Пътят към Европа

22 декември 1990 г. ВНС приема решение, с което изразява желанието на България да стане пълноправен член на Европейската общност.

8 март 1993 г. В Брюксел се подписва Европейско споразумение за асоцииране на България към ЕО и Временно споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси. Споразумението влиза в сила на 1 февруари 1995 г.

 


1 ноември 1993 г. Влиза в сила Договорът от Маастрихт, подписан на 10 декември 1991 г. на срещата на високо равнище. Той превръща Европейската общност в Европейски съюз, като разширява основата на сътрудничество между страните-членки с две нови области – обща външна политика и политика на сигурност.23-25 март 1994 г. Първо заседание на Смесения комитет България-ЕС. До създаването на Съвета за асоцииране той се занимава с всички въпроси, възникващи в рамките на временното споразумение по търговията и с други въпроси от взаимен интерес. 

1 декември 1995 г. Народното събрание гласува решение България да подаде официално молба за пълноправно членство в ЕС. 

10-11 декември 1999 г. Среща на върха на ЕС в Хелзинки. Европейският съвет взима решение за откриване на официални преговори с България, Литва, Латвия, Румъния, Словакия и Малта. ЕС взима решение за предоставянето на Турция на статут на страна-кандидатка. 

10 април 2001 г. Влиза в сила решението за отпадане на визовите ограничения за българските граждани, пресичащи шенгенската граница. 

20 ноември 2002 г. Европейският парламент одобрява 1 януари 2007 г. като дата за присъединяването на България и Румъния към ЕС. 11 март 2004 г. Европейският парламент гласува резолюция за присъединяването на България и Румъния към ЕС.1 май 2004 г. На церемония в Дъблин официално са приети 10-те нови страни: Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Кипър и Малта. Това е най-мащабното разширяване от създаването на Европейския съюз. 15 юни 2004 г. България затваря последните две глави – “Конкуренция” и “Други”, в преговорите за присъединяване към ЕС. Това става по време на Междуправителствена конференция за присъединяване на страната към ЕС на министерско равнище в Люксембург. 

17 юни 2004 г. Народното събрание приема декларация за членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г. 

17-18 юни 2004 г. Среща на върха на Европейския съвет в Брюксел. 25-те страни-членки на ЕС потвърждават, че България ще се присъедини към Европейския съюз в началото на 2007 г. Министър-председателят Симеон Сакскобургготски изразява удовлетворение от заключителната декларация на форума. 29 октомври 2004 г. Премиерът Симеон Сакскобургготски и външният министър Соломон Паси подписват в Рим, от името на България, заключителния протокол на Европейския съвет за приемането на Европейската конституция. В Рим на официална церемония лидерите на 25-те държави–членки на ЕС подписват първата Европейска конституция.
 

17 декември 2004 г. На срещата на високо равнище на ЕС в Брюксел, Европейският съвет взима решение Договорът за присъединяване на България към ЕС да бъде подписан през април 2005 г.