Христоматия Омда

Изображения и текстове, създаващи представа за България, българското и българите.

Щрихи, които рисуват отлики и прилики. Могат да се прибавят и нови.

Коментари в профила на Омда във  Фейсбук

The symbol of successful men, you deserve more than a luxury replica watch,Replica Watches Store come and shop online https://www.perfectreplicawatch.to/ !