Път: : Реалии

Целта

Списъкът и обясненията на реалиите нямат изследователски характер.

Целта е да се даде кратка информация на хора, които са родени по-късно или са забравили някои реалии, свързани с тоталитаризма и първите години на Прехода към демокрация.

По този начин документите, огласени по проекта  ФНИ- FFNNIPO_12_00757, ще бъдат по-достъпни за широката публика.

За любознателните препоръчваме да ползват Уикипедията и да потърсят специализираните издания.