Владетели

 

БЕЛЕЖИТИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

 

ОСНОВАТЕЛЯТ  - ХАН АСПАРУХ

ЗАКОНОТВОРЕЦЪТ  - ХАН КРУМ

СТРОИТЕЛЯТ - ХАН ОМУРТАГ

КРЪСТИТЕЛЯТ - КНЯЗ БОРИС I

ПРОСВЕТИТЕЛЯТ - ЦАР СИМЕОН

 НАЙ-ТРАГИЧНИЯТ  -  ЦАР САМУИЛ

НАЙ-НЕУКРОТИМИЯТ  -  ЦАР КАЛОЯН

НАЙ-ВЕЛИКОДУШНИЯТ  -  ЦАР ИВАН АСЕН II