Конференция в чест на 60 годишнината на проф.д-р Николай Тилкиджиев