Зeмята на българите

111 хил. кв. км в центъра на Балканския полуостров, южно от Долния Дунав.

Четири сезона в равнините и планините на Мизия, Добруджа, Тракия, Родопите, Шоплука  и Македония. По времето на Константин Велики тази територия  е наречена Европа, а по времето на Османската империя носи името  Рум-или, от там Румелия (Земята на Рим).

Европейският растителен и животински свят на едно място, заедно с българските ендемити.

Земя, обработвана още от зората на човешката цивилизация. България - благословена територия между Средиземно море и руските степи, между Алпите и Анадола.

Земята на траките!

Земята на Александър Велики, Спартак и Орфей, на Кибела, Загрей, Дионис, Арес... 

Земята на предбългарските държави, на Аспарух, Крум Страшни, Борис Кръстител, Симеон Велики, Светите Седмочисленици, Свети Иван Рилски, Самуил, Калоян, отец Паисий, Васил Левски...  

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук