Гласове - 1988-1989 г.

**(Всички записи са любителски, поради което качеството на звука не е много добро. Все пак те дават представа за онези напрегнати дни, в които глъхнещият далечен глас ни съобщаваше нещо важно за Света и нас самите. Поместените по-долу записи, с изключение на един, се слушаха многократно на принципа на самиздат.

Предупреждаваме, че записите са тежки и ще изискват търпение, докато бъдат изтеглени.)**

 

- Интервю на Румяна Узунова с Евгения Иванова, излъчено по Радио Свободна Европа на 16 декември 1988 (любителски запис - архив на Ивайло Трифонов)

- Открито писмо до властите, прочетено от Блага Димитрова  по Радио Свободна Европа на 1 февруари 1989 година,  в подкрепа на Петър Манолов (любителски запис,  архив на Ивайло Трифонов)

- Интервю на Желю Желев по БиБиСи за Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - 2 февруари 1989 година (любителски запис,  архив Ивайло Трифонов)

- Изявление на Петко Симеонов по Радио Свободна Европа на 2 март 1989 година (любителски запис, архив на Ивайло Трифонов)

- Изказване на Христо Радевски на конгреса на Съюза на българските писатели - 9 март 1989 година (любителски запис, архив Ивайло Трифонов)

- Декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България от 24 април 1989 година, прочетена от Румяна Узунова по Радио Свободна Европа (любителски запис - архив на Ивайло Трифонов)

- Предаване по БиБиСи през месец май 1990 година на Димитър Димитров за 14 декември 1989 година (любителски запис, архив на Ивайло Трифонов)

- Интервю на  Румяна Узунова с Петко Симеонов за Радио Свободна Европа - 2 юни 1989 година, Париж (любителски запис, архив на Ивайло Трифонов)

- Призив на николапетковистите, прочетен по Радио Свободна Европа на 11 юни 1989 година (любителски запис, архив на Ивайло Трифонов)