Етнография и фолклор

Страна на самобитен фолклор. Над сто хиляди записани народни песни. Народна музика, белязана с магията на Орфей. Танци с дионисиеви ритми. Носии и украшения, в които са втъкани знаци от епохата на тотемизма.

Предмети от бита и занаятите на забележителна старинна култура.