Път: : Кой кой е : Б

Георги Бакалов

Георги Василев Бакалов е роден на 15 май 1943 г. в гр. Неврокоп (дн. Гоце Делчев), в семейството на учителя Петър Бакалов.

Средното си образование завършва в Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ в Черепиш (1963), където баща му е бил интерниран.

През 1971 г. завършва Историческия факултет (тогава Философско-исторически факултет) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. До 1975 г. е научен сътрудник в Института по балканистика при Българската академия на науките в секция „Византия и балканските народи през Средновековието“. Специализира в Института за Югоизточна Европа в Румъния през 1972-1973 г. От 1973 до 1975 г. е хоноруван асистент по История на Византия в Софийския университет.

От 1975 г. е назначен за редовен асистент в Историческия факултет, където без прекъсване работи до края на живота си. През 1981 г. защитава докторат на тема "Титулатурата на средновековните български царе и византийската титуларна практика“.

През 1985 г. получава хабилитация като доцент по византийска история и оттогава чете основния курс по История на Византия. През 1995 г. получава професорско звание с хабилитационния труд "Византия. Културно-политически очерци", С., 1995.

Специализира в Института по Югоизточна Европа в Букурещ, Солунския университет "Аристотел“ и Центъра по византийски проучвания - Солун.

През 1986–1990 г. е заместник-директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ при Софийския университет, от 1990 до 1993 г. е земестник-декан, а от 1993 до края на 1999 г. декан на Историческия факултет. От 2000 до 2003 е ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“.

Бил е научен секретар на Академичния съвет в периода 1995-1999 г. и заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2003-2007 г. Чел е лекционни курсове във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Удостоен е с орден "Св. Св. Кирил и Методий" I степен и почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Член на Научния център за Българска национална стратегия, директор на Научния център за изследване на Българите при ОБФ „Тангра-ТанНакРа“ и главен редактор на списание „Български векове“, „История“ и др.

Научните интереси на проф. Бакалов бяха в областта на византийската политическа и институционална история, на българската средновековна история и християнската култура на Балканите. Автор е на четиринадесет монографии, над 380 студии и статии, учебници и учебни помагала и др.

Починал на 22 юни 2012 г.