Път: : История

Исторически епохи

Праистория

Старокаменна епоха (около 1 млн.- 800 000 г.  докъм 13 -10 000 г. пр.н.е.)

Каменна епоха (10 000 г. - 4000 г. пр. н. е. - палеолит, мезолит и неолит)

Новокаменна епоха (6000 г. - 4000 г. пр. н. е.)

Каменно-медна епоха (5000 г. - 3000 г. пр. н. е.)

Бронзова епоха (3500 г. - 1300 г. пр. н. е.)

Желязна епоха (1300 г. - 700 г. пр. н. е.)

История

Древност (800 г. - 500 г. пр. н. е.)

Античност (700 г. пр. н. е. - 475 г.)

Средновековие (500 г. - 1453 г.)

Ранен период на ново време (1453-1492 г. - 1789)

Ново време (1800-1914)

Най-ново време (1919-1989)

Съвременност - от 1990 до сега