За проекта

 

Проектът "Българският дом" обединява две теми - семейството и жилището. Обединяваме ги под името "дом".

Първата е да опише с текст и снимки какво е семейството и жилището в днешно време. Определяме "днешното време" като - първите две десетилетия на ХХІ век. Създаваме документ за това какво представлява българският дом. С текст и образ запечатваме момента. За да бъде ясен смисълът на тази задача, ще ви предложа да си въобразите, че разполагаме с текст и снимки на българските домове от девети век.

Значи какво? Като правим описание на дома, добавяме важна информация за нашия живот към държавни и официални архиви, към медийните събитийни описания... И сме сигурни, че след време това само за себе си ще бъде важно.

Втората цел при описанието на домовете всъщност е първа. Тя е образователна.

Изпълнителите са студенти. Те ще бъдат утрешни политици, администратори, мениджъри, лидери на граждански организации, политически анализатори, журналисти и пр. Въобще хора от елита на нацията. Те трябва  да имат конкретна представа какво представлява "крепостта на гражданина".

Разбира се, че имат достатъчно впечатления за не едно жилище на семейство, но съвсем друго е, когато трябва да осмислят впечатленията си, да ги опишат, да ги разгърнат в съзнанието си в цялостна картина от думи и образи. Докато човек не напише онова, което уж знае от само себе си, той само си въобразява, че знае.

Образованието (и самообразованието!) не е само време, в което човек чете учебници, книги, слуша лекции, уроци и преразказва чуто и прочетено. То е  изграждане на умение да се наблюдава, осмисля и назовава сетивно видимото. Всекидневното. Уж ясното.

Освен това студентите са млади хора. Повечето от тях тепърва ще градят свое семейство и жилище. Няма да им дойде излишно да са осмислили пространството под керемидата.

В работата по проекта са участвали мои студенти от Пловдивския университет, специалност "политология" (бакалавърска степен) и студенти от Софийския университет специалност "глобалистика" (магистри).

Това се техни курсови работи, но не всички курсови работи са огласени тук.

За описанието на домовете студентите са имали пълна свобода. (Добре е човек да може сам да формулира въпросите си!)

На студентите са давани само няколко насочващи въпроси:

1. На тези, които се спират предимно върху семейството:

- Промените в семейството през последните 20-30 години.

2. На тези, които се спират предимно върху жилището:

- Къде е жилището: в блок, отделна къща и пр.

- Какви помещения има?

- Каква е квадратурата на жилището?

- Колко души живеят там?

- Как е обзаведен?

- Със снимки от дома да илюстрират и обогатят своето описание. Да докажет, че могат да работят с образ и текст.

Това е всичко. Останалото са техните наблюдения.

 

Петко Симеонов