОВ,МУСОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АКИЯ,МУСОВ,МУСОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АКИЯ,СЕЛИМОВ,КЬОСОВ,,"С.ГЪЛЪБОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АКСЕНИЯ,АНТОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКСЕНИЯ,БОРИСЛАВОВА,ТИЛЕВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АКСЕНИЯ,БОРИСЛАВОВА,ТИЛЕВА,1967-07-03,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АКСЕНИЯ,ДИМИТРОВА,КАРАКАЛЕВА-ТОДОРОВА,1957-09-22,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 882/ 20.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 00143/ 14.02.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Александър""."
АКСЕНИЯ,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
АКСЕНТИ,ВЛАДИМИРОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АКСЕНТИЯ,ИВАНОВА,ЗАМФИРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
АКСИН,ИЛИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,БОРИСОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ВАСИЛЕВА,КАМЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЗАМФИРОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЗАМФИРОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ГОШОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ДАМЯНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ДОБРЕВА,ДЖУРОВА,1942-09-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 2; дело № 8532"
АКСИНИЯ,ИВАНОВА,ГЮРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ЙОРДАНОВА,ДИКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ЛЕОН,МАТОСЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ЛЕОН,МАТОСЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,РАДОСЛАВОВА,БУТЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,СТОИЛКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,СТОЯНОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АКСИНИЯ,ТЕМЕЛКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АКЪ,АСАН,ЗАКИР,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,АЛБЕНОВ,ПАСТРАМАДЖИЙСКИ,1954-02-23,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-2924 (Бл)."
АЛБЕН,АЛБЕНОВ,УЗУНОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,ВЕНЦИСЛАВОВ,КАТРЕВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,ВЕНЦИСЛАВОВ,КАТРЕВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,РАШКОВ,РОДОПМАНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,СЕВЕРИНОВ,АРНАУДОВ,,"С.БЛАГОЕВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,СИМЕОНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕН,ТИХОМИРОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ЯБЪЛКОВЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АЛБЕНОВА,ДИНЕВА,,"С.ГОРНО ИЗВОРОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АЛБЕНОВА,ХОРОЧЕВА,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,КАМЕНОВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АЛЕКСИЕВА,АЛЕКСИЕВА-БЕРЕНСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АЛЕКСИЕВА,АЛЕКСИЕВА-БЕРЕНСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АНГЕЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АНГЕЛОВА,ТЕОФИЛОВА-КАКАЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АНГЕЛОВА,ТОДОРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АСЕНОВА,КАЛКАНОВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АСЕНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,АТАНАСОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БЛАГОЕВА,ТРАСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОГОМИЛОВА,КОЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОЖИДАРОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОЖИЧКОВА,СЛАВЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦАНЕВА,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОРИСОВА,КОКАЛОВА,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,БОРИСОВА,ТОНЕВА-СТОЯНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕНЕВА,ТОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕНЦИСЛАВОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕСЕЛИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕСЕЛИНОВА,БАКАЛЕЕВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕСЕЛИНОВА,ДУНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕСЕЛИНОВА,СИРАКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЕСКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВИКТОРОВА,МИНЕВА,1971-02-08,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност",
АЛБЕНА,ВИКТОРОВА,СКЕНДЕРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВИКТОРОВА,СКЕНДЕРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЛАДИМИРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ШКОДРОВА-ДЕСМЕТ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКСАНДРОВА-МИРОНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,БАНЧЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,БАСАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕЧЕВА,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЗАРКОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,КЕРЕКОВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПАЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПИНАЛСКА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПИСКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАДОСЛАВОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАШЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАШЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАШЕВА,1971-02-12,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,СПАСОВА-АЙВАЛЪ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТЕРЗИЙСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТЕРЗИЙСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТОПАШКА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ГРИГОРОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДАНАИЛОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДЕМИРОВА,МАКАКОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДЖУРОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА-БИКОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,БЛИЗНАКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ЗЛАТАРЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,1973-02-16,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДИМИТРОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДЯКОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ДЯНКОВА,ЧАВДАРОВА-ТАНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЕНЕВА,ПОПОВА,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖЕКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖЕКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖЕКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖЕКОВА,ЙОРДАНОВА,1969-11-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖЕКОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЖИВКОВА,ДИМОВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЗАХАРИЕВА,ПАНТАЛЕЕВА-КОНДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЗДРАВКОВА,ЛЕЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЗДРАВКОВА,НИКОЛОВА,1955-10-19,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАЙЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,БАТАКЛИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,КОСТОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,МИЛЕТИЕВА-ФИЛИПОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,РАПАТИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,ТАПОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИВАНОВА,ТАПОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИГНАТОВА,ДЖЕРМАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИСТИЛИЯНОВА,РАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ИСТИЛИЯНОВА,РАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,РАЗСОЛКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,РАЗСОЛКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЙОСИФОВА,КРАПЧЕВА,1967-06-23,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КИРИЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КИРИЛОВА,КОСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КОНСТАНТИНОВА,КАРАПЕТКОВА-МИЛЕНКОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КОНСТАНТИНОВА,ЦВЕТКОВА-ЛУКИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КРУМОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КРЪСТЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КРЪСТЕВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,КРЪСТЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЛАЗАРОВА,ГЕОРГИЕВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЛОЗАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЛЮБЕНОВА,ВАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЛЮБОМИРОВА,РАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЛЮДМИЛОВА,ТОДОРИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАНТОВА,МАНОВА,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРИНОВА,ДАБИЖЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРИНОВА,МУТАФЧИЕВА-ГУЕН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРКОВА,КАСАБОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРКОВА,КАСАБОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРКОВА,КАСАБОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МАРТИНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МЕТОДИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИЛАНОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИЛАНОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИЛКОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИТКОВА,КРАСИМИРОВА,,"С.РЪЖЕНОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИХАИЛОВА,ШИДЕРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИХАЙЛОВА,ПАНЕВА-МИНДОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИХАЙЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИХАЙЛОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,МИХНЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НЕДЕЛЧЕВА,ТОНЕВА,1964-11-02,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛАЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛАЕВА,ВУТОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛАЕВА,ЛАМБЕВА-ХУБАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛАЕВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛАЕВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛОВА,НОНЧЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,НИКОЛОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ОЛЕГОВА,САЛКИНА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ОЛЕГОВА,СИРАКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ОЛЕГОВА,СИРАКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПАВЛОВА,ВЪРТОВСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПАВЛОВА,ВЪРТОВСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПАНЧЕВА,ВАСИЛЕВА-ВЕЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕНЕВА,ПЕНЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕНЧЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕНЧЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕНЧЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТКОВА,ГЕТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТКОВА,МОМЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,БЕШОВСКА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,ЛЕВОРДАШКА-ЗИХИРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,НАНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЕТРОВА,ШАРКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ПЪРВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,РАШКОВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,РАШКОВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,РУМЕНОВА,КОМИТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,РУМЕНОВА,МАЛИНОВА-КАРАЛИЙСКА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,САВОВА,НИНЧЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СИМЕОНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СИМЕОНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СИМЕОНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СИМЕОНОВА,ВЪРБАНОВА,1964-06-27,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СИМЕОНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СЛАВОВА,САПУНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СЛАВОВА,САПУНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СМИЛЕНОВА,ПАШОВА,1958-07-31,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2849 (Бл)"
АЛБЕНА,СПАСОВА,МИРЧЕВА-АБАДЖИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОИЛОВА,ТАСКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЙКОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЙЧЕВА,ДРУМЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЙЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЙЧЕВА,ИВАНОВА,1966-09-21,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЙЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЯНОВА,КИРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,СЪБЕВА,ПОЮКОВА,1950-02-08,"С.БРЪЩЕН, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1493 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1886 (Бл)."
АЛБЕНА,ТЕНЧЕВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,БОНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,ЗЛАТАРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,МАРАШЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОДОРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ТОТЕВА,СТОЯНОВА,1962-03-14,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1236 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр."
АЛБЕНА,ТРИФОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВУЦОВА,1950-04-10,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. „Юлия”."
АЛБЕНА,ХРИСТОВА,ВУЦОВА,1950-04-10,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Решение № 296 от 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. „Юлия”"
АЛБЕНА,ЦАНКОВА,МИЛЕВСКА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЦАЦОВА,ШАВЕЛЬ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЦВЕТАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЦВЕТАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЯКИМОВА,ШИШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЯКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЯКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЯНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНА,ЯНЧЕВА,ЗЪБОВА-КОЧОВСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛБЕНИЯ,БОРИСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНКО,СЕРГЕЕВ,БЕЛИЧАНОВ,,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБЕНКО,СЕРГЕЕВ,БЕЛИЧАНОВ,,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБЕРТ,АЛЕКСАНДРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛБЕРТ,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
АЛБЕРТ,ЕМИЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛБЕРТ,ЖАК,КАЛДЕРОН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛБЕРТ,РАХОВ,АВРАМОВ,1950-12-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31220"
АЛБЕРТ,СТОЙЧОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,АЛЕКСЕЕВА,АНЕВА-ТОМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,АЛЕКСЕЕВА,АНЕВА-ТОМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,АЛЕКСЕЕВА,АНЕВА-ТОМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,АЛЕКСЕЕВА,АНЕВА-ТОМОВА,1962-06-23,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,АЛЕКСЕЕВА,АНЕВА-ТОМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,НИКОЛОВА,ГАВРИЛОВА,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛБИНА,ОТМАР,КРЪСТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛДИН,АЛДИНОВ,ДАВИДОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЛДИН,РУСЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛДИН,РУСИНОВ,АЛДИНОВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
АЛДИН,РУСИНОВ,АЛДИНОВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛДИН,СЕВЕРИНОВ,ИНДЖОВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АЛЕВИН,САБРИ,АКИФ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛЕЙДИН,ЕМБИЕВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕЙДИН,МЕХМЕД,ТАХИР,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕЙДИН,ЮСУФ,КЮЧЮКАЛИ,1949-09-04,"С.ДОБРОМИРЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картон – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Начев""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Начев""

"
АЛЕК,ИВАНОВ,ПАШОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕК,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕК,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1970-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,АНТОНОВ,АЛЕКОВ,1961-03-17,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3099 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-773 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3099 (Рс) (налично)."
АЛЕКО,ВЕСЕЛИНОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ДИНКОВ,ИЛЧЕВ,,"С.ЧЕРЕПОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ЙОСИФОВ,КУНЬОВ,1964-05-08,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,КОНСТАНТИНОВ,КЮРКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,КОНСТАНТИНОВ,КЮРКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,КОНСТАНТИНОВ,КЮРКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,КОНСТАНТИНОВ,КЮРКЧИЕВ,1960-02-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,МИХАЙЛОВ,ХАСКОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,НИКОЛОВ,ДИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,НИКОЛОВ,ДИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,НИКОЛОВ,ДИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,1957-07-05,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ТОДОРОВ,АТАНАСОВ,1961-03-02,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ТОДОРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКО,ЧАВДАРОВ,МАНОВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКС,ХРИСТОВ,ОРЕШКОВ,1956-02-23,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № К-2736/ 21.08.1989 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-1004/ 07.03.1990 г. е уволнен."
АЛЕКСА,ЙОЗОВ,ЛАЧЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСА,ЛАЗАРОВ,МИТРЕВ,1942-04-11,"С.ГАБРЕНЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДРА,АЛЕКСАНДРОВА,КОЛЧАГОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АЛЕКСАНДРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АЛЕКСАНДРОВА,ТРОН,1951-06-19,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-2454/ 04.06.1976 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 190/ 01.04.1979 г. е преназначена за разузнавач; със заповед № К-2116/ 04.06.1986 г. е преназначена за зам. н-к отделение ""териториално""; със заповед № К-498/ 01.03.1987 г. е преназначена за инспектор."
АЛЕКСАНДРА,АНГЕЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АНДРЕЕВА,СОСКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АНДРИЯНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АСЕНОВА,АТАНАСОВА,,"С.САМУИЛОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА-АБАДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,АТАНАСОВА,МИХОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,БОЖИЛОВА,НАУМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,БОРИСОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ВАСИЛЕВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ВЕЛЬОВА,ВЕЛЕВА-СТОИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ВЕНЦИСЛАВОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ВЛАДИМИРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"С.БРАКЬОВЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ГЕОРГИЕВА,ЦЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ДИМИТРОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ДИМИТРОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ДОНЧЕВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЖЕКОВА,ДАНОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ИЛИЕВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЙОРДАНОВА,БЕНКОВА-ЛЕЩЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,КИРИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,КОСТОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЛЕВ,ЛЕВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЛОЗАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЛЮБЕНОВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЛЮДМИЛОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,МИЛЧЕВА,ЗАРКОВА,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,МЛАДЕНОВА,ЗАМФИРОВА,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,НАНЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.ПОЛЯЦИТЕ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,НАНЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.ПОЛЯЦИТЕ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,НИКОЛАЕВА,ДИПЧИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,НИКОЛАЕВА,ПОЛИЩУК,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,НИКОЛОВА,УЗУНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,САЗДОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,СЛАВОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,СЛАВЧЕВА,МАРКОВА,,"С.ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,СТЕФАНОВА,ГЮЗЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Висше строително училище Любен Каравелов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,СТОЯНОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ТОДОРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ТОДОРОВА,ХОРОЗОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ФЬОДОРОВНА,КОЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЦАНЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОРСКО КОСОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЯКОВЛЕВНА,ЛИВЕН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЯНЧЕВА,БЕКИРСКА,,"С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРА,ЯНЧЕВА,БЕКИРСКА,,"С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРЕТА,НИКОЛАЕВА,ВЪРБАНЧОВСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,АЛЕКСАНДРОВА,РОКАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,БОРИСОВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,НЕОФИТОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА-ПЕРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИНА,СТЕФАНОВА,ВИДЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИЯ,МЛАДЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДРИЯ,НИКОЛОВА,РУСИНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДРАЙШУ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДРАЙШУ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МАРГАРИТОВ,,"С.ВЪРБИНА, МАДАН, СМОЛЯН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛЕНОВ,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛТИЯДОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛТИЯДОВ,1964-09-01,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПАНИЧАРОВ,,"С.ДЪБРАВИТЕ, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-17,"Българска Православна църква","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,САВОВ,1966-04-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35064; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,САМОХИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СТАЛИЙСКИ,1925-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СТАЛИЙСКИ,1925-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СТАЛИЙСКИ,1925-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ТЕКЕЛИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ТОМОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АЛЕКСАНДРОВИЧ,ЛУКЯНОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,1945-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,БОЖИКОВ,1960-07-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,КОШЕДЖИЙСКИ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,МАЛКОЧЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,МОСКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ПАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,РАНГАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНДОНОВ,БАРАКОВ,,"С.ИВАНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНДОНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНДОНОВ,ХЪРШЕВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Американски университет в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РОСИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНТОНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АНЧЕВ,ПЕТРОВ,1930-09-01,"С.РУСАЛЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1934-04-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 1 и 3; дело 8859/ 10-2968-I; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г."
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1934-04-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ДЖЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ДРАГОМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,КРАСЕВ,,"С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,КРАСЕВ,,"С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,МАНЧЕВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.КРУШУНА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,РАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,РАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,РАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ЧИРКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСЕНОВ,ЧИРКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АСПАРУХОВ,ПАЛЕШУТСКИ,1941-03-25,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 989/ 19.06.1991 г. с искане да бъде снето от отчет Я/К ""Липа"" – протокол № 80/ 26.03.1990 г."
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МАДЖАРОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ВАСИЛЬОВСКИ,,"С.НОВО КОНОМЛАДИ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,1954-09-24,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,1959-04-03,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,КОЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ЛАСКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,МИЛЧЕВ,1943-01-07,ГЪРЦИЯ,2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4642"
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,АТАНАСОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БАЕВ,БАЕВ,1951-06-23,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1090/ 07.04.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 17/ 02.03.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 24/ 05.03.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 670/ 23.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1662/ 27.05.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3510/ 31.07.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР."
АЛЕКСАНДЪР,БЕНЕВ,НАНКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,АМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БЛАГОЕВ,КАЛЪПСЪЗОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОГДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,КИТАЙ,2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОГДАНОВ,БЕКЯРСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЖИДАРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЖИДАРОВ,КОРДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЖИДАРОВ,МУМДЖИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЖИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЙЧЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЙЧЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЙЧЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЙЧЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЙЧЕВ,СТАНКОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОНЧЕВ,МАКЕЛОВ,1941-02-19,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 41а/ 09.04.1990 г. за унищожаване делото на ""Градина""."
АЛЕКСАНДЪР,БОНЧЕВ,МАКЕЛОВ,1941-02-19,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 41а/ 09.04.1990 г. за унищожаване делото на ""Градина""."
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСЛАВОВ,ЕВЛОГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСЛАВОВ,МИЛОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,АНЕВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,БАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,БЛАГОЕВ,1943-01-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС ""Тенев""."
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,БЛАГОЕВ,1943-01-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС ""Тенев"""
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,БЛАГОЕВ,1943-01-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС ""Тенев""."
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,БЛАГОЕВ,1943-01-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС ""Тенев"".

"
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ВЕЛЕВ,1923-09-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ВЕЛЕВ,1923-09-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ВЕЛЕВ,1923-09-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ГОВЕДАРСКИ,,"С.ТОПОЛНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДЖАМБАЗКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,МАНЧЕВ,1950-02-28,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-685 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-379 (Мх)."
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,МАНЧЕВ,1950-02-28,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Решение № 2-484 от 01.04.2015 г. - община Медковец","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-685 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-379 (Мх).

"
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,НИНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ОЛШЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ПИПЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,СТОИЛОВ,,"С.ДЛЪХЧЕВО-САБЛЯР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ТОШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОРИСОВ,ЦАНКОВСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОТЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,БОЯНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1946-07-11,"С.БЕРЕНДЕ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,БОЯНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАКЛИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАЛЕНТИНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАЛЕНТИНОВ,КАЛЕНСКИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАНГЕЛОВ,ШАТЕВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,1933-12-11,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 52/ 1985 г. за унищожаване на дело IПВ-412.                                                                                                                                                               Със заповед № 4022/ 08.10.1984 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 2648/ 17.07.1985 г. е преназначен за н-к сектор; със заповед № 3302/ 24.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,КЕРЕМЕДЧИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,КУРТЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,КУРТЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ЛЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ЛЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Елитбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ПЕКОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВСКИ-ЛИЛОВ,,"С.ГРАНИЧАК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ПОДГОРИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ШУШУТЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАСИЛЕВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАХЕ,АХЕГУКЯН,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВАХРАМ,КИЗИРЯН,1944-08-05,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Решение № 2-408 от 08.10.2014 г. - Бургаски свободен университет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-723 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2278 (Бс).

"
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1936-10-10,"С.ПИРНЕ, АЙТОС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 72/ 1979 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-5361; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-538"
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,ДЖЕКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИКОВ,НИКОЛОВ,1971-10-07,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛИЧКОВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ПЕЩЕРА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛКОВ,ПЕТРОВ,1962-04-08,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-863 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-750 (Пк).

"
АЛЕКСАНДЪР,ВЕЛКОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕНЕЛИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕНЦИСЛАВОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕНЦИСЛАВОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕНЦИСЛАВОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕСЕЛИНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕСЕЛИНОВ,ДРАГИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕСЕЛИНОВ,ЗЕХТЕНДЖИЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЕСЕЛИНОВ,СПИРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВИКТОРОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВИКТОРОВИЧ,ФЕДОТОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВИКТОРОВИЧ,ФЕДОТОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,БАБИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ГЪЛЪБНИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,РАДОСЛАВОВ,1942-06-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,ШУРБАНОВ,1941-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35371; протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-220; писмо вх. № 2532/ 03.06.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните"" за аг. ""Тодор"""
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДИМИРОВ,ШУРБАНОВ,1941-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-35371; протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-220; писмо вх. № 2532/ 03.06.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните"" за аг. ""Тодор"".

"
АЛЕКСАНДЪР,ВЛАДОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЪЛКОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ВЪЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,1941-08-10,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ВЪЛЧОВ,ЛЕСИГЕРСКИ,1934-05-26,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ГАВРАИЛОВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГАНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГАНЧЕВ,ГЕЛЕМЕНОВ,1938-07-16,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19085."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,1950-06-12,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28361 и работно дело IР-13906."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ТЪРНЕНЕ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕНЧЕВ,КОНОВ,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АВРАМОВ,,"С.МАНДРИЦА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КРИВО ПОЛЕ, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БИСТРИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ОРЛЯНЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1940-07-08,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4366; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,1960-04-05,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-700/ 22.02.1985 г. е назначен за разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,1960-04-05,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № К-700/ 22.02.1985 г. е назначен за разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,БОЗАКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,БУЗДРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-08-21,"Европейски политехнически университет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГЕЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1935-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1935-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ДИМЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,1928-03-13,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ИТОВ,1943-11-01,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ИТОВ,1943-11-01,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507"
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КАРАКОЛЕВ,1949-12-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33753 и в дело Ф1, а.е. 6081; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КАРАМИТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КАЦАРСКИ,,"С.ДОЛИСТОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КИРКОВ,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КРАВАРСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КРАВАРСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КУНЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,КУНЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МИЛАНОВ,,"С.ВОЙНИЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МИТРОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,МУРДЖОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,НЕДКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,НЕДКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,НЕЙКОВ,,"С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,НЯГОЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПИЛЕВ,1938-01-20,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ПРОКОПИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,РУПЧИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,РУПЧИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,СТОЙНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ТКАЧОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,УРУМОВ,1969-07-26,ГР.БРАЦИГОВО,2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент ""Абел""."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,УРУМОВ,1969-07-26,ГР.БРАЦИГОВО,2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент ""Абел""."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,УРУМОВ,1969-07-26,ГР.БРАЦИГОВО,2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент ""Абел""."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖОВ,1963-02-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495."
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЦАКОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЧЕРКЕЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ШОПОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ШУТЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГОРЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГОСПОДИНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГОЦОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПЕТРОВ,,ГР.СОФИЯ,2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПЕТРОВ,,ГР.СОФИЯ,2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПЕТРОВ,,ГР.СОФИЯ,2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ГРИГОРОВ,ПЕТРОВ,,ГР.СОФИЯ,2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДАМЯНОВ,РАДОВСКИ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДАМЯНОВ,ХРИСТОВ,1934-10-30,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ДАНАИЛОВ,ШЕЙТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДЕЛЧЕВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДЕЯНОВ,КОМСИЙСКИ,,"С.МОКРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,1947-05-06,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,АСПАРУХОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,БАЛАБАНОВ,,"С.ЧЕРВЕН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,БЕГЪМОВ,1928-09-12,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,БОЯНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ВАНГЕЛОВ,,"С.ГОСПОДИНОВО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ВЕЛЯНОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ГРОЗЕВ,1945-04-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-08-04,"ИА Национален филмов център","Решение № 154 от 04.08.2010 г. - Изпълнителна агенция ""Национален филмов център"" ","

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Пеев""; писмо вх. № 2865/16.07.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за "" аг. ""Пеев"".

"
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ГРОЗЕВ,1945-04-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Решение № 2-15 от 05.06.2012 г. - Министерство на културата","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Пеев""; писмо вх. № 2865/16.07.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за "" аг. ""Пеев""."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ГРОЗЕВ,1945-04-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Пеев""."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1959-01-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24780 и работно дело IР-9706."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ДЪЛГОШИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КАВАКЛИЙСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КАРАГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КЕРЕЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КЕРЕЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КОМИТСКИ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КОМИТСКИ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КОСТОВ,1956-08-01,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4498/ 18.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 47/ 30.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,КУРТЕВ,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МАЛИНОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МАРИНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МЕЧКАРСКИ,1947-09-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,1949-09-12,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МИТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,НЕДЕЛКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КАРАДЖОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ПРОДАНОВ,,"С.АЛЦЕК, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,1961-02-20,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,РОГАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,САРАФОВ,1951-10-19,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23291 и работно дело IР-8137."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,1943-10-09,"С.КАЦЕЛОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4050/ 31.07.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 44/ 06.06.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 90/ 12.11.1975 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-602/ 22.02.1978 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-300/ 17.01.1984 г. е назначен за н-к отдел; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РДВР."
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,1933-06-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Решение № 2-448 от 14.01.2015 г. - Приватизирани предприятия - София","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3014; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ХЕКИМОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.СМОЛЧА, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЧАВКОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЧАВКОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМИТРОВ,ЧАКЪРОВ,,"С.ВОЙВОДИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИМОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,ФРАНЦИЯ,2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИНЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДИНОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОБРЕВ,МИТЕВ,,"С.КОМУНАРИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОБРЕВ,РУСЕНОВ,,"С.ПОСЕВ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОНЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-08-04,"ИА Национален филмов център","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОНЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОНКОВ,АНДОНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ВЪРБЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДОЧЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГАНОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГИЕВ,ДРАГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГНЕВ,САРАНДЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КОВАЧЕВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГОМИРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДРАГОС,КОЖУХАРОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ДЯКОВ,ДЯКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕВГЕНИЕВ,ЗЕМЛЯКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕВСТАТИЕВ,РОМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕВТИМОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛЕНКОВ,ЕЛЕНКОВ,1953-07-31,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Решение № 41 от 25.06.2008 г. - съдии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № III 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-782; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-498;"
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛЕНКОВ,ЕЛЕНКОВ,1953-07-31,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Решение № 2-471 от 11.03.2015 г. - община Берковица","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-782; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-498

"
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛЕНКОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛИЯС,ЕЛИЯС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛКОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕЛМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1943-04-01,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4082/ 30.12.1987 г. е назначен за н-к управление ДС-център."
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,БАЙДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,ШЕЙТАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕМИЛОВ,ЮЛИЯНОВ,1968-12-30,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-15791; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1835 (Кж)."
АЛЕКСАНДЪР,ЕНЕВ,ДИЧЕВ,,"С.СРЕДИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕСТОВ,ВЕЗЕНКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЕФТИМОВ,ТЕРФАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖЕЛЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.БИНКОС, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖЕЛЯЗКОВ,СИДЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖЕЛЯЗКОВ,ЧОКЕЛИЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖЕЛЯЗОВ,ДАНАИЛОВ,1946-09-21,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Решение № 2-583 от 01.12.2015 г. - ЗАД БУЛСТРАД","

Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 17598; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2.

"
АЛЕКСАНДЪР,ЖИВКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖИВКОВ,БОЗОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖИВКОВ,БОЗОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЖИВКОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗАИМОВ,ДИЧЕВ,,"С.ОГРАДНА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗАНКОВ,ИЛИЕВ,,"С.БАЛЕЙ, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗАПРЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗАХАРИЕВ,ЙОСИФОВ,,"С.РАДОВО, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗДРАВКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1955-10-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3718/ 23.08.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 150/ 31.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 441/ 23.12.1988 г. е преназначен за н-к група."
АЛЕКСАНДЪР,ЗДРАВКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗИНОВИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЗЛАТАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1969-03-13,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,1934-10-04,"С.ПРАВОСЛАВЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,1942-10-18,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"С.ГОВЕДАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,БИЧУРОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГЕБОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГЕБОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГЕБОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ОББ Застраховане","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГЕРЧЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДАРДОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДАРДОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1962-05-29,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ДОЛЕВ,1962-07-05,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26679 и в работно дело IР-11682; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЕКИМОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЕКИМОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАМИНКОВ,1924-01-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАМИНКОВ,1924-01-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАМИНКОВ,1924-01-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАЧОБАНОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАРАЧОБАНОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КАШУКЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КИРИЙ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КИРИЙ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КОБУРОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КОБУРОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КРАВАРОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КРАВАРОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КРАВАРОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КУЗМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАРЕНСКИ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАРЕНСКИ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАРИНОВ,1957-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Решение № 64 от 21.05.2009 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК „Майстора”"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАРИНОВ,1957-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК „Майстора”"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАРИНОВ,1957-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК ""Майстора"""
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,МАТЕЕВ,1931-07-20,"С.КЛАДОРУБ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НЕКЕЗОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,1953-03-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Решение № 43 от 09.07.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093;"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,1953-03-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г."
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,1953-03-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Решение № 2-19 от 14.06.2012 г. - Министерството на труда и социалната политика","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НИКУЛКИН,1945-01-28,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4332/ 04.12.1985 г. е назначен за н-к отделение ДС."
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,НОВОДРЯНОВ,1932-06-26,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1483 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1483 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1092 (Кж).

"
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ОСИЧЕНКО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-02-29,"Бахайска общност в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,1955-02-26,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Решение № 2-22 от 20.06.2012 г. - Тракийски университет-Стара Загора","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване делото на ""Парк""."
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПАЛИЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.СЕМЧИНОВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СЕМКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СЕМКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СЕМКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СТАМЕНОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦАНКОВ,1965-12-27,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦВЕТАНСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,1952-08-14,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2013-03-13,"Министерство на външните работи","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Рег. дневник; картон обр. 4.                                                                       Със заповед № 27/ 22.01.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1062/ 01.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1040/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦОКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦЪРВИЖДАНСКИ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИВАНОВ,ЦЪРВИЖДАНСКИ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛАРИОНОВ,КОНОНОВ,1954-05-28,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. ""за изключване"" на аг. ""Иван""."
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АЛЕКОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1925-01-18,"С.ВОЙВОДИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АЛИПИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДРАНГОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДРАНГОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,БЕШКОВ,1937-07-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,ГУШЕВИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,ДИШЛЯНОВ,,"С.КОВАЧЕВИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,КРУШАРСКИ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,КЯШЕВ,,"С.ДОЛНО АБЛАНОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,МАНЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,МИТРЕВ,,"С.ВИШЛЕНЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,МОСКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,САНДЕВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,СЕКУЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ИЛИЕВ,ЦАЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОНЧЕВ,КОЦЕВ,,"С.КОСТА ПЕРЧЕВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1929-09-14,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1962-12-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-35847 и в работно дело IР-11522; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2130/ 05.04.1990 г. и протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-229 (Бл); протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26302 и работно дело IР-11522 (налично).

"
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Европейски политехнически университет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,БАЙРЕВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГИНЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"С.МЕЛЯНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,КОМСИЙСКИ,,"С.МЕДОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ЛЮЛЕВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.МЕЛЯНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,СМИЛКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,СМИЛКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,СПАСОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,СТОИМЕНОВ,1942-03-17,"С.ДРАГОЙЧИНЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол за унищожаване на лично дело IА-658 (Кн).                                                                                                                                            Със заповед № 4684/ 14.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 107/ 25.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 161/ 21.08.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 4312/ 29.10.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-Москва."
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ТУМПАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ТУМПАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ТУМПАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ЦИНИГАРОВ,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВИЧ,ЩЕРЕВ,,УКРАЙНА,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОРДАНОВИЧ,ЩЕРЕВ,,УКРАЙНА,2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОСИФОВ,ЙОСИФОВ,1940-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,ЙОСИФОВ,ЙОСИФОВ,1940-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Решение № 2-62 от 13.09.2012 г. - Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,ЙОТОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЙОШКОВ,БЕЦИНСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КАМЕНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КАРЛОВ,АТАНАСОВ,,СССР,2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1941-10-23,"С.ЛУКОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28296; работно дело IР-13831"
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ДОМОЗЕТСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ЖЛЕБИНКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,КЪНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НАЛБАНТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НИКОЛОВ,1955-05-10,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3063 (Бл)."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НОВКОВ,1942-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Решение № 2-206 от 10.07.2013 г. - ""СИБАНК"" ЕАД","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НОВКОВ,1942-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НОВКОВ,1942-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,НОВКОВ,1942-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Решение № 2-496 от 21.04.2015 г. - синдици-БНБ","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,1935-08-16,"С.БОТЕВО, ВИДИН, ВИДИН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-743."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,СТАЙКОВ,,"С.ХРАБРИНО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,СТАМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,СТОЙНЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ТРЕНОВСКИ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,1950-06-14,"С.ЕЛЕНОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 234/ 31.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 226/ 02.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 79/ 05.02.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
АЛЕКСАНДЪР,КИРИЛОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КИРКОР,ХАЗАРОСЯН,1932-01-28,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6708; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3."
АЛЕКСАНДЪР,КИРОВ,ЗОГРАФОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-29,"Бахайска общност в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЙЧЕВ,КОЙНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЙЧЕВ,КЪКРИНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОНСТАНТИНОВ,ЦОЛОВ,1937-10-23,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Решение № 2-252 от 30.10.2013 г. - община Козлодуй","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5333; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ЗАЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,РИЗАКОВ,,"С.ДРЕНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ЦЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТАДИНОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТОВ,БРАТАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОСТОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЦЕВ,КОЛЕВ,1965-03-21,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КОЦЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ДОЛНО АБЛАНОВО, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ДОЛНО АБЛАНОВО, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,БЛАЖЕВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,ВОЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРУМОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,АБРАШЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,САВОВ,1946-11-10,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 786/ 04.03.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 33/ 07.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 57/ 03.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 101/ 28.05.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 131/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 124/ 02.09.1981 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,СОГИНДОЛСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,СТРЕЗОВ,1935-03-13,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,СТРЕЗОВ,1935-03-13,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,КРЪСТЕВ,СТРЕЗОВ,1935-03-13,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,КУЗОВ,ИЛЧЕВ,,"С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КЪНЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,КЪНЧЕВ,ЦЕГРИЛОВСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛАВРЕНТИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛАЗАРОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛАЗАРОВ,СПАСОВ,1951-01-26,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
АЛЕКСАНДЪР,ЛАЗАРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛАЗАРОВ,ЧОМАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЕОНИДОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1953-06-17,"С.ВОЙВОДОВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 168/ 29.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 136/ 03.07.1987 г. е преназначен за н-к група."
АЛЕКСАНДЪР,ЛОЗАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛУКОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЪЧЕЗАРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБЕНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ДИМЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ЛИРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ПАДЕЖКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮБОМИРОВ,ЯРЪКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЛЮДМИЛОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАНЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАНОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАНОЛОВ,МАНОВ,1951-06-14,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-1700/ 11.05.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 234/ 31.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,МАНОЛОВ,ПРАМАТАРСКИ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАНОЛОВ,ПРАМАТАРСКИ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ПРАУЖДА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,ДИБЕКОВ,,"С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,ДИБЕКОВ,,"С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,КАРКАЛЯНОВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,КЪНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРИНОВ,ШИКОВ,,"С.БОРИСОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРКОВ,СПАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАРЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МАТЕЕВ,ХАДЖИПЕТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЕТОДИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЕТОДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЕТОДИЕВ,КРАМАРСКИ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЕТОДИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЕТОДИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛАДИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛАДИНОВ,ЗАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛЕВ,КАБЗИМАЛСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛКОВ,ДЪРЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛКОВ,КОСТАДИНОВ,1954-01-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33742."
АЛЕКСАНДЪР,МИЛКОВ,САНДЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛОРЧЕВ,ЯНКОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛЧЕВ,МАСЛАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛЧЕВ,МАСЛАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИЛЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИНЧЕВ,НИКОЛОВ,,СССР,2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИРОСЛАВОВ,ПАНТАЛЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИРЧЕВ,КОСТОВ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИТКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИТКОВ,ЙОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИТКОВ,КРУМОВ,,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИТКОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИТКОВ,ЯНКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,МИЛАНОВ,,"С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,СТАМЕНОВ,,"С.САВОЙСКИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВ,ЦАПОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХАЙЛОВИЧ,ГРИЦКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МИХОВ,ЛЮБЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,АДАМОВ,1949-10-02,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Решение № 2-553 от 14.09.2015 г. - община Лъки","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-236 (См).

"
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,ЛЮБОМИРОВ,,"С.ДИМАНОВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,НОВКОВ,1949-05-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4294/ 26.10.1984 г. е изпратен на 45-дневен курс за следователи в Ленинград-СССР. Със заповед № 276/ 25.01.1988 г. е преназначен от НМ за главен следовател, отдел ИО към Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание майор от ДС."
АЛЕКСАНДЪР,МЛАДЕНОВ,НОВКОВ,1949-05-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Решение № 6 от 05.07.2007 г. - Висш съдебен съвет","Със заповед № 4294/ 26.10.1984 г. е изпратен на 45-дневен курс за следователи в Ленинград-СССР. Със заповед № 276/ 25.01.1988 г. е преназначен от НМ за главен следовател, отдел ИО към Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание майор от ДС; със заповед 497/ 12.06.1992 г. е преназначен за зам. директор на Национална следствена служба, той и н-к отдел следствен в София-град; със заповед № 153/ 08.03.1994 г. е уволнен по собствено желание."
АЛЕКСАНДЪР,МОМЧИЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МОНЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МОНЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,МОРФОВ,МОРФОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НАЙДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НАЙДЕНОВ,ДИМИТРОВ,1964-11-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НАЙДЕНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,ЧЕРПОКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-15,"Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,ЧЕРПОКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЕЛЧЕВ,ЧЕРПОКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДКОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДКОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕДЯЛКОВ,ТЕКЕЛИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕЙКОВ,БУРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕНКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЪЛГА ЛУКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕНКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЪЛГА ЛУКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НЕНЧЕВ,ХРАНОВ,1954-10-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К ""Журналист""."
АЛЕКСАНДЪР,НИКОДИМОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛАЕВ,ФОЛ,1933-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛАЕВ,ФОЛ,1933-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛАЕВ,ФОЛ,1933-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛАЕВ,ЧАКЪРОВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АВДЖИЕВ,1958-07-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АВДЖИЕВ,1958-07-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735."
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,АЛЕКСИЕВ,1937-06-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр и обр. 6; лично дело IА-34181"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,БАЧИЙСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,БЪРЦЕВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ВЪСЕКОВ,,"С.СЛАВЯНЦИ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ГЕТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",0201-03-20,"Съюз на Евенгелските Баптистки църкви в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕВ,1937-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-33515; работно дело IР-15495; лично и работно дело Ф1, а.е. 3453 – 3 тома"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕВ,1937-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-33515; работно дело IР-15495; лично и работно дело Ф1, а.е. 3453 – 3 тома.

"
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ИНДЖОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ИНДЖОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,КАРАГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЛАЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,МАНЬОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,НЕДЕКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,СЕМОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ТАРИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ТАШЕВ,,СССР,2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ФЕОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ХАЙТОВ,1954-07-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,1963-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,НИКОЛОВ,ЧОЛАКОВ,1939-11-28,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,НУНЕВ,НУНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ОГНЯНОВ,БОЙЧЕВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАВЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАВЛОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАВЛОВ,ХАРИТОВ,1952-06-10,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане ""Да се заличат от всички картотеки данните за"" аг. ""Средец"".

"
АЛЕКСАНДЪР,ПАВЛОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1942-05-13,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Ботуня"".

"
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1942-05-13,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Ботуня""."
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1942-05-13,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Ботуня""."
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1942-05-13,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Ботуня""."
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1942-05-13,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Решение № 2-592 от 14.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Враца","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Ботуня""."
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,АНДРЕЕВ,1955-01-15,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-244/ 10.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1000/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,ГАВРАИЛОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,ДЖУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КАРАКАЧАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КАРАКАЧАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КАРАКАЧАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КАРАКАЧАНОВ,1960-09-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПАНАЙОТОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕЙЧЕВ,ТУХЧИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕЙЧЕВ,ТУХЧИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНЕВ,ПРЪВЧЕВ,1956-04-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Решение № 2-193 от 11.06.2013 г. - ""Корпоративна търговска банка"" АД","Със заповед № 444/ 20.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за разузнавач в управление IV; със заповед № 21/ 23.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 64/ 21.08.1989 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНЕВ,ПРЪВЧЕВ,1956-04-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","Със заповед № 444/ 20.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за разузнавач в управление IV; със заповед № 21/ 23.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 64/ 21.08.1989 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНЕВ,ПРЪВЧЕВ,1956-04-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № 444/ 20.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за разузнавач в управление IV; със заповед № 21/ 23.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 64/ 21.08.1989 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНКОВ,ПЕЧЕНЯКОВ,1957-06-10,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНКОВ,ПЕЧЕНЯКОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНКОВ,ПЕЧЕНЯКОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНЧЕВ,МИРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕНЧОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ДАМЯНОВ,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ДУШКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,1931-08-07,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЕЛОВИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,КОЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,КОЛЕВ,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,МИЛАНОВ,1957-12-14,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Решение № 2-483 от 01.04.2015 г. - община Лом","Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач"
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,МИЛАНОВ,1957-12-14,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач"
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,МИЛАНОВ,1957-12-14,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач"
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ПЕНКОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,СТОЯНОВ,,"С.БУЛАИР, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОСЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКОВ,,"С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1964-07-27,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,БАЛКАНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ГАЙДАРОВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ГЕРАНЛИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ДЖИБРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ДЖИДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,КАРАГЬОЗОВ,1933-05-27,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Решение № 2-138 от 13.02.2013 г. - община Созопол","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г.  за определяне за унищожаване делата на аг. ""Иванов""."
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,КОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,КУПЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-03-20,"Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,САКЕЛАРИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,САКЕЛАРИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"С.ИРНИК, СИТОВО, СИЛИСТРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,СТАНИСЛАВОВ,1949-06-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 390/ 11.08.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 43/ 01.02.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 383/ 01.08.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 457/ 16.08.1982 г. е преназначен за зам. н-к на отделение."
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,СТАНКОВ,,"С.ГРАДЕВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЕТРОВ,ЧЕРВЕНЯКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЪРВАНОВ,АНТОВ,,"С.БОБОРАЦИ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЪРВАНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЪРВАНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ПЪРВАНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДЕВ,КИРИЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДКОВ,ПАЛЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДОЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДОСЛАВОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАДОСЛАВОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАЙКОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАЙКОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.КЛИСУРА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАЙЧЕВ,ГАРГОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАЙЧЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАЛЧЕВ,СТОЯНОВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАНГЕЛОВ,КЪЛВАЧЕВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАНГЕЛОВ,КЪЛВАЧЕВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РАНГЕЛОВ,КЪЛВАЧЕВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РОМАНОВ,ДОГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РУМЕНОВ,КОСЕРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,РУСАНОВ,СЪБОТИНОВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,САВЕВ,СТАНЧЕВ,1919-12-10,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,САВОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,САВОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,САШОВ,КАМБОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,ДИМОТИКАЛИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,МАНОВСКИ,,"С.СЕЛИЩЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,МАНОВСКИ,,"С.СЕЛИЩЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,МАНОВСКИ,,"С.СЕЛИЩЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,НИКОВ,1951-09-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26818 и в работно дело IР-12141; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

"
АЛЕКСАНДЪР,СВЕТОСЛАВОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-11-25,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЕДЕВЧОВ,СПАСОВ,,"С.БИЛИНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЕРАФИМОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЕРАФИМОВ,ФИРКОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СИМЕОНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СИМЕОНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СИМЕОНОВ,КИСЬОВ,,"С.УХЛОВИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СИМЕОНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЕВ,МАЛИНИН,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,1935-06-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.БОВ (ГАРА БОВ), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.БОВ (ГАРА БОВ), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.БОВ (ГАРА БОВ), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СЛАВЧЕВ,КОТЛИЙСКИ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СПАСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СПАСОВ,ГРОЗДАНОВ,1958-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СПАСОВ,МЕРАКЛИЙСКИ,,"С.МОМИНА КЛИСУРА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СПИРОВ,ЧЕКАРЛИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАВРЕВ,ДОЙЧИНОВ,1953-09-09,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНЕВ,ГАНЧЕВ,1972-11-09,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНИМИРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНИМИРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНКОВ,СТАНКОВ,,ГЪРЦИЯ,2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНКОВ,ТАНЕВ,,"С.МЕНЕНКЬОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНОЕВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНОЕВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТАНЧЕВ,БОЖКОВ,,"С.ПАДИНА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ЗАЙНЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,МОРЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ПАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРЕМЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,СЛАВЩЕНСКИ,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,СОФРОНИЕВ,,"С.НОВА ШИПКА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ЧОБАНОВ,1939-07-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,СТЕФАНОВ,ЯНЧУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЕВ,ПЕТРОВ,1948-12-18,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Решение № 2-472 от 11.03.2015 г. - община Бойчиновци","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 12/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1 (Вд) (налично); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1 (Вд).

"
АЛЕКСАНДЪР,СТОИЛОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,ГЪРЦИЯ,2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЙНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЙНОВ,ЧОКОЙСКИ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЙНОВ,ЧОКОЙСКИ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЙОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1947-07-25,"С.ЧЕПИНО, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
АЛЕКСАНДЪР,СТОЙЧЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЕЛЕНОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"БЛ БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,АРСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ВИТАНОВ,,"С.ЗИДАРЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ГЮРОВ,1946-11-24,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4678/ 17.12.1986 г. е назначен за ст. инспектор."
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ИЛИЕВ,1942-03-27,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 5432/ 22.11.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 9/ 18.01.1972 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 15/ 27.01.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен във ВГУ; със заповед № 24/ 16.01.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 424/ 07.09.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 143/ 27.03.1978 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3048/ 14.08.1980 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2770/ 01.07.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1966/ 28.04.1983 г. е назначен за зам. н-к отдел."
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ОМАРЧЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,САВОВ,1955-02-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 525/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 580/ 29.07.1985 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач."
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,САВОВ,1955-02-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № 525/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 580/ 29.07.1985 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач"
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,СВИЛАРОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,СЪБЕВ,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ТОНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,СТОЯНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТЕНЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТИХОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТИХОМИРОВ,СИМОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КЪРНАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ДЯКОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,КЪСМЕТСКИ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,МИЛУШЕВ,1956-05-10,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ПЕЛЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,СТОЯНОВ,1972-08-11,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТАНЕВ,1928-10-23,УНГАРИЯ,2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОДОРОВ,ТРИФОНОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,МАКЕНДЖИЕВ,1926-12-14,"С.СТАРЧЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо рег. № 386/ 23.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Аптека""."
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,СУРТАЛОВ,1957-09-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460;"
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,СУРТАЛОВ,1957-09-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460"
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,СУРТАЛОВ,1957-09-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-03-12,"Община Шабла","Решение № 2-322 от 12.03.2014 г. - община Шабла","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460

"
АЛЕКСАНДЪР,ТОМОВ,СУРТАЛОВ,1957-09-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460

"
АЛЕКСАНДЪР,ТОШКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОШКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТОШОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРАЙКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ДИМАШКИ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ТРИФОНОВ,ТОМОВ,1954-04-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ФЕЛИКСОВИЧ,КОРОЛЬОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ФЕОДОРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ФЕОДОРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ФЕОДОРОВ,КРЪСТЕВ,1971-11-30,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ФИЛИПОВ,ФИЛИПОВ,,"С.КОЗАР БЕЛЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАННА,ХАННА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАРАЛАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАРАЛАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАРАЛАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАРАЛАНОВ,ПОПЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХАРАЛАНОВ,ПОПЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ГОРНА КОВАЧИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1946-11-16,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЦАРЕВ БРОД, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,БАТИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,БРЪЗИЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,БУЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,БУЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ГАНЧЕВ,1955-10-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6211"
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ГАНЧЕВ,1955-10-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Американски университет в България","Решение № 2-58 от 21.08.2012 г. - Американски университет в България","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6211."
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГОРНА КОЗНИЦА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ДРАГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ЙОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,КАЛЕИН,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,КАЛИНОВ,1970-07-13,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,КИСЬОВ,1966-05-17,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,КЛАСАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,МЕТОДИЕВ,1958-11-28,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ПАНГОВСКИ,1944-07-13,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ПАНДУРСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ПИНДИКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-02-13,"Българска Божия църква","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,1939-08-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 1018/ 16.04.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 162/ 26.01.1967 г. е преназначен за мл. следовател в I отдел ДС; със заповед № 65/ 14.10.1968 г. е преназначен за следовател VI ст.; със заповед № 83/ 01.09.1969 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 5186/ 08.09.1970 г. е преназначен за ст. следовател IV ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за ст. следовател II ст.; със заповед № 141/ 28.12.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 1022/ 01.04.1980 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 3410/ 05.08.1982 г. е преназначен за н-к отдел следствен; със заповед № 992/ 09.03.1984 г. е изпратен на 87 дневен курс в Ленинград-СССР; със заповед № 4348/ 15.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ХРИСТОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦАНЕВ,ДОЧЕВ,,"С.ХЪРСОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦАНОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,БОРИСОВ,,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ДАНАИЛОВ,,"С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ЙОВКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,НАНЬОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТАНОВ,ТРИНГОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТКОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТКОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТКОВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТКОВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦВЕТКОВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЦОНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1948-05-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Симо""."
АЛЕКСАНДЪР,ЦОНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1948-05-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Симо"""
АЛЕКСАНДЪР,ЧАВДАРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЧАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЧАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЧЕРНЕВ,БОЙЧЕВ,1943-06-24,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ЧЕРНЕВ,БОЙЧЕВ,1943-06-24,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ЧУДОМИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЯКИМОВ,ДЕЙКОВ,1941-07-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛЕКСАНДЪР,ЯКОВ,ПОПОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,БАКАЛОВ,1954-08-24,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35011; работно дело IР-17218"
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,ДЖОГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,ДИМОВ,1924-06-22,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Писмо на НРС RB102101-001-04/12-1204/ 03.09.2007 г.; картон обр. 1

"
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,ДИМОВ,1924-06-22,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","Със заповед № 102/ 27.01.1969 г. е назначен за н-к отдел."
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,СПАСОВ,1934-05-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Със заповед № 2440/ 27.07.1967 г. е назначен за н-к на отделение."
АЛЕКСАНДЪР,ЯНКОВ,СПАСОВ,1934-05-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","Със заповед № 2440/ 27.07.1967 г. е назначен за н-к на отделение."
АЛЕКСЕЙ,АЛИПИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АНДОНОВ,ГЕРЧЕВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АНДОНОВ,ГЕРЧЕВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АРХАНГЕЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АСЕНОВ,ПОРЯЗОВ,,"С.СЕЛЧА, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АСЕНОВ,СПАХИЕВ,1938-09-15,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол № 1354/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-37565; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2593 (Бл)."
АЛЕКСЕЙ,АСЕНОВ,СПАХИЕВ,1938-09-15,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол № 1354/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-37565; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2593 (Бл).

"
АЛЕКСЕЙ,АСЕНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,АСЕНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
Алексей,Боянов,Трифонов,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
Алексей,Боянов,Трифонов,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВЕСЕЛИНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВЕСЕЛИНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВИКТОРОВ,ЕРШОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВЛАДИМИРОВИЧ,СОЛОВЬОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ВЛАДИМИРОВИЧ,СОЛОВЬОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ГЕОРГИЕВ,СЛАВЕЕВ,1956-01-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 40/ 05.03.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 13/ 30.01.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление IV; със заповед № 59/ 02.08.1989 г. е преназначен за инспектор."
АЛЕКСЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ЧИВИЙСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ЧИВИЙСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ГЕРАСИМОВ,КОДЖАМАНОВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ГОСПОДИНОВ,ЛЕКОВ,1949-07-07,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № 165/ 31.03.1982 г. е назначен за разузнавач."
АЛЕКСЕЙ,ДИМИТРОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ДИМИТРОВ,ШЕЛУЗКО,,ГЕРМАНИЯ,2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ДРАГАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЕГОРОВИЧ,ЕГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЖЕЛЮВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЗАМФИРОВ,МАЗЪЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,ПОДЛЕСНИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,ПОДЛЕСНИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,ПОДЛЕСНИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВАНОВ,СУГАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ИВКОВ,ЧАВДАРОВ,1963-08-30,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Решение № 224 от 27.05.2011 г. - община Хаджидимово","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1541; лично дело IА-1932 (Бл);"
АЛЕКСЕЙ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,1962-04-23,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Със заповед № 3/ 03.01.1987 г. е назначен за командир на отделение; със заповед № 4540/ 02.11.1990 г. е преназначен за зам. началник отряд (инспектор)."
АЛЕКСЕЙ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,1962-04-23,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Решение № 270 от 27.09.2011 г. - избори за президент-2011 г.","Със заповед № 3/ 03.01.1987 г. е назначен за командир на отделение; със заповед № 4540/ 02.11.1990 г. е преназначен за зам. началник отряд (инспектор)."
АЛЕКСЕЙ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСЕЕВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЙОРДАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЙОРДАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,КОСТАДИНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,КОСТАДИНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЛАЛЮВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ЛЮБЕНОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,МИЛЕНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,МИЛКОВ,КЮРПЕКОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,НИКОЛАЕВ,ДАМЯНОВ,1969-05-18,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,НИКОЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,РАШКОВ,ЧОМПОЛОВ,1948-11-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4092/ 28.11.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 166/ 12.10.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 128/ 01.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 197/ 13.09.1987 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 1574/ 06.06.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 247/ 27.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
АЛЕКСЕЙ,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,1950-11-09,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-4976 МФ"
АЛЕКСЕЙ,ТЕМЕЛКОВ,КРЕКМАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ТИМОФЕЕВИЧ,ЛАЩИЛИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ТИМОФЕЕВИЧ,ЛАЩИЛИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ТИМОФЕЕВИЧ,ЛАЩИЛИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ФИЛИПОВ,КИЧУКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕЙ,ХРИСТОЗОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСЕНИЯ,ДИМИТРОВА,КУРТЕВА,1963-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Владимир"""
АЛЕКСИ,АЛЕКСИЕВ,ДЕМИРЕВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,АНГЕЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,АНДРЕЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,АТАНАСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ЮНАЦИТЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,БОГДАНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,БОЙЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,БОРИСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,БОЯНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,1954-09-19,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВЕЛЧОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВЕЛЮВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВИЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВИЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ВЛАДИМИРОВ,МИЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ГЕНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,1950-01-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Решение № 38 от 17.06.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № I-1798/ 15.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен във ВГУ; със заповед № 81/ 12.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 319/ 26.06.1979 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 378/ 15.07.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 899/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в 11 отдел."
АЛЕКСИ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,1950-01-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № I-1798/ 15.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен във ВГУ; със заповед № 81/ 12.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 319/ 26.06.1979 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 378/ 15.07.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 899/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в 11 отдел."
АЛЕКСИ,ГЕОРГИЕВ,ТОНИН,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДЕЛКОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСОВ,1948-12-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. Бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35509; работно дело IР-12572; дело Ф1, а.е. 5628"
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,БОЙЧЕВ,,"С.СЛАМИНО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"С.САЛАШ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ДИМИТРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,БАШЕВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,ДАНЧЕВ,1944-01-12,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6870; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1314 и работно дело IР-6870 (налично).

"
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,КЕСЯКОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,СТРАТИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ИВАНОВ,ЧОБАНОВ,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ЙОВЧЕВ,КУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ЙОНКОВ,КОЛЕВ,1951-06-18,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 670/ 27.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 93/ 19.07.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 93/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 130/ 01.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 28/ 01.02.1985 г. е преназначен за н-к на група."
АЛЕКСИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ЙОРДАНОВ,БАНКОВ,,"ГР.ГУРКОВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,КОЙЧЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,КОНСТАНТИНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,КОСТОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,КРЪСТЕВ,МИЛЕВ,,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ЛАЗАРОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,МИЛАНОВ,ПИСАРЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,МИТКОВ,КАРОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,МИТКОВ,ПЕРОШИНСКИ,,"С.ОРЦЕВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,НАКОВ,ЦАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,НИКОЛОВ,КОСТОВ,,"С.БРЕСТНИК, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,НИКОЛОВ,КЪНЧЕВ,,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ОГНЯНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ПЕТКОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ПЕТКОВ,КЕСЯКОВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ПЕТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СИМЕОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СМИЛОВ,РУСЕВ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТАМАТОВ,ПЕЕВ,,"С.СИНЕМОРЕЦ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТЕФАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТОЙКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЕВИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТОЯНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КОСТИЧОВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТОЯНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,СТОЯНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ТАНЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ТИХОМИРОВ,ЕМИЛОВ,,"С.ВЕСЕЛИНА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ФИЛИПОВ,ТАСЕВ,,"С.ПАНИЧАРЕВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ХРИСТОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ХРИСТОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ХРИСТОВ,МАРКОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АЛЕКСИ,ЯНКОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЕН,АСЕНОВ,ИЛЧЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АЛЕН,ЕМИЛОВ,ПАЛОВ,1961-01-30,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. ; работно дело IР-15169; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2354; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1973"
АЛЕНА,БЛАГОЕВА,НОЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АЛЕНА,ЙОСИФОВА,ДОБРЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛЕНКА,ЕРЕМИЕВА,ТОПЧИЙСКА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
АЛЕНКА,ЕРЕМИЕВА,ТОПЧИЙСКА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АЛЕХТИН,РАМАДАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЗАЙЧИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АБДУЛА,МЕХМЕД,,"С.КОБИЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АБДУЛОВ,КААСИМОВ,1939-09-20,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Решение № 2-199 от 26.06.2013 г. - община Павликени","

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1811 (В.Т.)

"
АЛИ,АКИФ,ШАБАН,1951-02-19,"С.ПЕСНОПОЙ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1894 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3299 (Бс)"
АЛИ,АЛИ,ИБРАХИМ,,"С.КАНДИЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИ,МАРЕКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИ,МУСА,1946-05-17,"С.ЗОРНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картон обр. 4.

"
АЛИ,АЛИ,САЛИ,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИ,СЕЛИМАН,1967-05-20,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2"
АЛИ,АЛИ,ЮСЕИН,,"С.БЛАГУН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИЕВ,КИСЕЛОВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИЕВ,КИСЕЛОВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АЛИЕВ,МЕСТАНОВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АМЗА,АЛЕНДАР,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АПТИ,АЛИ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АРИФ,МАХМУД,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АРИФ,ПАПУЧИ,,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,АБТУЛА,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,АБТУЛА,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,АЛИ,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,АЛИАДЖЪ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,АЛИАДЖЪ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,ИДРИЗ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,ХАДЖИСАДЪК,1933-09-01,"С.ПЕСНОПОЙ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 5 бр.; предложение рег. № С 55/ 08.02.1990 г. за заличаване дело № 8160/ 71 г. на ""Мустафа""; протокол рег. № 639/ 09.02.1990 г. за унищожаване секретните документи в дело № 8160.

"
АЛИ,АХМЕД,ХАЛИЛ,1942-09-24,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-527 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6"
АЛИ,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕД,ЮМЕР,,"С.СЪРНАК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕДОВ,АЛИЕВ,1957-06-10,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658"
АЛИ,АХМЕДОВ,АЛИЕВ,1957-06-10,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658

"
АЛИ,АХМЕДОВ,АЛИЕВ,1957-06-10,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Решение № 2-594 от 19.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Габрово","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
АЛИ,АХМЕДОВ,ТРОНЧЕВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛИ,АХМЕДОВ,ЮМЕРОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
АЛИ,БЕКИР,АХМЕД,,"С.МАЛКО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,БЕКИР,КАРААЛИ,,"С.ПОДКОВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛИ,БИЛЯЛ,КЯМИЛ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ВЕЛИ,ДУРМУШАЛИ,,"С.НИКОЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ВЕРХАТ,ДЖИХАН,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ДЖАМАЛ,ТАИР,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ДЖЕМАЛ,СЕИРСКИ,1937-12-21,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Решение № 238 от 06.07.2011 г. - община Белица","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IА-643 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-980 (Бл)."
АЛИ,ЗАЙНИЛОВ,САЛИЕВ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЗЕКЕРИЕ,АБДУРАХИМ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЗЮЛКЯРОВ,АЛИЕВ,,"С.ПРЕСЛАВЦИ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРАХИМ,ТЕБЕР,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРАХИМ,ХАЛИЛХОДЖА,,"С.ПРИПЕК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРЯМ,АЛИ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРЯМ,АМИД,,"С.ГЛАВАНЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРЯМ,АМИД,,"С.ГЛАВАНЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРЯМОВ,АЛИЕВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИБРЯМОВ,САЛИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИЛИЯЗ,АЛИ,1964-10-06,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИСМАИЛ,АЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИСМАИЛ,АЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ИСМАИЛ,БАЙРАКТАРОВ,1954-10-13,"С.БОРИМА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-682 (Лч) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; страница от арх. дневник за унищожаване работно дело IР-289 (Лч).

"
АЛИ,ИСМАИЛОВ,АЛИЕВ,,"С.КАМЕНАР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛИ,КЯЗИМОВ,МУСОВ,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЛЕТИФОВ,ШЕКИРОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЛЕТИФОВ,ШЕКИРОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕЙМЕД,МЕЙМЕДАЛИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕЙМЕД,МЕЙМЕДАЛИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,ЕМИН,,"С.ОСТРОВИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,КОЛАКСЪСКИ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,КОЛАШОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,КОЛАШОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,КОЛАШОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,МАНДРАДЖИЕВ,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,МЕЧКАРСКИ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,МЕЧКАРСКИ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,НАСЪФ,,"С.ВЪЛНАРИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕД,ШАНС,1944-10-15,"С.ЛЕЩАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИ,МЕХМЕДАЛИЕВ,АЛИБАШОВ,,"С.ОСИНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕДОВ,АСАНОВ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕДОВ,ЛЯТИФОВ,,"С.РОЯК, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕДОВ,РЕДЖЕПОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕДОВ,САЛИЕВ,1933-08-05,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИ,МЕХМЕДОВ,УЗУНОВ,,"С.ГРАДСКО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МЕХМЕТ,КАМБЕР,,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСА,АЛЕНДАР,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСА,БУЛУТ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСЛИЕВ,ГОСПОДЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСЛИЕВ,ГОСПОДЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСОВ,ПРЪТЕВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФА,БАЙРАМ,1972-05-13,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФА,КОДЖАЕМИН,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФА,САДЪК,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФА,ТАЛИБ,,ИРАН,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФОВ,АЛИЕВ,,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,МУСТАФОВ,ХАМЗОВ,1951-06-13,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3287 (Бс) и в работно дело IР-11499; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. №  С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1882 (Бс)"
АЛИ,МЮМЮН,АПТУЛА,1948-06-01,"С.ПРЕСЕКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Тодоров""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Тодоров"".

"
АЛИ,НИЯЗИ,ИНДЖЕ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЛИ,НУРИЕВ,АЛИЕВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,НУРИЕВ,ЕМИНОВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.ДОЛНО РЯХОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ОСМАН,ВЕЛИЯТ,,"С.ФОТИНОВО, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ОСМАНАЛИ,БЕДЕЛ,1937-06-13,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Решение № 2-311 от 19.02.2014 г. - община Добричка","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-262 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 388/ 14.02.1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на ""Григоров"".

"
АЛИ,РАМАДАН,МУРАД,,"С.ЛИСТЕЦ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,РАМАДАНОВ,АХМЕДОВ,,"С.ЯСТРЕБ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИ,РАСИМОВ,АЛИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,РАФИЕВ,ИБРЯМОВ,,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,РАФИЕВ,КОСВАЛИЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САБРИ,БОЛУТ,,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САБРИ,БОЛУТ,,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САБРИ,БОЛУТ,,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИ,МУСТАФА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИ,САЛИ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИЕВ,ДАГОНОВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИЕВ,КЯЗЪМОВ,,"С.СЕВАР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИЕВ,САЛИЕВ,1938-07-21,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИ,САЛИМ,АЛИ,,"С.БАЛАБАНОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИМОВ,САЛИМОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИФ,САЛИФ,,"С.ДЖАНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,САЛИХ,БУЛУТ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,СЕЛИМ,САЛИ,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛИ,СЕФЕР,ДЖЕНЕТЛИ,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,СМАИЛ,АЛИ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,СМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.ШИВАРОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИ,СЮЛЕЙМАНОВ,МАДЖАРОВ,,"С.БЯЛА ПАЛАНКА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ТАХИР,ТАВШАН,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ФЕЙЗУЛОВ,АЛИЕВ,1960-07-19,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИ,ФЕРАД,БЕКИР,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ФЕРАД,БЕКИР,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАКЪ,АЛИ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИД,ХЮСЕИН,,"С.СЕКИРКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИЛ,МУСТАФА,,"С.ПРИПЕК, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИЛ,ТАХИР,,"С.ТИНТЯВА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИЛОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ОСИНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИЛОВ,ХОДЖОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАЛИЛОВ,ХОДЖОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАМДИЕВ,ХАРУНОВ,1934-11-15,"С.ГРАДНИЦА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2"
АЛИ,ХАСАН,АДЕМ,,"С.РОЖДЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАСАН,ТАХИР,,"С.КАЧУЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАСАН,ХАДЖИМАКАК,,"С.ДЕБЕЛЯНОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ЧУКОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХАСАН,ЮСЕИН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХЮСЕИН,АЗИЗ,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХЮСЕИН,МЕХМЕДКЯЙЕ,,"С.ДЕБЕЛЯНОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХЮСЕИН,МЕХМЕДКЯЙЕ,,"С.ДЕБЕЛЯНОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХЮСЕИН,ХАЙРАДДИН,,"С.АВРАМОВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ХЮСЕИНОВ,МЕЧКАРСКИ,,"С.ГРАШЕВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ШАБАН,БАЛАБАН,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ШАИБ,ДЖАФЕР,,"С.ЧИФЛИК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ШАКИРОВ,ХАСАНОВ,1941-12-16,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИ,ШЕВКЕТ,ДУРМУШ,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ШЕРИФОВ,АЛИЕВ,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИН,БОЯДЖИ,,"С.ЕГРЕК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИН,БОЯДЖИ,,"С.ЕГРЕК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИН,КАЧАН,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИН,КАЧАН,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИН,ХАЛИСООЛУ,1945-07-16,"С.КРОЯЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1125 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1125 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-539 (Кж).

"
АЛИ,ЮСЕИНОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИНОВ,ЯКУБОВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЮСЕИНОВ,ЯКУБОВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЯХЯ,ХОДЖА,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЯХЯ,ХОДЖА,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИ,ЯХЯ,ХОДЖА,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИАЙДИН,НУРИ,ХАДЖИ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛИБРЯМ,ХАСАН,САЛИ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
АЛИБРЯМ,ХАСАН,САЛИ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИДА,ДОБРЕВА,ВАСИЛЕВА-ШИКЕ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АЛИДЖАН,АДИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИЕ,ДЖЕМИЛ,АЛИ,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛИЕ,ИБРАХИМ,ИБРАХИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИЕ,ТАХИРОВА,НЕДЖИБОВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛИЗАН,НИХАТ,ЯХОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АЛИЗАН,НИХАТ,ЯХОВА,1973-06-11,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛИК,АЛЕКСЕЕВ,СПАХИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛИЛ,АЛИШОВ,ТУПЕВ,,"С.ПАШОВИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИЛ,ЮСЕИН,ХАЛИЛ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИМ,ЕНВЕРОВ,ХАДЖИМУСТАФОВ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АЛИМЕ,САЛИЕВА,АХМЕДОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИНА,ГОСПОДИНОВА,СОМОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛИНА,РОСЕНОВА,ЧАУШЕВА,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
АЛИНА,ТЕНЕВА,АЛДИНОВА-МИТРЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛИНКА,ОГНЯНОВА,ПАРАЛЮЗОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,АХМЕД,КАРАМОЛЛА,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ВЕЛИ,ДЖЕФЕР,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРАИМ,ИМАМОВ,1953-03-20,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИБРЯМ,АДЕМ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ИСМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ЗАЙЧАР, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ЗАЙЧАР, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,МУСТАФА,МЕХМЕД,,"С.ДВЕ ТОПОЛИ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,МУСТАФОВ,МУСТАФОВ,,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ОСМАНОВ,ДАХИЛОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,РАСИМ,ТОПАЛ,,"С.ДВЕ ТОПОЛИ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,РАСИМ,ТОПАЛ,,"С.ДВЕ ТОПОЛИ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ХАСАН,ЮСЕИН,1951-02-08,"С.КРОЯЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИОСМАН,ХЮСЕИН,ТОПАЛ,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ЮМЕР,НАЛБАНТ,,"С.ШОПЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ЮСЕИН,АЗИЗ,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ЮСЕИН,АЗИЗ,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ЯШАР,АЛИОСМАН,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
АЛИОСМАН,ЯШАР,АЛИОСМАН,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИПИ,АЛИПИЕВ,ДЕЯНОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛИПИ,ПЕТРОВ,АЛИПИЕВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
АЛИПИ,ПЕТРОВ,АЛИПИЕВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
АЛИРИЗА,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИРИЗА,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АЛИС,МУШЕК,ПАПАЗЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АЛИС,МУШЕК,ПАПАЗЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АЛИСИЯ,СТЕФАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АЛИСИЯ,СТЕФАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АЛИСМАН,ИСА,КАМБАЧ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЛИТ,АПТУЛОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ГАБЕР, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АЛИТ,АРИФОВ,АТАУЛОВ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АЛИТ,ИСМАИЛОВ,ОСМАНОВ,1949-01-23,"С.АНГЕЛАРИЙ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛИТ,РИФАДОВ,ИБРЯМОВ,,"С.ЛЯХОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,АХМЕД,ХАСАН,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,АХМЕД,ЮРУКОВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ИБРАХИМ,КУНГЬОВ,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ИСМАИЛОВ,КУНЬОВ,,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ИСМАИЛОВ,КУНЬОВ,,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,МЕХМЕДОВ,ТУПЕВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,МУСОВ,БАКАЛОВ,,"С.ГОРНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,МУСТАФОВ,КИСИМОВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,МУСТАФОВ,ЛЬОТИН,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,НИЯЗИ,ХАДЖИМУСТАФА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,РЕДЖЕБОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,САИТ,МЕХМЕТ,1938-03-10,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1029 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1029 (Кж) (налично); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-466 (Кж).

"
АЛИШ,САЛИ,ХАСАН,,"С.ЗЪРНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ХЮСЕИН,МИСАНКОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ШАБАНОВ,ВАКЛЬОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ШАБАНОВ,ВАКЛЬОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛИШ,ЮСЕИН,ИСУФ,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
АЛИЯ,МЕЙДЮНЕВ,КОРУАСАНОВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
АЛИЯ,РЕФАТОВ,ЦИЦЬОВ,,"С.ЮРУКОВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛИЯН,МЕТОДИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АЛКАН,ШЕФКЕД,ГАЛИБ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЛА,АЛЕКСАНДРОВНА,ДАКОВА,,СССР,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АЛЛА,АНАТОЛИЕВНА,ГРАДИНАРОВА,,СССР,2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АЛЛА,ВАЛЕНТИНОВА,ПЕЙЧИНОВА,,МОЛДОВА,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЛА,ИСАКОВА,КАЛЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АЛПЕР,САМИ,АБДУРАХМАН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
АЛТАН,БАКИ,АЛИ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛТИМИР,КРУМОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛТИМИР,МИХАЙЛОВ,ПОПОВ,1937-03-09,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АЛТЪНАЙ,МУСТАФА,ХАЛИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АЛТЪНАЙ,ХАСАН,НАКИБ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛТЪНКА,ДИМИТРОВА,СОТИРОВА-ДАВИДОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АЛФРЕДО,ЕРНЕСТ,ФОСКОЛО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АЛЬОН,НАСКОВ,ХАДЖИЕВ,1963-11-02,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 346/ 06.02.1990 г. делата на СС ""Николов"".

"
АЛЬОНА,МАРИНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,АВРАМОВ,АВРАМОВ,1955-08-03,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,АВРАМОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,АНГЕЛОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БЛАГИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БЛАГИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БЛАГИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БОРИСЛАВОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БОРИСЛАВОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БОРИСЛАВОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БОРИСОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,БОРИСОВ,КАПЧИН,1954-11-05,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 770/ 04.03.1986 г. е назначен за разузнавач."
АЛЬОША,ВАЛЕНТИНОВ,МИНИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ВАЛЕНТИНОВ,МИНИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ГЕОРГИЕВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ГЕОРГИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,1953-08-04,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 21.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 176/ 01.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-253/ 21.12.1988 г. е преназначен за инспектор във ВГУ."
АЛЬОША,ИВАНОВ,КИРИЛОВ,,"С.ЛЕНКОВО, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,1955-02-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306."
АЛЬОША,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,1955-02-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306"
АЛЬОША,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.КОШАРИЦА, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,КИРИЛОВ,СИДЖИМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,КРАСИМИРОВ,КУШЛОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,МИТКОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,МИТКОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,МИТКОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,МОЙСЕЕВ,МАНДРАДЖИЕВ,1945-12-15,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2860 (Бл); работно дело IР-2053 (Бл)."
АЛЬОША,ПАВЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ПЕТКОВ,ГОЦОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,РУМЕНОВ,АСЕНОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,РУСАНОВ,РУСКОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,САШЕВ,ДОЧЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,СИМЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ПОПОВИЧ, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ТОДОРОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ЧАВДАРОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АЛЬОША,ЯНКОВ,РУЖЕНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АЛЯЕДДИН,ХАБИБ,НАЛБАНТ,,"С.ДРУМЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АЛЯЙДИН,АХМЕД,ИБРАХИМ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
АЛЯЙДИН,ХАСАН,САЛИ,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АЛЯЙДИН,ХАСАН,САЛИ,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АМАЛИЯ,АНТОНОВА,ВЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
АМАЛИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АМДИ,АМДИЕВ,ДЖУКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АМЗА,МЕХМЕДОВ,АЛИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АМЗА,МУСТАФА,БЛИЗНАК,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АМЗА,МУСТАФА,БЛИЗНАК,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АМИРА,ДИМИТРОВ,МИТКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АМРИТА,ДИМИТРОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНА,АЛЕКСАНДРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНА,АЛЕКСИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,АНДОНОВА,ПЕТРОВА,,"С.РУДНИК, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,АНТОНОВА,ТЕРЗИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНА,АТАНАСОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНА,АТАНАСОВА,ТАШУКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност",
АНА,БОРИСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНА,БОРИСОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
АНА,ВАСИЛЕВА,ИТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНА,ВАСИЛЕВА,ТОДОРОВА,,"С.АНТИМОВО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
АНА,ВЕЛЕВА,КЮПОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНА,ВЛАДИМИРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АНА,ВОСПИРОВА,СЕСТРИМСКА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,ДЕЛИРАДЕВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,ДЕЛИРАДЕВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,ДЕЛИРАДЕВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,ЖИЛОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,ЛУЛЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕНКОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕНКОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АНА,ГЕОРГИЕВА,РАДИЛОВА,,"С.ВЕТРЕН, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
АНА,ГОРАНОВА,ДОШЕВА,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АНА,ДАВИТКОВА,МИТОВА,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АНА,ДАМЯНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ДЕЛЧЕВА,МАНЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,АНАНИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,АНАНИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,АНАНИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,БОГДАНОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АНА,ДИМИТРОВА,МУТАФОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНА,ЕВТИМОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ЗЛАТКОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,БОЯНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,КАЛИМАРОВА,1972-09-16,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,КАЛИМАРОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,ЛЕСОВА,,"С.ГЕНЕРАЛ-НИКОЛАЕВО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,МАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
АНА,ИЛИЕВА,БИХЛЮМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНА,ИЛИЕВА,КЕНДЕРЛИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНА,ИЛИЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ЙОВКОВА,ПРОЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АНА,ЙОСИФОВА,ВЛАСОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
АНА,ЙОСИФОВА,СТОЯНОВА,1957-05-11,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; документи от ръководилия я служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело ІА-1117 (Сс); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
АНА,ЙОСИФОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНА,КИРИЛОВА,ЛАЗОВА-ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АНА,КОСТАДИНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,КОСТАДИНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНА,КОСТОВА,ПАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ЛАЗАРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНА,ЛАЛОВА,БЕНЧЕВА,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНА,ЛЮБЕНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
АНА,МАРИНОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АНА,МЕТОДИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,МИЛЧЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНА,МИТЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АНА,МИХАИЛОВА,АТАНАСОВА,,"С.ЗЕЛЕНИК, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
АНА,НЕЙКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,НИКОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНА,НИКОЛОВА,КУЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АНА,ПАНАЙОТОВА,ДРЕМСИЗОВА,,"С.ВЛАДАЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
АНА,ПЕТКОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ПЕТРОВА,КАМЕНАРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНА,ПЕТРОВА,ШОПОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АНА,РАДИНОВА,КОНУКОВА,,"С.МАЛКО ГРАДИЩЕ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНА,САВОВА,БОНЕВА,,"С.КАМЕНИЦА, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНА,САВОВА,БОНЕВА,,"С.КАМЕНИЦА, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНА,СТАЙКОВА,КОЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АНА,СТЕФАНОВА,ЖЕЧЕВА,,"С.ПОРОЙНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНА,СТОЕВА,ДИМОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
АНА,СТОЙКОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АНА,СТОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНА,ТОДОРОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНА,ФИЛЧЕВА,ФИЛЧЕВА,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНА,ХРИСТОВА,КУМАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНА,ХРИСТОВА,МИРОНОВА-ПАНАЙОТОВА,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНА,ХРИСТОСКОВА,МАЛИГАНОВА-РУСЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНА-МАРИЯ,БОРИСОВА,КРЪСТЕВА-ЛАЧАНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНАИЛ,АСПАРУХОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АНАКИ,РАНГЕЛОВ,НАКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАМАРИ,КРЪСТЕВА,ТОНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ГЕОРГИЕВ,АНАНИЕВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ГЕОРГИЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ДИМИТРОВ,ДЪРЧИН,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ИВАНОВ,АНАНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ИВАНОВ,АНАНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ИВАНОВ,КАДУРИН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,1948-07-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5638; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № IV-596/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-29027 и работно дело IР-14675.

"
АНАНИ,КРУМОВ,МИТОВ,1942-09-24,"С.ПРЕКОЛНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3237.

"
АНАНИ,МИХАЙЛОВ,СТОЙНЕВ,,"С.ГОРАНОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,МОМЧИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,СОТИРОВ,ЛАНГОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЯЛИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНАНИ,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЯЛИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
АНАНИЙ,БОЖИЛОВ,АНГАРЕВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АНАНИЙ,БОЖИЛОВ,АНГАРЕВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АВРАМОВ,ИСТАТКОВ,,"С.БЕЗДЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АНГЕЛОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АНГЕЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АНГЕЛОВ,ПАСЕВ,,"С.КЛОКОТНИЦА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АСЕНОВ,ГАРАВАЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛЕНСКО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛЕНСКО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,БЛАГОЕВ,ПУНЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,БОНЧЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,БОНЧЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,БАДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,БУШЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,ГЛУХОВ,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,ГЛУХОВ,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ВАСИЛЕВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ГЕОРГИЕВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ГЕОРГИЕВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ГЕОРГИЕВ,КАРАНЛЪКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ГЕОРГИЕВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ГОСПОДИНОВ,ДЕМИРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДАВИДОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,ВЪЛЧЕВ,1935-03-10,"С.КАПИТАН АНДРЕЕВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2306/ 16.07.1966 г. е назначен за мл. разузнавач в КПП; със заповед № 72/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 4640/ 27.08.1969 г.е  преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 46/ 07.09.1970 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 217/ 21.11.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1624/ 07.05.1980 г. е преназначен за н-к на РУ-Свиленград по ДС; със заповед № 3882/ 23.08.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 4302/ 04.12.1985 г. е преназначен за н-к ГКПП."
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,ДАКАШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,НЕЙКОВ,1971-12-26,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДИМОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ДОЧЕВ,ГЕНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЕНЧЕВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЕФРЕМОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗИМНИЦА, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЕФТИМОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЖЕЛЕВ,АРНАУДОВ,1946-11-16,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Решение № 248 от 03.08.2011 г. - Агенция за държавна финансова инспекция","Със заповед № 4050/ 31.07.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 30/ 02.09.1969 г. е преназначен за разузнавач VI степен при ГКПП; със заповед № 164/ 31.08.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен."
АНАСТАС,ЗАХАРИЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЗАХАРИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЗГУРОВ,БАТАЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,1961-11-18,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач."
АНАСТАС,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,1963-09-02,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ИВАНОВ,КЪНЧЕВ,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ИВАНОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КИРОВ,ПУШКОВ,,"С.КРУШЕВЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТАДИНОВ,КАРАНАЧЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТАДИНОВ,МАНДЖУКОВ,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТАДИНОВ,ПАЛАЗОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТОВ,ВЕЛЕВ,1946-03-17,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 2160/ 26.04.1971 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 42/ 28.04.1975 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 1248/ 02.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01; със заповед № 3990/ 12.09.1990 г. е преназначен за н-к отдел 01."
АНАСТАС,КОСТОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,КОСТОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,МАРИНОВ,ДЖЕЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,МАРИНОВ,ПОПДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,МАРИНОВ,ПОПДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,МИХАЙЛОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,МОМЧИЛОВ,НУЧЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,НИКОЛОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,НИКОЛОВ,МАДЖАРОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ПЕТРОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ПЕТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СЛАВОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТАВРЕВ,КОДЖЕБАШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТАВРЕВ,КОДЖЕБАШЕВ,1963-03-29,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТАВРЕВ,КОДЖЕБАШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТАТЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТЕФАНОВ,КРУШЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,СТОЕВ,КАРАГЯУРОВ,1950-12-25,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4390."
АНАСТАС,ТОДОРОВ,БАДЕВ,1945-01-11,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4034/ 31.07.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 75/ 30.12.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 19/ 29.08.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 52/ 05.04.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 22/ 06.02.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 127/ 11.09.1981 г. е преназначен за инспектор."
АНАСТАС,ТОДОРОВ,ХВОЙНЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ТОДОРОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ТОМОВ,ТОМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ХРИСТОВ,ДЕМИРЕВ,1933-10-25,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № К-222/ 25.01.1988 г. е назначен за зам. н-к на отделение в ГКПП Капитан Андреево"
АНАСТАС,ХРИСТОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ХРИСТОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
АНАСТАС,ЯНКОВ,АНАСТАСОВ,1933-05-31,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-744 (Бс);  протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2298 (Бс)."
АНАСТАСИЯ,АНАСТАСОВА,РУСИНОВА,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АНГЕЛОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АНГЕЛОВА,ДИМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АНГЕЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АСПАРУХОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,АТАНАСОВА,ВАКАРЕЕВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВАНГЕЛОВА,ПЕТЛЕШКОВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВАСИЛЕВА,БРАТАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВЕЛИКОВА,СИВКОВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВЕЛЧЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВИКТОРОВА,МЕРАКЛИЕВА,1966-05-08,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ВИКТОРОВА,МЕРАКЛИЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,ВУКАДИНОВА,1942-05-31,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 6038/ 20.10.1970 г. е назначена за следовател VI ст.; със заповед № 108/ 12.09.1971 г. е преназначена за следовател V ст.; със заповед № 36/ 09.05.1972 г. е преназначена за следовател II ст.; със заповед № 98/ 03.09.1974 г. е преназначена за зам. н-к отделение; със заповед № 2960/ 17.08.1979 г. е преназначена за ст. следовател; със заповед № 3804/ 01.09.1982 г. е преназначена за н-к отделение; със заповед № К-734/ 27.02.1986 г. е преназначена за гл. следовател."
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-МОЗЕР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-МОЗЕР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2001-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-МОЗЕР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-МОЗЕР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,КОЛАРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,1948-08-05,"С.ДЕБЕЛТ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-529 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6"
АНАСТАСИЯ,ГЕОРГИЕВА,СЕИЗОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДЕЛЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДЕЛЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДЕЛЧЕВА,ПЕТКОВА,1966-05-07,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,ИГНАТОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,КАДИЕВА,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,ПЕЛТЕКОВА,,"С.ДЕЛЧЕВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ДОБРЕВА,ИЛИЕВА,,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ЕВСТАТИ,КОРДОН,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ЖЕЛЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ЖИВКОВА,ИВАНОВА,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИВАНОВА,МИЦОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИВАНОВА,ПАНЧОВСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИВАНОВА,САВИНОВА-СЕМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИВАНОВА,СОЛЕНКОВА-КЮРКЧИЙСКА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ИЛИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ЙОРДАНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА-ЧАЛЬОВСКА,,"С.ВЪРШИЛО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,КУЗМАНОВА,ФЕРДОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ЛОЗАНОВА,КИЧУКОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,МАРИНОВА,ДАНЕВА,,"С.ДЪБРАВА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,МАРКОВА,КАЙМАКАМОВА,,"С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,МИЛАНОВА,БЪНКОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,НИКОВА,ДИНЕВА,1963-08-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност",
АНАСТАСИЯ,НИКОЛОВА,ГРАХОВСКА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,НИЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ОНИКОВА,МАРКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТКОВА,РАЙКОВА,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,НАЧЕВА,1961-12-27,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,ПЕЕВА-ПЕНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,СЕКУЛОВА-РАНГЕЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ПЕТРОВА,СЕКУЛОВА-РАНГЕЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,РАЙКОВА,СТАНЧЕВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,РОСТИСЛАВОВА,КАИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СЕДЕФОВА,ПЕЙЧЕВА-ЦЕКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СПАСОВА,БАРАКОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СПАСОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СПАСОВА,ЧОВАНСКА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СТЕФАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СТЕФАНОВА,КОНДУКТОРОВА-ВЪЛКАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СТИЛИЯНОВА,АНАСТАСОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,СТОЯНОВА,ДИМОВА,,"С.РОГОЗИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ТОДОРОВА,ГЕОРГЬОВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ТОМОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ХРИСТОВА,ГИДИКОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ХРИСТОВА,МАНЕВА,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ХРИСТОВА,ОНТЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АНАСТАСИЯ,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛ,АТАНАСОВ,ФРЕНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛ,ВАСИЛЕВ,ГЪРКОВ,,"С.ЧЕПИНЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛ-ВЕСЕЛ,АНАТОЛОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,АЛЕКСАНДРОВ,МЛЪЗЕВ,,"С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,АНТИМОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,АНТОНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,АТАНАСОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,БЛАГОЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,БЛАГОЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,БОРИСОВ,ЧИПЕВ,1958-05-11,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-4376/ 29.09.1983 г. е назначен за разузнавач"
АНАТОЛИ,ВАСИЛЕВ,ЧОВАЛИНОВ,1947-06-07,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-3352/ 10.10.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 330/ 14.05.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 600/ 03.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 302/ 13.01.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 2074/ 29.06.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС в ОбУ на МВР-общ. Искър."
АНАТОЛИ,ВЛАДЕВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГАНЧЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГАНЧЕВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ГОСПОДИНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1962-02-24,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2282/ 09.08.1988 г. е назначен за разузнавач."
АНАТОЛИ,ДИМИТРОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ДИМИТРОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ДОБРЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЗАХАРИЕВ,МАЛИОНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЗАХАРИЕВ,МАЛИОНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ГАЛОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ИВАНОВ,БЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ИВАНОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЙОЗОВ,КОЕВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЙОЗОВ,КОЕВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,КИРОВ,ЧИНТЯНОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЛЮБОМИРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,МАРИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,МИХАЙЛОВ,ТАЧОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,МИХАЙЛОВ,ТАЧОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,МИХАЙЛОВ,ТАЧОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,НЕДЕВ,БОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,КАЗАКОВ,1956-05-28,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,1973-05-16,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ПЕТРОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,СВИЛЕНОВ,АЛИКОВСКИ,,"С.ВОДНИ ПАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ТОДОРОВ,ДРАШАНСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ТОДОРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЦВЕТАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИ,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИИ,КАРМЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИИ,КАРМЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,АНГЕЛОВ,ПАЧЕВ,,"С.БРЕСТОВЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,БОГДАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,БОРИСЛАВОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ВЕЛИКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ВЕЛИКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1959-01-21,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37289."
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1959-01-21,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37289."
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГЕРГАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ГИНЕВ,ЛЕКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ДАМЯНОВ,ПАЗИЙСКИ,1954-07-05,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7070.

"
АНАТОЛИЙ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,1952-11-17,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 1214/ 12.12.1988 г. е назначен за ст. разузнавач."
АНАТОЛИЙ,ДИМИТРОВ,КОСЕВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ДИМИТРОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ЖЕКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ЙОВЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,КИРЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,КОСТАДИНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,КРЪСТЕВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,МЕТОДИЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,МЕТОДИЕВ,ВЕЛИЧКОВ,1965-07-21,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност",
АНАТОЛИЙ,ПЕЙКОВ,ФИЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,СТЕФАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,СТОЯНОВ,ЛЕКОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,СТОЯНОВ,НЕЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ТРИФОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ХРИСТОВ,ВРАЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ХРИСТОВ,СТАНКУЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНАТОЛИЙ,ЦАНКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
АНАХИД,ЮЛИАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
АНАЧКО,ЗАРЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОСОВО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
АНАЧКО,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"С.БОХОВА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АВРАМОВ,АНАНИЕВ,,"С.БЕЛИ БРОД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АЙНАДЖИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АСЕНОВ,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БУГОВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МАЦАНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,РАНЕВ,1948-06-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1134/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 1468/ 07.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
АНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНАКИЕВ,1949-05-29,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,АЛЕКСИЕВ,АНТОНОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АЛЕКСИЕВ,МАЛКОЧЕВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ЛУЧКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.КОЗАР БЕЛЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ШИШКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНГЕЛОВ,ШОПОВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДОНОВ,ИРИБОЗОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДОНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДРЕЕВ,ГУШЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДРЕЕВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНДРЕЕВ,СТОЯНОВ,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНТОНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНТОНОВ,ДИКОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АНТОНОВ,ПЕТРОВ,1936-10-21,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Решение № 108 от 20.01.2010 г. - Агенция за ядрено регулиране","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 5605;

"
АНГЕЛ,АПОСТОЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,БУЗАЛАКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,ДАНИН,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,ДАНЧЕВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,1947-11-13,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-3757; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-85 и работно дело IР-3757 (налично)."
АНГЕЛ,АСЕНОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСЕНОВ,РАШКОВ,1932-11-19,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,АСЕНОВ,ЦЕРОВСКИ,1943-05-06,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Решение № 248 от 03.08.2011 г. - Агенция за държавна финансова инспекция","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4388; лично дело IА-36992"
АНГЕЛ,АСПАРУХОВ,САНДЕВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АСПАРУХОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ВАНГЕЛОВ,,"С.БРЕЗОВИЦА, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ВАЧЕВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ДЖАЛЪЗОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ДЖАЛЪЗОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,КАРАБАШЛИЕВ,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,КАФЕДЖИЕВ,,"С.ОМАН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,МАТЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПАПАЗОВ,1964-06-30,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ПОРОИЩЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПОПКОЛЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"С.ПЕТРЕЛИК, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ФЕРЕЗЛИЕВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ХАЛЕМБАКОВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ЩУРКОВ,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,АТАНАСОВ,ЯВАШЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БАЛИНОВ,ТЕКЕЛИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЕЛЧОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАГОВ,ПАЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАГОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАГОЕВ,ДАНЧОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАГОЕВ,КАЛФОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАГОЕВ,РАДИЧЕВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАЖЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАЖЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БЛАЖЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОБЕВ,КИРОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОГДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЖАНОВ,БЕЛЕВ,,"С.ДИМАНОВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЖАНОВ,КЮРКЧИЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЖИКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЖИКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЖИЧКОВ,КРУМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЙЧЕВ,МИРЧЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОНЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОНЕВ,ТЕРЗИИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОНЧЕВ,ГОШЕВ,,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСЛАВОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСЛАВОВ,АНГЕЛОВ,1951-03-02,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСЛАВОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСЛАВОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,1961-05-30,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АТАНАСОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,АТАНАСОВ,,"С.ВЪРЗУЛИЦА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,БОГДАНОВСКИ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,БОГДАНОВСКИ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ВЪЛКАДИНОВ,,"С.ГРИВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ВЪЛЧИНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ДИШЛИЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ЖИВКОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КАМЕНОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КАМЕНОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КАРКЕЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КАРКЕЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КАРКЕЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КОШЕРСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КРУШАРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,КЪЦОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,САВОВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЯНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,БОЯНОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.МЕТОХИЯ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАКРИЛОВ,АНГЕЛОВ,1932-01-11,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1949-12-27,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед 5180/ 25.11.1983 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 01-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание капитан по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР"
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1949-12-27,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Решение № 6 от 05.07.2007 г. - Висш съдебен съвет","Със заповед 5180/ 25.11.1983 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 01-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание капитан по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1028/ 06.04.1989 г. е преназначен за главен следовател в отдел 04-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к-отдел 04- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 637/ 20.07.1992 г. е преназначен за главен следовател в отдел 01 при Национална следствена служба; със заповед № 871/ 30.10.1992 г. е преназначен за н-к отдел данъчни престъпления в Национална следствена служба; със заповед № 179/ 10.03.1994 г. е преназначен за ръководител отдел в Национална следствена служба; със заповед № 1925/ 15.01.1997 г. е преназначен за ръководител на отдел 03 в Специализирана следствена служба; със заповед № 95-10-016/ 13.02.2004 г. на Висшия съдебен свет е назначен за директор на Национална следствена служба. Освободен с решение на ВСС  на 27.06.2007 г."
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,,ГЪРЦИЯ,2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,1953-05-09,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ВАНГЕЛОВ,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ДАНЕВ,,"С.СРЕДОСЕЛЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ДРАГОСТИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ИБИШЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ШУМА, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,КРАЛЕВ,,"С.ЧЕРВЕН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ОЦЕТОВ,,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,СЪБЕВ,,"С.ГРАНИТОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,ЩЕРЕВ,,"С.ДОЛНОСЛАВ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВАСИЛИЕВ,БАЙРАКТАРСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛИКОВ,ЧАКАЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛИКОВ,ЧАКАЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛИНОВ,ТЕМЕЛАКИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛИЧКОВ,ТУНТЕВ,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛКОВ,КУРШУМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕНЕЛИНОВ,МАРКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕНКОВ,ПЪРВУЛОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЕСЕЛИНОВ,СМИЛЯНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВИДЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВИЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,БАНЧЕВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ДУКОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,КОРТЕНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,КОРТЕНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,КОРТЕНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ТОПОВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДОВ,ГЕОРГИЕВ,1965-07-10,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЛАДОВ,КАРУШЕВ,,"С.АЛИНО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪЛКОВ,КРИВОРОВ,1945-05-09,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 30/ 05.10.1968 г. е назначен за зам. командир на 4 гранична застава в 18 граничен отряд; със заповед № 34/ 27.10.1969 г. е преназначен за зам. командир на 9 гранична застава в 16 граничен отряд; със заповед № 0403/ 26.09.1970 г. е преназначен за пом. н-к разузнавателно отделение в 3 граничен отряд; със заповед № 2802/ 13.10.1972 г. е преназначен за зам. командир на 6 гранична застава в 5 граничен отряд; със заповед № 3592/ 24.10.1974 г. е преназначен за командир на 6 гранична застава в 5 граничен отряд; със заповед № 2906/ 20.09.1977 г. е преназначен за пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 3470/ 15.09.1980 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването; със заповед № 4102/ 07.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 2604/ 07.09.1988 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването и н-к на разузнавателно отделение."
АНГЕЛ,ВЪЛКОВ,ТЕРЗИИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪЛКОВ,ТЕРЗИИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪЛЧЕВ,МИТРЕВ,1957-03-22,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4146/ 17.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 154/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 229/ 16.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 962/ 04.04.1988 г. е преназначен за н-к отделение."
АНГЕЛ,ВЪЛЧЕВ,МИТРЕВ,1957-03-22,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Със заповед № 4146/ 17.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 154/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 229/ 16.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 962/ 04.04.1988 г. е преназначен за н-к отделение."
АНГЕЛ,ВЪЛЧЕВ,ТЮРКЕДЖИЕВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪЛЧЕВ,ТЮРКЕДЖИЕВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪЛЧЕВ,ТЮРКЕДЖИЕВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ВЪРБАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГАВРИЛОВ,ЕМАНУИЛОВ,,ГЪРЦИЯ,2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГАВРИЛОВ,ТИМЧЕВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГАЛИЛЕЕВ,КОЛЕВ,1945-11-23,"С.МАСЛАРЕВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 3222/ 13.09.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1318/ 21.07.1986 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 416/ 25.04.1988 г. е преназначен за н-к отделение."
АНГЕЛ,ГАНЧЕВ,МАСЛАРСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГАТЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕНКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕНОВ,ВЪТКОВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕНОВ,МИНЧЕВ,1955-07-17,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕНОВ,НАЧЕВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЗАВЕТ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ТАТАРЕВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,1973-06-09,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,1942-06-22,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3286 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

"
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.САНДРОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АНТОНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,АЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БАШОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БАШОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БАШОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БАШОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАНДОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ВРЕТЕНАРОВ,,"С.ЛЪКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАГАРОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЪДЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,1968-06-05,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЕЛИМИТРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1955-06-12,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.КАРАДЖОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДУДОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДУНГАРОВ,,"С.ГАБРОВИЦА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗАЙКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗЪБЧЕВ,,"С.КОВАЧЕВИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРАБАШЕВ,1970-01-24,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРАБАШЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КОЛАРОВ,1935-03-18,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КОМИТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КОНОВСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КУКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"С.ПЕЛИН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,МОСКОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,НАЛБАТСКИ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,НАЛБАТСКИ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ОВЧАРОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАСКОВ,1929-11-21,"С.СТОИЛОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Решение № 2-179 от 21.05.2013 г. - община Долни чифлик","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3522 (Вн) МФ и в работно дело IР-6323; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2042 (Вн).

"
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.ПОРОЙНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,РАБАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,РАБОТОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,РОЙБОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"С.РОЗОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ДОСИТЕЕВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТЕПСИЗОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТИХОВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОДАНОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОДАНОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОШКОВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЦОЙКОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧОБАНОВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧОРУКОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ШЕЙТАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ШУТЕВ,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГЕРАСИМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОРАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОРАНОВ,ВЪТОВ,,"С.ЛИЛЯЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОРАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОРАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОСПОДИНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОСПОДИНОВ,СТОЕВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОСПОДИНОВ,СТОЕВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОСПОДИНОВ,ТАКЕВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГОСПОДИНОВ,ТАКЕВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРИГОРОВ,АНЕВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРИГОРОВ,МАРЧЕВ,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРИГОРОВ,ПИСАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРИГОРОВ,ШОПОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРУДЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ГРУДЕВ,ДУКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДАМЯНОВ,ТАШКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДАЧЕВ,ДАЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЕЛЧЕВ,ДОНЧЕВ,1953-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-1116/ 1982 г. е назначен за следовател; със заповед № 204/ 12.06.1987 г. е преназначен за старши следовател."
АНГЕЛ,ДЕЛЧЕВ,ДОНЧЕВ,1953-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № К-1116/ 1982 г. е назначен за следовател; със заповед № 204/ 12.06.1987 г. е преназначен за старши следовател"
АНГЕЛ,ДЕЛЧЕВ,КОДЖАМАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЕЛЧЕВ,КОДЖАМАНОВ,1954-04-12,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЕЛЧЕВ,КОДЖАМАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЕМИРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЕНКОВ,БАРЪМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИДИЕВ,КИШИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИКОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МОМИНСКО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,1948-09-23,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № МЗ 1938/ 13.06.1973 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 3548/ 15.10.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 3470/ 15.09.1980 г. е преназначен за зам. комендант по разузнаването в 6 граничен отряд; със заповед № К-4102/ 07.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № К-3548/ 16.09.1985 г. е преназначен за ст. пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № К-3076/ 04.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № К-3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването и н-к на разузнавателно отделение."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.АСЕНОВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОНСТАНТИНОВО, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,1972-01-03,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,1932-10-01,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Решение № 2-480 от 24.03.2015 г. - община Георги Дамяново","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-795 (Мх); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-508 (Мх).

"
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БАЙКОВ,1946-11-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4558/ 08.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 105/ 15.10.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1832/ 15.06.1977 г.е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 132/ 27.10.1977 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 203/ 28.09.1987 г. е преназначен за инспектор."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БАНКОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,1959-11-21,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГАГАШЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГАЙДАРОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГЕРАКСИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГЕРАКСИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГЕРАКСИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГЕЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ГОВЕДАРСКИ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДЕЛИЙСКИ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДЕРМЕНДЖИЙСКИ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1934-01-06,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЕЩЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИНГИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИНГИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДРАГАНОВ,1939-10-08,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4202/ 08.08.1969 г.е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 910/ 11.05.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 444/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 304/ 15.02.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1822/ 15.06.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ-КГБ-Москва."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДРАГАНОВ,1939-10-08,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Със заповед № 4202/ 08.08.1969 г.е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 910/ 11.05.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 444/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 304/ 15.02.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1822/ 15.06.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ-КГБ-Москва."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДРАГОЕВ,,"С.КЛАДЕНЕЦ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЖИЛАНОВ,,"С.СТЪРГЕЛ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЗДРАВЧЕВ,,"С.МИЛЕВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЗЛАТАНОВ,1953-09-15,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 4;"
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КАЦАРСКИ,1960-02-26,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Решение № 2-592 от 14.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Враца","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Варна"".

"
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КОСТИН,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КРЪСТАНОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЯНИН,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КУЧЕВ,,"С.ОПАНЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,КЮЧУКОВ,1948-07-13,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Формализирана карта на лично дело IА-3655 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3655 (Ст.З); опис рег. № КА 170/ 19.09.1989 г.

"
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МАКАВЕЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МАЛЧЕВ,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МАНТАРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МЕЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МИЛЧЕВ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МИСИРДЖИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МИТЕВ,1947-11-08,"С.СТРУИНДОЛ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1134/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 142/ 06.03.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 558/ 18.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4138/ 10.11.1985 г. е изпратен на 3-месечен курс в КГБ-СССР."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,МОТОВСКИ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,НАСКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАЛАШЕВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАНКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ПЕЛАТИКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,1957-12-01,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3960/ 20.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 66/ 21.01.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 48/ 13.02.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 180/ 18.04.1990 г. е преназначен за ст. инспектор."
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,СЪЧМАЛИЕВ,,"С.ЛАЛКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ТЕПАВИЧАРОВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ТУЛЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ТЮХКОВ,,"С.ГАЙТАНИНОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.САРАФОВО, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ШИКОВ,,"С.САРАЯ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЩЕРЕВ,,"С.ЛЯСКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ЩЕРЕВ,,"С.ЛЯСКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МАЛОМИРОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИМЧЕВ,БУЧКОВ,1957-04-16,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Решение № 231 от 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл);

"
АНГЕЛ,ДИМЧЕВ,БУЧКОВ,1957-04-16,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г.  за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
АНГЕЛ,ДИМЧЕВ,БУЧКОВ,1957-04-16,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г.  за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл)"
АНГЕЛ,ДИМЧЕВ,БУЧКОВ,1957-04-16,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г.  за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
АНГЕЛ,ДИНКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДИНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОБРЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОБРЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОБРЕВ,КАЛЪЧЕВ,1929-06-16,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ДОБРЕВ,КОЛЕВ,1941-04-12,"С.ТРЪНКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 944/25.02.1965 г. назначен на длъжност „мл. разузнавач ДС” в ОУ на МВР-гр.Ямбол; със заповед № 49/16.10.1968 г. преназначен на длъжност „разузнавач V ст.”; със заповед № 155/1.09.1975 г. преназначен на длъжност „Зам.н-к на отделение „Оперативно”; със заповед № 640/2.03.1978 г. преназначен на длъжност „Началник отделение ДС /секретар УПК/; със заповед № 3712/14.11.1978 г. преназначен на длъжност „Първи зам.началник окр. упр. по ДС”; със заповед № 4014/13.12.1988 г. назначен на длъжност „Началник отдел контраразузнаване” в Обл.У на МВР-гр. Бургас:; със заповед № 1374/26.03.1990 г. назначен на длъжност „Директор” в РД на МВР–гр. Ямбол: Подготовка: 3 м. и 12 д. на курс в СССР, Москва, сч.от 1.04.1977 г. – заповед № 88/18.01.1977 г.; 2 м.курс обучение КГБ-СССР-Москва – заповед № 2192/19.05.1982 г."
АНГЕЛ,ДОБРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОЙНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОЙЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОЧЕВ,РАЛЧЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДОЧЕВ,РАЛЧЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДРАГАНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДРАГАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДРУМЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ДЯЛКОВ,МАДЖУРОВ,,"С.ЕФРЕМ, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВДОКИМОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВДОКИМОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВДОКИМОВ,БАЛТАНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВДОКИМОВ,БАЛТАНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВТИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕВТИМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕЛЕНКОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ОШАНЕ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕМИЛОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕМИЛОВ,САВОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕМИЛОВ,САВОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕМИЛОВ,САВОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕНЧЕВ,ФИЛИПОВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЕРНИКОВ,ПАШКУЛОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕКОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕКОВ,ДОНЕВ,,"С.ОКОП, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1936-04-29,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2984/ 11.06.1968 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 106/ 25.02.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 330/ 04.07.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 11/ 16.01.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 296/ 08.05.1975 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 76/ 11.01.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3358/ 20.08.1984 г. е преназначен за н-к на отдел."
АНГЕЛ,ЖЕЛЯЗКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕЛЯЗКОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕЛЯЗКОВ,КАШЕВ,,"С.КАРАДЖОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЖЕЛЯЗКОВ,КРЕНЧЕВ,1942-03-25,"С.БЕЛЕВРЕН, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ЗАПРЯНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Колеж по икономика и администрация - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗАПРЯНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗАРКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗАРКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗАХАРИЕВ,ТОШКОВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗДРАВКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗДРАВКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЗЛАТАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАЙЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МАЛО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,1936-04-03,"С.ЗЛАТАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","Със заповед № 4696/ 31.12.1964 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 17/ 27.04.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 35/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 53/ 03.09.1969 г. е преназначен за зам. н-к на отделение."
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГРИВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЕРКОВСКИ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СОКОЛИЦА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БАКОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БАЛТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БАЛТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БАРАКОВ,,"С.ПРОЛОМ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БЕЗЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БЕЗЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БЕЗЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,БИЧОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ВАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ВЛАЕВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЛЪЖКА ПОЛЯНА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕЦОВ,1969-10-04,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЕЦОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГИНЕВ,,"С.ЛОЗЕН, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЕНКИН,,"С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЕШИЛКОВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КУЗМАНОВ,,"С.УРОВЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КУНЧЕВ,1959-10-19,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЛАКОВ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЛУЧЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МАРИН,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-07-19,"Президент и вицепрезидент на Република България","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МАРИН,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МАТРАЧИЙСКИ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,НОВОСЕЛСКИ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПИПЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЛЕВНЕЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПОПОВ,1934-05-20,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,РАБАДЖИЙСКИ,1961-08-15,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач."
АНГЕЛ,ИВАНОВ,РАБАДЖИЙСКИ,1961-08-15,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Решение № 2-491 от 16.04.2015 г. - община Белово","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач."
АНГЕЛ,ИВАНОВ,СЕДЛОЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,СТОЕВ,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,1945-01-23,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,УЗУНОВ,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТАНОВ,1965-12-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,1950-10-16,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3740/ 03.10.1986 г. е назначен за инспектор."
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЦЪРВУЛАНОВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ШАЛАМАНОВ,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ШАЛАМАНОВ,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ШЕРЕМЕТОВ,,"С.КАМИЛСКИ ДОЛ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЯНКУЛСКИ,,"С.БОГОРОДИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИВАНОВ,ЯНКУЛСКИ,,"С.БОГОРОДИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИГНАТОВ,ЛИЧЕВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИГНАТОВ,ЛИЧЕВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1955-11-30,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 116 от 10.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1800/ 01.06.1989 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 80/ 07.05.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛОМНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЗДРАВЧЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ВЕЛИКОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-10,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ИСАЕВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,МАРИНОВ,,"С.БЕЛЦОВ, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,РУСАНОВ,1931-12-14,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,РУСАНОВ,1931-12-14,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,СТАЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЖЕЛЯЗОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИСАКОВ,ПОПИСАКОВ,1947-03-25,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; опис рег. № 981/ 18.08.1999 г. за унищожаване лично дело IА-4668; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1510 (Пд).

"
АНГЕЛ,ИСКРЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ИСКЪРОВ,ДАКОВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОЗОВ,БЕНИН,1938-09-10,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Решение № 2-561 от 05.10.2015 г. - община Раковски","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4514 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.;. опис рег. № 982/ 18.08.1999 г. за унищожаване с протокол рег. № 158/ 1990 г. работно дело IР-1357 (Пд).

"
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,1938-09-10,"С.ПАЛАМАРЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Решение № 188 от 23.02.2011 г. - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 95-А/ 16.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К „Аязлар”."
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,БЕЛЯКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,1948-07-07,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Решение № 2-18 от 14.06.2012 г. - Технически университет-Варна","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-657 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр.- 4 - 3 бр."
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,КАБАИВАНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,КИРЯКОВ,1958-12-19,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Александър"""
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,КИРЯКОВ,1958-12-19,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Александър""."
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,КУНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,МАНТАРЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,НИХРИЗОВ,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ПОПОВ,,"С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ПОПОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ХУБИНОВ,1936-07-01,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Решение № 2-560 от 05.10.2015 г. - община Първомай","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване дело IЯ-535 (Пд).

"
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОСИФОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ЖЕГЛИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОТОВ,ДИЧКОВ,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОТОВ,ХРИСТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,ЙОЧЕВ,РАДЕВ,1943-11-01,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
АНГЕЛ,КАЛИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КАТЕЛИЕВ,ЛЕЧЕВ,,"С.СЛЪНЧЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-25,"Търговска банка Д","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ГЕНОВ,,"С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ЛИЧЕВ,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,МАКЕДОНСКИ,,"С.ДЕБРЪЩИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,НЕМОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
АНГЕЛ,КИРИЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори