Състав на служебното правителство, назначено от президента Радев

Президентът Румен Радев официално обявява състава на служебното правителство на 25 януари 2017. Приоритетите в работата ще бъдат представени в петък, 27 януари, от 10:00 часа.

 

Огнян Герджиков - служебен министър-председател на Република България.

Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Доктор по право. Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк". Професор по гражданско и търговско право в СУ "Св. Климент Охридски". Автор на десетки учебници, монографии, студии и статии на български, руски, немски и английски език в областта на гражданското, търговското и дружественото право.

На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-ото народно събрание. Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ. Председател на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-ото народно събрание.

Председател е на Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Носител е на орден "Стара планина".

 

Д-р Илко Семерджиев - служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

Илко Семерджиев е роден през 1959 г. в гр. Гоце Делчев. От 2001 г. насам е учредител, председател и почетен председател на УС на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО).

През 2003 г. учредява и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване "ДОМ-Здраве" АД.

От 1999 до 2001 г. е министър на здравеопазването.

През 1999 г. създава Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и става неин първи директор.

От 1997 до 1999 г. е член на Надзорния съвет на Национален осигурителен институт.

През 1993 г. е зам.-министър на здравеопазването в правителството на проф. Беров с ресор Здравна политика и здравна реформа. Със същия ресор е зам.-министър и в правителствата на Стефан Софиянски, и Иван Костов през 1997 – 1998 г.

От 1990 до 1993 г. е директор на XXI поликлиника с ФРП и стационар.

Учредител е на Българския лекарски съюз през 1989 г. и три мандата e член на управителния му съвет, през два от които е зам.-председател на БЛС.

Завършва магистратура по здравен мениджмънт във факултета по „Стопанско управление“ на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, през 2002 г. Завършва бакалавърска степен по мениджмънт през 1991 г. Продължава специализацията и квалификацията си в областта на фирменото управление, здравния мениджмънт, общественото здравеопазване, управлението на здравното и социалното осигуряване в САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.

Завършва средното си образование в Политехническа гимназия „Яне Сандански” в гр. Гоце Делчев през 1977 г. Придобива магистърска степен по стоматология в Медицинска академия - Стоматологичен факултет, гр. София през 1984 г. и специалност „Обща стоматология“ през 1989 г.

 

Стефан Янев - служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.
Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ. Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

 

Малина Крумова - служебен заместник министър-председател по европейските фондове

Малина Крумова е родена през 1976 г.

През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения. Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.

В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите. От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.

 

Деница Златева - служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

Деница Златева е родена през 1975 г. в гр. София.

От 2013 до 2014 г. е постоянен представител в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и член на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ. Била е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските средства и член на Комисията по външна политика.

През 2013 година е избрана за народен представител в 42-ото народно събрание и секретар на парламентарната група на „Коалиция за България“.

От 2010 до 2013 г. е сътрудник на Ивайло Калфин, член на Европейския парламент.

От 2008 до 2009 г. е съветник на заместник–министър председателя по управление на средствата от Европейския съюз и отговаря за изпълнението на предприсъединителната програма „ИСПА” и Оперативна програма „Околна среда”.

В периода 1995 – 2000 г. заема различни управленски длъжности в частния сектор.

Завършва 91-ва немска езикова гимназия в гр. София. Висшето си образование завършва в Стопанската академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, със специалност „Икономика на индустрията”.

Има специализации в областта на външната политика, управлението на средствата от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, както и в областта на корпоративното управление.

От 2009 г. до 2017 година е международен секретар на БСП.

 

Пламен Узунов - служебен министър на вътрешните работи

Пламен Узунов е роден през 1972 г. в гр. Пловдив.

През 1990 г. завършва средното си образование в Националната търговска гимназия в гр. Пловдив. Придобива бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР в София. През 2003 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По-късно специализира в ILEA в Будапеща и в Академията на МВР.

От 1993 г. до 2015 г. работи в структурите на МВР Пловдив. Напуска МВР по собствено желание с последна длъжност „Директор I степен“ и последно звание „Старши комисар от МВР“, генерал- майор от резерва.

От 2015 г. насам е хоноруван преподавател „Криминалистика“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ във Висшия университет по сигурност и икономика в Пловдив. Член е на Международната полицейска асоциация.

 

Кирил Ананиев - служебен министър на финансите

Кирил Ананиев е роден през 1955 г. в София.

От 2014 г. е заместник-министър в Министерството на финансите. Бил е също секретар по финансова политика в Администрацията на президента на Република България (2009-2011 г.) и съветник към политическия кабинет на министър-председателя (2013-2014 г.).
Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи" и заместник-министър на финансите при три последователни правителства в периода 1998-2009 г.

Кирил Ананиев започва работа в Министерството на финансите през 1980 г. Завършва специалност „Финанси и кредит“ във Висшия икономически институт в София през 1980 г. Специализира в областта на финансирането и социално-културните разходи в УНСС и в областта на реформите в здравеопазването в Чикаго, САЩ.
Владее руски и френски език.

 

Гълъб Донев – служебен министър на труда и социалната политика

Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.
От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

Завършва 35-а руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира бизнес и мениджмънт в УНСС.

 

Спас Попниколов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Спас Попниколов е роден през 1969 г.

От 2008 до 2017 е учредител и ръководител на инженерно–консултантска фирма, която предоставя инженерни услуги в инфраструктурното строителство.

От 2003 до 2007 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като държавен експерт в дирекция “Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР.

В периода от 1997 до 2003 г. заема длъжности на управител, ръководител строителство и ръководител обекти в частния сектор.
Получава висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1997г. с придобита специалност строителен инженер по транспортно строителство.

Говори английски и руски език.

 

Николай Денков - служебен министър на образованието и науката

Николай Денков е професор по физикохимия, доктор на науките, ръководител на катедра „Инженерна химия“ във Факултета по химия и фармация. Носител е на голямата награда „Питагор” на Министерството на образованието и науката за високи научни постижения за 2010 г.

Като гост-изследовател и водещ изследовател е работил в проекта „Протеинови структури” на Японската агенция за наука и технологии в гр. Цукуба, Япония (1994-95 г.), университета в Упсала, Швеция (2000 г.) и в изследователските центрове на фирмите Rhodia, в гр. Лион, Франция (1997-98 г.) и Unilever, в щата Ню Джърси, САЩ (2003-04 г.). Научните му изследвания имат важно научно и научно-приложно значение.

Проф. Н. Денков е ръководил над 25 международни договора с водещи чуждестранни фирми, както и няколко работни пакета по договори, финансирани от Европейския съюз.

 

Ради Найденов - служебен министър на външните работи

Ради Найденов е роден през 1962 г. в гр. София. Дядо му, Ради Найденов Драгнев е министър на правосъдието в периода 1946 - 1962 година.

От 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия.

От 2005 до 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия.

През 2001 г. е заместник-министър в Министерството на отбраната.
Бил е началник на Кабинета на министър-председателя от 2002 г. до 2005 г. и постоянен секретар на МВнР 2001-2012 г.

От 1992 г. е служител на МВнР, назначен след конкурс за млади дипломати.

През 1989 г. придобива образователна степен магистър по „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. Специализира в програми на министерствата на външните работи на ФР Германия, Френската република, САЩ и др. Завършва средното си образование в 91-ва гимназия с преподаване на немски език през 1981 г.

Говори немски, английски и руски език. Семеен. Има едно дете.

 

Мария Павлова - служебен министър на правосъдието

Мария Павлова е родена през 1971 г. в гр. Пловдив.

Завършва средното си образование в ЕСПУ „Светлозар Попов“ – гр. Пловдив през 1990 г. През 1996 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 1998 до 2006 г. е следовател в Столична следствена служба.

От 2006 до 2012 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура.

От 2012 г. е следовател в Националната следствена служба.

През 2016 г. е избрана от Общото събрание на следователите в Национална следствена служба за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.
Омъжена. Има едно дете.

 

Рашко Младенов - служебен министър на културата

Рашко Младенов е роден през 1947 г. в гр. София.

Завършва Музикалното училище „Любомир Пипков” в София със специалност пиано през 1966 г.

През 1972 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ. До 1990 г. играе в Драматичен театър Сава Огнянов в Русе и в Драматичен театър София.

През 1990 г. създава Театър „Ателие 313“. Бил е директор на театрите Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов”, ДТ „Сава Огнянов” Русе и ДТ Благоевград. Има 25 роли в киното, 14 режисирани постановки и е създал музика за 23 спектакъла.


Ирина Костова - служебен министър на околната среда и водите

Доц. Ирина Костова е родена през 1959 г.

През 1982 г. се дипломира като строителен инженер по водоснабдяване и канализация във Висшия институт по архитектура и строителство, а през 1988 г. защитава докторска степен. През 1997 г. специализира в Центъра за изследване на водите VITUKI, Будапеща, Унгария.

Членува в различни професионални организации: Член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите; Член на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите; Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Понастоящем е доцент в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ в Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Декан е на Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и годезия.

Говори английски и руски език. Омъжена, с две деца.

 

Проф. д-р Христо Бозуков - служебен министър на земеделието и храните

Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г. Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив, а от 1986 год. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита.

От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. - научен сътрудник I ст.

През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 2003 г. - му е присъдено от ВАК научно звание "Старши научен сътрудник втора степен" (доцент) по научна специалност "Растителна защита".

От 19 ноември 2014 г. е назначен на академичната длъжност „професор“.

От 2002 г. насам е бил назначаван на длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита”, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.

Председател e на Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България.

 

Христо Алексиев – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Христо Алексиев е роден през 1980 г.

До момента на назначаването си на поста на служебен министър Христо Алексиев е заместник-генерален директор и председател на Управителния съвет на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура.

Член е на Управителния съвет на Международен товарен транспортен коридор 7 и Приоритетен проект 22 на Европейската комисия.

От 2011 г. насам е отговорен за финансирането и управлението на едни от най-мащабните инвестиционни инфраструктурни проекти в сферата на транспорта реализирани с финансиране от ЕС.

От 2007 до 2010 г. е последователно заместник-генерален директор и съветник на Управителния съвет на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”.

От 2005 до 2007 г. заема длъжността експерт към кабинета на Министъра на транспорта.

От 2002 до 2005 г. работи в неправителствения сектор.

Ръководител е на проекти в сферата на местното самоуправление и е координатор на информационния център ЕВРОДЕСК.

Придобива бакалавърска степен по политология през 2004 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и магистърска степен по Международни икономически отношения – Управление на международни проекти през 2008 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Притежава и редица международни сертификати, свързани с управлението на транспортни инфраструктурни проекти.
Семеен с три деца.

 

Теодор Седларски - служебен министър на икономиката

Теодор Седларски е роден през 1979 г. в гр. Бургас.

Завършва средното си образование през 1997 г. в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас. Завършва бакалавър по Стопанско управление през 2002 г. и магистър по Бизнес администрация/Организационно развитие през 2004 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2009 г. придобива научна степен Доктор по икономика в същия университет.

През 2008 г. специализира Нова институционална икономика в Икономическия университет във Виена, Австрия, а през 2009 г. реализира научна специализация в рамките на докторантска програма "Организация и култура" в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален, Швейцария.

През 2005 г. продължава научната си карира в Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет. Води лекции по „Икономически теории“, „Икономика на труда“, „Макроикономика“; „Микроикономика“.

Съпредседател е на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски" и ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ.

От 2015 г. заема длъжността декан на Стопанския факултет на Софийския университет.

Владее английски, немски и руски език.

 

Николай Павлов - служебен министър на енергетиката

Николай Павлов е роден през 1975 г. в гр. Димитровград.

От началото на 2016 г. е изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД.
Има дългогодишен опит в банковия сектор в областта на финансовата отчетност. Последователно е заемал длъжностите финансов директор и член на Управителния съвет на „Национална електрическа компания“ ЕАД, член на Съвета на директорите на „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и Надзорния съвет на ХЕК Горна Арда, финансов директор на „Булгаргаз“ ЕАД.

Магистър е по „Финанси“ и „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. Говори английски език.

Женен, с едно дете.

 

Стела Балтова - служебен министър на туризма

Стела Балтова е родена през 1961 г.

Завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – гр. Сливен. През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг. Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти.

В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката и енергетиката.

През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна агенция по туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009).

Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011).
Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програми „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище - Ботевград. Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ.

 

Проф. Даниела Дашева - служебен министър на младежта и спорта

Даниела Дашева е родена през 1961 г.

Член е Европейската мрежа за спортни науки, член е на борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат в Международната федерация за физическо образование (FIEP). Член на Комисията по олимпийска подготовка към БОК.

 От 2008 г. до февруари 2012 г. е зам. ректор по Международна дейност и европейска интеграция на НСА. След това става заместник-ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА.
От 2006 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка.

От 2001 г. е ръководител на катедра “Теория на спорта” и член на Академичния съвет на НСА „В. Левски”.

От 1991 г. до 1994 г. работи като преподавател във Висшето училище по физическо възпитание и спорт в гр. Мостаганем, Алжир.

Състезател е по баскетбол повече от 20 години в представителни отбори на България. През 1991 г. защитава докторска дисертация. През 1999 г. придобива научното звание доцент по Теория и методика на спортната тренировка в НСА "Васил Левски". Няколко години по-късно защитава дисертация на тема: "Тренировка и адаптация в нестандартни условия” за получаване на научната степен “Доктор на педагогическите науки”. Завършва Учителския факултет на ВИФ “Г. Димитров“ (НСА) през 1983 г. с втора специалност треньор по баскетбол. Придобива магистърска степен по спортна психология към Католическия университет в Льовен – Белгия.
Владее френски, испански, английски и руски език.

Има повече от 150 научни публикации, включително 20 книги.